Archív značky pro: pandemická smlouva

WHO

WHO opět předělává návrh Pandemické smlouvy, podle nové verze má mít ještě více pravomocí a dohledu

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

8.2.2023

WHO se v poslední době připravuje na závěrečné schválení nových Mezinárodních zdravotních předpisů a posléze i Pandemické smlouvy. Nedemokratičnost obou návrhů, které de facto zavádí celosvětovou diktaturu této soukromé organizace, nemá v historii světové politiky obdoby.

I když jde o velmi výbušné dokumenty, většina světové populace je v současné době odváděna k zástupným problémům, což znamená, že se nyní na tento problém soustřeďuje jen minimum pozornosti.

Vyjma ojedinělých případů opozičních politiků z USA, Austrálie či Rakouska lze ovšem po celém zbytku světa zaznamenat víceméně mlčení. Za sebe mohu říci, že jsem se pokusila kontaktovat politiky, kteří by mohli tuto otázku nadnést, ovšem zdá se, že není zájem.

Přitom již v květnu může dojít k tomu, že po odhlasování MZP začne WHO uplatňovat již naplno svoji moc. Na to ostatně upozornil i uznávaný odborník na mezinárodní právo s mnohaletými zkušenostmi. Také on zkonstatoval, že něco tak totalitního ještě neviděl.

WHO také hodlá zavádět povinné očkovací cestovní pasy a povinné očkování všude, kde to sezná za vhodné. Nařízení pak bude direktivní, přičemž všechny určené země budou povinny pod hrozbou ničivých sankcí je beze zbytku plnit.

Jaké další úpravy tedy nyní Pandemická smlouva zaznamenala?

Světová zdravotnická organizace (WHO) nyní zveřejnila nejnovější nultý návrh své mezinárodní pandemické smlouvy, která, pokud bude schválena, poskytne nevolenému globálnímu zdravotnickému úřadu nové, rozsáhlé pravomoci v oblasti dohledu.

Smlouva vyžaduje, aby 194 členských států WHO (představujících 98 % všech zemí světa) posílilo systémy dohledu WHO One Health.

One Health je systém WHO, jehož cílem je optimalizovat zdraví lidí, zvířat a ekosystémů a využít úzké, vzájemně závislé vazby mezi těmito doménami k vývoji nových metod dozoru a kontroly nemocí.

Informační list WHO One Health uvádí Covid-19 jako jednu z klíčových hnacích sil pro rozšíření přístupu One Health s tím, že „uvádí do popředí potřebu globálního rámce pro lepší dohled“.

Více o programu One health, který může v důsledku vést až k vylidnění venkovských oblastí, jste si mohli přečíst zde.

Návrh smlouvy rovněž zavazuje členské státy WHO k posílení funkcí dozoru pro vyšetřování a kontrolu propuknutí nemocí prostřednictvím interoperabilních systémů včasného varování.

Členské státy jsou rovněž povinny využívat WHO jako vedoucího a koordinujícího orgánu pro mezinárodní zdravotnickou práci, pro prevenci pandemie, připravenost, reakci a obnovu zdravotnických systémů a pro shromažďování a vytváření vědeckých důkazů a obecněji pro podporu multilaterální spolupráce v globálním řízení zdravotnictví.

Kopii nulového návrhu smlouvy WHO o pandemii (pouze anglicky) najdete zde .

Přestože návrh smlouvy nezmiňuje žádné sledovací nástroje používané během pandemie Covid, jako např sledování kontaktů, testování a očkovací průkazy, WHO již dříve potvrdila, že je velkým zastáncem očkovacích průkazů. V raných fázích pandemie WHO také chválila reakci Číny na Covid za to, že využívala intenzivní digitální sledování..

Na návrhu smlouvy se pracuje od prosince 2021. Očekává se, že konečná zpráva o smlouvě bude předložena rozhodovacímu orgánu WHO, Světovému zdravotnickému shromáždění (WHA), v květnu 2024.

Ovšem již v květnu 2023, tedy za pouhé tři měsíce, budou na půdě WHO schváleny nové mezinárodní zdravotní předpisy, které již samy o sobě nastolí světovou nadvládu WHO ve zdravotní oblasti. Pandemická smlouva sama o sobě pak již jen tato pravidla poněkud „přitvrdí.“

Pokud bude smlouva přijata, bude přijata na základě článku 19 Ústavy WHO – článku, který umožňuje WHO uložit právně závazné úmluvy 194 členským státům WHO, pokud dvě třetiny zástupců členských států hlasují pro.

Na rozdíl od legislativního procesu ve většině demokratických zemí, kde volení úředníci implementují národní právo, tento proces WHO umožňuje malému počtu globálních zástupců, často nevolených diplomatů, prosazovat mezinárodní zákony pro všechny členské státy WHO.

Ačkoli někteří politici se této mezinárodní pandemické smlouvě bránili, podporuje ji mnoho mocných států včetně Spojených států (USA), Spojeného království (UK), Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Evropské unie (EU zastupuje všech 27 členských států).

Do schválení MZP zbývají 3 měsíce, zatímco Pandemická smlouva se bude schvalovat až za rok, takže zde ještě jistě dojde k dalším úpravám tak, aby byla v budoucnu moc WHO co největší.

Nicméně na závěr opět připomínám, že již jen schválení MZP dává WHO pravomoci, jaké mají dosud jen vlády. Tedy může nařídit lockdown, povinné roušky nebo jakékoli očkování. Podle nových MZP budou rozhodnutí WHO nadřazena i ústavám členských zemí…

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolný příspěvek, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování ! Volného blogu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte ZDE:  https://volnyblog.cz/podporit-provoz-volny-blog-cz/