Archív značky pro: Opozice

vláda

K nekompetentní vládě nám přibyla nekompetentní opozice. Obrana českých důchodců opozicí? Záporná nula, nic

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

4.3.2023

ČESKO: Matěj Stropnický komentuje počínání opozičních stran v případě valorizace důchodů. Vedle nekompetentní vlády máme dnes také nekompetentní opozici, shrnuje.

Předminulou sobotu ohlásil Andrej Babiš v Deníku Právo, že vláda zažije při projednávání návrhu na snížení zákonné valorizace důchodů kvůli inflaci peklo. V průběhu jednání sněmovny to v týdnu tak místy skutečně vypadalo: když Tomio Okamura mluvil v úterý sedm hodin v kuse, nebo když bylo Andreji Babišovi v pátek odebráno po předchozí úpravě jednání slovo, on však od řečnického pultu odmítl odejít a celá opozice se okolo něj shromáždila a bránila ho vlastními těly poslanců. Pokud nepočítáme, že se podporou návrhu zcela odkopalo lidovecké „sociální svědomí vlády“ a také pirátská lidumilka Olga Richterová, výsledek „pekla“ je záporná nula. Vláda prosadila návrh zmírnění valorizace již tuto sobotu dopoledne. Jak je to možné? Amatérská opozice chybovala v proceduře tak okatě, a nakonec se úplně vzdala, až to vypadá, že jí o skutečné zmaření vládního návrhu vůbec nešlo.

Vláda navrhla zákon projednat tzv. ve stavu legislativní nouze, což je složitá procedura pod rozlišovací schopnost většiny lidí. Podrobně je popsána zde, zjednodušeně znamená toto: první ze tří čtení návrhu zákona odpadá, sněmovní výbory musejí návrh projednat na čas, obecnou rozpravu nad celkem návrhu lze vypustit, diskusní příspěvky v podrobné rozpravě nad pozměňovacími návrhy zkrátit a omezit jejich počet a po druhém čtení může ihned následovat třetí. Legislativní nouzi na návrh vlády vyhlásila předsedkyně sněmovny Pekarová-Adamová, což ale nestačí, poslanci si musejí odhlasovat, že trvá dosud v okamžiku zahájení projednávání daného zákona a že se ho týká. O to, aby nebylo snížení valorizace projednáváno v tomto režimu, bojovala opozice v první polovině týdne.

Nohy si ale podrazila sama. Patrik Nacher z hnutí ANO navrhl ve čtvrtek, aby se o tom, že tento zákon bude projednán ve stavu legislativní nouze, hlasovalo v konkrétní čas bez ohledu na rozpravu – a to ve čtvrtek v osm večer. Koalice zajásala, návrh podpořila, ten tak prošel hlasy téměř všech poslanců a ačkoli se za to Nacher později kál, na osmou večerní se koalice shromáždila (ne všichni jsou v sále, ba ani v budově sněmovny pořád) a zkrácený režim pro jednání o důchodech schválila. K čemu tedy byly mnohahodinové projevy? Pirátský poslanec Jakub Michálek správně poznamenal, že jelikož si opozice sama navrhla, že a kdy se bude o zkrácení jejích práv hlasovat, nemá její případná budoucí ústavní stížnost na ne dost demokratické přijetí tohoto zákona vůbec žádnou šanci. Úplná blamáž.

Vtip zkráceného režimu legislativní nouze spočívá obecně jednak v tom, že je řečnění opozice omezeno, jednak ale konkrétně v tomto případě v tom, že vláda potřebuje snížení valorizace důchodů schválit do určitého termínu, aby se stihl uplatnit už pro valorizaci v červnu letošního roku, protože jde o úsporu zhruba dvacet miliard. Legitimita této legislativní nouze je sporná, protože neobstojí, že jde o „mimořádnou situaci“, při níž „státu hrozí značné hospodářské škody“, jak zní ustanovení zákona o Jednacím řádu sněmovny, podle kterého se legislativní nouze vyhlašuje. Vysoká inflace bohužel dávno není žádnou mimořádnou situací, je tu s námi již dva roky. Vláda tak návrh mohla klidně předložit na podzim, nebo v prosinci, nebo v lednu. Neučinila tak ovšem a „mimořádnou situaci“ si sama vytvořila. Čili vláda úpravu předložila záměrně pozdě, aby se vyhnula jejímu projednávání během prezidentské kampaně, ve které by tím nepochybně poškodila své kandidáty a pomohla Andreji Babišovi.

Poté, co vládní většina ve čtvrtek večer odhlasovala – nyní již opět proti vůli opozice –, že se na snížení valorizace důchodů režim legislativní nouze uplatní, začala ho, světe div se, skutečně uplatňovat. Odsouhlasen byl návrh zkrátit příspěvky na dvakrát pět minut, a to pro všechny bez rozdílu. To byl teprve okamžik, kdy se v pátek probudil Andrej Babiš. Vyčerpal své příspěvky, chtěl mluvit dál, ale bylo mu odebráno slovo. V zásadě mu bylo odebráno právem a opozice k jeho zkrácení sama přispěla.

Načež nastalo monumentální divadlo: předsedající schůze po upozornění vypnul Babišovi mikrofon, ten ale přesto odmítl od pultíku odejít a dál četl, co si připravil. Další řečníci v pořadí se, tak, jak je předsedající lidovec Jan Bartošek vyvolával, již nevyjadřovali k důchodům, ale vždycky jen do mikrofonu vedle stojícího Babiše odsoudili, že mu bylo odebráno slovo. Kolem řečnického pultu ve středu s Babišem a Okamurou se postupně vytvořil houf opozičních poslanců na jeho obranu, čímž vznikl krásný fototermín: Babiš a Okamura chtějí bránit důchodce, ale není jim umožněno mluvit a před zvůlí jsou chráněni vlastními těly svých poslanců. Dojemné, hrdinské, naprostý fejk.

Patovou situaci vyřešilo jednání předsedů klubů a stran. Přednostní práva s neomezeným právem mluvit byla obnovena, již je ale nikdo nevyužil a všichni se šli vyspat. V sobotu dopoledne šlo pak hlasování jedna báseň a za tři hodiny byly všechny protinávrhy opozice zamítnuty. Naprostá šaškárna a debakl opozice, která nedosáhla ničeho než dílčí nápravy chyby, kterou sama dopustila – ostatně největší odpor předvedla nikoli když šlo o důchodce, ale když šlo o to, jestli bude mít její předák Andrej Babiš možnost dál mluvit.

Udělat vládě z něčeho peklo vypadá vskutku jinak.

Především mělo být za každou cenu zabráněno projednání návrhu ve stavu legislativní nouze. Ne dvěma, třemi mnohahodinovými projevy, ale nekonečnou diskusí, kterou by musela utnout vládní většina. To zhatil svou hloupou snaživostí být za dobře se všemi Patrik Nacher. Opozice samozřejmě nemohla hlasování o režimu legislativní nouze početně vyhrát, mohla ale jeho uplatnění okamžitě rozporovat u Ústavního soudu s odůvodněním, že jednak nebyl řádně projednán a jednak že je pochybné, zda byl schválen z důvodů, které zákon umožňuje. Tím, že jej opozice vládě pomohla schválit, si připravila následnou porážku, neboť poté přijatá zkrácení rozsahu projednávání i vystupování už byla v souladu s legislativní nouzí a Andrej Babiš stál u pultíku zcela protiprávně.

Nevíme, co se přesně dohodlo v pátek před půlnocí na jednání předsedů klubů a stran, ale korunu své absolutní jalovosti dodala opozice v sobotu dopoledne, kdy se úplně vzdala dalšího boje a již bez další rozpravy dopustila pouhé hlasování o všech svých pozměňovacích návrzích, v němž vyhrát samozřejmě nemohla. Přitom i podrobná rozprava ve druhém čtení umožňuje nekonečné diskuse, přestávky, porady a zdržování. Pokud by si opozice vedla šikovně, nebylo vyloučené, že návrh uzdržuje až do doby, kdy už – byť i nakonec schválená – novela zákona nestihne vejít v platnost tak, aby se uplatnila již od června. To mohl být reálný cíl opozice: donutit vládu prosadit snížení valorizace až od příště, přičemž mezitím by snad inflace přeci jen klesla.

Jenomže šlo opozici o to, skutečně toho dosáhnout? Bylo cokoli reálného podstatné, když fotka semknuté opozice okolo řečniště obletěla republiku s jasným signálem: bránili jsme vás vlastními těly? Poté, co tato fotka řekla vše podstatné, opozice se na další odpor už vybodla. Před poledním závěrečným hlasováním o úplné a naprosté porážce důchodců a opozice vládou ve třetím čtení zákona pronesla už jenom Alenka Schillerová se lživým patosem: „Máme za sebou nejdelší nepřetržité jednání za tři volební období. Jako opozice jsme maximálně využili veškeré obstrukční možnosti, které nám dává jednací řád. Bylo tu přes 400 hlasování, kde jsme neuspěli ani s jedním návrhem. Nic rozumného nás nečeká, snad jen naděje, která umírá poslední. Naděje, že se mezi vámi najdou tací, kteří by odmítli podpořit tento hanebný zákon.“

Vynikající píár špatné reálné politické práce. Je to záporná nula: vláda prosadila svou, opozice se ukázala jako reálně nekompetentní a možná obojaká v parlamentní proceduře, a ještě jí to nepochybně velká většina voličů zbaští. A to vůbec nemluvím o tom, že opozice na vládu soustavně útočí jako na celek, čímž ji nevyhnutelně stmeluje, namísto toho, aby se ji snažila rozdělit kritikou jedněch a nabídkami druhým. Ale to by bylo na samostatný text. K nekompetentní vládě nám přibyla nekompetentní opozice.

 

AUTOR:  Matěj Stropnický

ZDROJ: Argument https://casopisargument.cz/?p=48876

Tahle noc nebude krátká

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

28.1.2023

BLOG – Ilona Švihlíková píše o hlubších změnách v politice a ve společnosti, které spustila prezidentská výhra generála Pavla.

Prezidentské volby mohou předjímat změnu režimu v České republice, včetně podobného rozpolcení, které známe spíše ze Spojených států. Míra vypjatých emocí, nenávistí ve společnosti dosáhla vrcholu. Však se na ní také vydatně pracovalo, protože jen velké emoce by dokázaly na Hrad dostat bývalého komunistického rozvědčíka. Nutno dodat, že jeho kampaň byla výborně vedená, zahraniční poradci odvedli skvělou práci.

Na straně druhé platí, že Andrej Babiš nikdy nebyl „prezidentský materiál“ nehodí se na tuto funkci ani psychologicky svou podstatou cholerika a mikromanažera. Strana generála Pavla (či spíše strana zahraničních vojenských zájmů, která si vybrala tohoto důstojníka) měla volby vyhrané dlouho dopředu, protože se jí za vydatné pomoci většiny médií podařilo přerámovat volby do formy referenda o Babišovi, jak přesně popsal Oskar Krejčí.

Vítězství Babiše by s velkou pravděpodobností nevedlo k rapidně odlišným reálným politickým výsledkům. Andrej Babiš nebyl schopen (a možná ani ochoten, koneckonců, kdo u byznysmena očekává lovení bobříku odvahy?) učinit zásadní kroky ani u České televize, jejíž zpravodajství a informování o volební kampani se slušnými slovy nedá komentovat, ani v kauze Vrbětice, a koneckonců ani na evropské úrovni. Téma míru si Babiš uchopil pro druhé kolo, když mu jeho marketéři prozradili, že „jeho“ voliči nechtějí válku, do té doby pro něj nehnul ani prstem.

Lidový humor /užijme si ho, možná je to na dlouhou dobu naposled/ okomentoval situaci jako souboj civilní a vojenské rozvědky, samozřejmě s oceněním skvělé kádrové práce KSČ. Zatímco Babiš je podnikatel, zakotvený v ČR (má tu tedy pragmaticky své ekonomické zájmy, což nutně ale nemusí být vždy na škodu) a operuje celý svůj život v modu „co za co“, pak Petr Pavel funguje v modu „dávám rozkazy, plním rozkazy“, jen se u něj měnily ty strany, vůči kterým byl tento jeho modus operandi aplikován. Z hesla „řád a klid“ mi jde mráz po zádech, protože si vybavím buď německé „Maul halten und arbeiten“, nechvalně proslulý „klid na práci“, případně český upgrade Pinocheta. Proč tolik lidí heslo a potažmo generál oslovil?

Jednak je za tím již uvedená nenávist, pilně a dlouho živená, vůči Babišovi. Médiím se podařilo Babiše vykreslit jako nepřijatelnou postavu, jako čiré zlo (k manicheismu v české politice se ještě dostaneme). Nechci podceňovat vliv médií, ale je to jen část vysvětlení. Druhé vystihl Oskar Krejčí, když popisoval chaos v západních společnostech. Letošní Davos to jemně nazval „polykrize“, ale obsah je tentýž: Západ sám sobě způsobuje jednu krizi za druhou, nedokáže je řešit (na Davosu se dokonce hovořilo o krizi demokracie!), občané tuší, že jejich děti se budou mít hůř než oni, staré vzorce se rozpadají, jsou tu nové velmoci… Je toho zkrátka všeho moc a vůbec to nezodpovídá tomu západnímu ideálu, ke kterému se musíme halasně hlásit (trapné heslo „patříme na Západ“ je jen vyjádřením touhy po zakotvení v něčem, co přestává existovat, zoufalé volání po bezpečném bodě ve stále více chaotickém světě). Jenže většina lidí tohle nechce a neumí přijmout, je to pro ně psychicky nesnesitelné. Potřebují narýsovaný jasný svět, bez ambivalenci (které tak skvěle vystihla Veronika v článku). Kdo jiný by jim měl takovou jistotu, přehlednost dodat, když ne pan řád a klid generál? Touha zakázat, ba co víc zadupat do země protivníka, umlčet, zastřelit ho, je tak nutnou psychickou potřebou – jen pak zase dostane svět smysl, když v něm nebudou tyhle rušivé elementy, které „kazí děti a naši mládež.“ Černá a bílá, dobro a zlo, a svět je jasný a přehledný, stačí jen být na správné straně dějin a vše půjde samo…

Slova neúspěšné kandidátky, mladé a pohledné Nerudové o tom, že Babiš je zlo, tak reflektuje tuto potřebu, zařazuje ji mezi „tu správnou stranu“ a zároveň ukazuje, jak hluboko se do české politiky zadřel havloidni manicheismus. Kde jsou ty časy, kdy byla politika o zájmech jednotlivých skupin! O výši daní, poskytování veřejných služeb či trhu práce. Jakmile do politiky vstupuje „dobro a zlo“, pak přepínáme do fungování „bezvýhradná podpora x bezvýhradná nenávist“, což nyní překvapivě zjistil takový Michael Kocáb. Nejde o dohadování se, kompromisy a vyjednávání, jde o boj, zničení, drtivé vítězství. Druhá strana musí být nejen krátkodobě zničena, musí být zcela delegitimizována, ti, co ji podporují, nejsou lidé, jsou to – dezoláti, sráči, russáci, svoloč, musí být vyhubeni z povrchu zemského… jen tak může Dobro zvítězit.

S vítězstvím Pavla se tedy  změní politická situace. Jeho vítězství je zároveň dokladem toho, že česká společnost se v míře hysterie, nenávist, a ochoty sáhnout k násilí rapidně přibližuje svému velkému vzoru – USA. V USA už se politické příkopy přelévají do rodinných vztahů, typu „opovaž se domů přivést republikána, nebo kamaraď se s tím demokratem a vyženu tě z domu. V ČR má konflikt silnou generační dimenzi a projevuje se ve formě „jestli bude bába volit Babiše, už nikdy neuvidí vnoučata.“ Není překvapivé, že v takové společenské atmosféře v USA roste pravděpodobnost občanské války, podpořená navíc značným rozšířením zbraní mezi obyvatelstvem.

V českých zemích mezi lidmi tolik zbraní není, ale staletími trénovaná schopnost udavačství, lynčů, ostrakizace dostává nové, široké pole působnosti. Projevy vidíme nejen v „diskusích“ např. na Novinkách (nedoporučuji, je to jako prodírat se fekáliemi), ale např. také ve školství, kde roste udavačství ze strany žáků, případně jejich rodičů. Dějiny ČR nabízejí široké pole zkušeností zbavení se protivníků, počínajíc vyhnáním ze země, popravou na Staroměstském náměstí konče řáděním Bobliga, bachovským absolutismem, či výzvou gestapa, aby Češi tolik neudávali, protože to nestíhají zpracovat. Nyní si tedy otestujeme další fázi tohoto věčného procesu, kdy, slovy politruka z dnes nadmíru aktuální knihy „Říkali mu Terazky“, naši noví uvědomělí budují „nový, spravedlivý řád a kdo to nepochopí, toho zavřou.“

V takové, prorežimními médii opečovávané atmosféře, není možné, aby se kandidát sešel se svými voliči (s těmi dezoláty), je třeba mu v tom bránit. Násilí je nejen možné, je dokonce vhodné, aby Zlo bylo zastaveno. Pokud je „zlému“ kandidátovi vyhrožováno, může si za to sám, kdyby měl názory, postoje jako my, správní, pak by se mu to nestalo!  V takové atmosféře je nutné „zlé“ lidi vyhodit z práce a stejně tak je přeci nutné „korigovat“ informace a potírat ty, kteří dějinně stojí na straně kacířů a odmítají být „korigováni.“

Pětikoalice je v tuto chvíli silnější než kdy dříve, protože ovládá všechny mocenské složky (Hrad, obě komory Parlamentu, vládu), většinu médií (o zbytek se postará připravovaný zákon o cenzuře), a také Ústavní soud (do kterého budou brzy jmenováni noví soudci). Přidejme k tomu pouliční jednotky Milionů chvilek, které lze využít v potyčkách či jako „trénink“, doprovázený pobytem zahraničních vojsk v kontextu slov o „výběrové mobilizaci.“

Česká politická situace je navíc specifická tím, že se jí zcela rozpadly struktury, které by snad mohly být protiváhou pětikoalice. Psát o šmardovské sociální demokracii je dnes už trapné. Hnutí ANO s velkou pravděpodobností stojí před rozpadem, protože členové hnutí do něj nevstoupili proto, aby prohrávali volby. Nemluvě o tom, že ideové zaměření většiny viditelných členů bylo vždy a la ODS, a jakés takés sociální cítění hnutí projevovalo jen díky politickému citu svého majitele. Pusto, prázdno, kde nic tu nic, tak vypadá „opozice“ po česku. Postavit něco nového bude úkol nadmíru těžký, a ledaskoho asi napadne, že emigrace je lepší varianta. Leč, nemylme se, procesy jako v ČR /liší se míra hysterie, ochoty použít násilí atd./ probíhají ve většině tzv. západních zemí.

Jakákoliv opozice, která se bude (?) formovat, má před sebou nesmírnou těžkou práci, komplikovanou tím, kolik z jejich možných představitelů skončí v kriminále. Tahle noc nebude krátká…

ZDROJ: ARGUMENT https://casopisargument.cz/?p=48153