Archív značky pro: jaderné zbraně

makajev

Ukrajinský velvyslanec v Berlíně oznámil, že Kyjev chce zahájit diskuse o právu Ukrajiny na vlastnictví jaderných zbraní v důsledku porušených bezpečnostních garancí Budapešťského protokolu z roku 1994 a obvinil USA a Velkou Británii z bezpečnostní zrady Ukrajiny! A sotva skončily v ČR prezidentské volby, Fialova vláda chce v poslanecké sněmovně narychlo již v prvním čtení protlačit novelu mobilizačního zákona pro všechny Čechy od 18 do 60 let věku! Brusel zešílel a svolal do EU parlamentu konferenci na téma, jaké jsou možnosti rozbití a deimperializace Ruska!

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

1.2.2023

Ukrajina je přesvědčena, že má právo znovu usilovat o získání jaderných zbraní na svoji obranu před agresivním Ruskem. V rozhovoru pro německou Deutsche Welle to nepřímo naznačil Oleksij Makejev, ukrajinský velvyslanec v Německu. Je prý potřeba o tom začít diskutovat se západními partnery, protože jsou to oni, kteří nesou podíl zodpovědnosti za to, že Ukrajina byla napadena, a že jí nebyly ze strany USA a Velké Británie poskytnuty odpovídající bezpečnostní garance po roce 1994, kdy byl podepsán tzv. Budapešťský protokol, který se týkal odstranění nukleárních zbraní z Ukrajiny. Ty byly odvezeny do Ruska jako nástupnické země po Sovětském svazu. Ukrajina tím přišla o nástroj odstrašení a Rusko proto nemělo zábrany a napadlo vloni Ukrajinu.

Makejev tím potvrdil, že Ukrajině už nestačí jen Leopardy a Abramsy, protože Ukrajina nově usiluje o vlastní jaderné zbraně. Podle ruských novinářů jde o vydírání, kterým Kyjev se snaží dokopat NATO k jednomu ze dvou rozhodnutí: Buď přijmout Ukrajinu urychleně za členskou zemi NATO anebo umožnit Kyjevu získat omezené množství jaderných zbraní na obranu před Ruskem. Existuje i třetí varianta, že tím Kyjev usiluje o vstup vojsk NATO na Ukrajinu jako formu nápravy nesplněných garancí bezpečnosti Ukrajiny z roku 1994.

Je to tady! Fialova vláda chce ve zrychleném čtení protlačit ve sněmovně mobilizační zákon!

A to podle slov toho hňupa v roli českého premiéra prý Andrej Babiš strašil, když tvrdil, že agent Pávek chce spolu s Fialou zatáhnout ČR do války. Kdepak, nestrašil. Ono už se to děje, protože Fialova vláda poslala do sněmovny návrh novely zákona o obraně [1], který se týká mobilizace. A představte si, že legislativní rada vlády do důvodové zprávy na straně č. 3 k zákonu napsala, že… “Předkladatel navrhuje v souladu s § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s vládním návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. Podle předkladatele se jedná o naléhavou právní úpravu, která v reakci na zásadní změny bezpečnostního prostředí v Evropě vyvolané invazí vojsk Ruské federace na území Ukrajiny vyžaduje urychlené přijetí a nabytí účinnosti.”

Usnesení vlády

 

Novela zákona se jmenuje “Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany” a v popisu je uvedeno: “Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“. Jedná se v podstatě o tzv. mobilizační novelu, která zavádí mobilizační povinnost pro všechny obyvatele, včetně žen, ve věku od 18 do 60 let a nově stanovuje, že lidi půjde mobilizovat v době válečného stavu, ale i v době stavu ohrožení.

Důvodová zpráva

A to nejen v době války, ale jak uvádí návrh zákona, i v době ohrožení demokracie v ČR! Ano, Fialova vláda chce mobilizovat lidi nejen pro účely války, ale i na účely vedení občanské války v ulicích českých měst, to kdyby prý se dezoláti, proruští švábi a opice rozhodli ohrozit tu Potěmkinovskou fialovou demokracii v ČR. A novela rovněž zavádí tresty za odmítnutí mobilizace.

VIDEO: V Evropském parlamentu se odehrála konference o rozbití Ruska a o privatizaci jeho zdrojů

Kdo si přivodí zranění a úmyslně se zneschopní mobilizace před vyhlášením mobilizace, bude odsouzen až na 3 roky do vězení. Kdo se ale zneschopní mobilizace po jejím vyhlášení, půjde si sednout až na 10 let! Výjimku z mobilizace dostanou postižené osoby, tedy invalidé, ale i členové vlády, poslanci, senátoři, europoslanci, policisté a rovněž městští strážníci, kteří v době mobilizace budou sloužit k udržování pořádku.

Legislativní rada vlády tlačí na schválení novely ve sněmovně ve zkráceném jednání již v prvním čtení, aby se o novele nemohly vést dlouhé rozpravy, protože Fialova vláda spěchá! Moc spěchá! Příprava války proti Rusku je v EU v plném proudu, o čemž přinesl informaci slovenský europoslanec Milan Uhrík.

Představte si, že v EU parlamentu se v úterý konala konference [2] s názvem: “The Imperial Russia: Conquer, Genocide & Colonisation” a v několika panelech se diskutovalo o možnostech dekolonizace a deimperializace Ruska. Zaznívaly názory, že Rusko není národ, ale slepenec různých zemí, které mají právo na samostatnost a nerostné zdroje Ruska prý patří těmto zemím a potažmo celému světu. V popisu konference se uvádí toto:

Pro mnoho lidí, kteří v minulosti zažili ruský útlak, může válka na Ukrajině skončit pouze tehdy, když bude Ruská federace zcela potlačena a poražena. Aby se konečně odstranila hrozba míru, kterou Ruská federace stále představuje, mělo by mezinárodní společenství usilovat o opětovnou federalizaci ruského státu.

Aby tuto myšlenku posunula dále, uspořádá koordinátorka zahraničních záležitostí ECR Anna Fotyga spolu s poslancem ECR Kosmou Złotowským konferenci “Imperiální Rusko: Ruské Rusko: dobytí, genocida a kolonizace. Perspektivy deimperializace a dekolonizace“. Akce se bude zabývat tématy jako “Imperiální ideologie (od Moskvy po ruský Mir) & dobývání a vykořisťování (od Ivana Hrozného po Vladimira Putina)“, “Dopad útoku Moskvy na Ukrajinu na národy a regiony v Ruské federaci“, “Deimperializace a dekolonizace. Vězení národů po válce” a “Západní politika vůči Rusku – za hranicí statu quo“.

Carské, sovětské ani za Putina, Rusko se v průběhu staletí nezměnilo. Je poháněno stejnými imperiálními instinkty, opakuje stejný vzorec: dobývání, genocida, kolonizace, a pak se snaží o tiché přijetí statu quo, uplácení mezinárodního společenství přeludem hospodářské spolupráce nebo iluzí obrovského ruského trhu. Je naivní si myslet, že Ruská federace může zůstat ve stejném ústavním a územním rámci. S ohledem na národnostní a etnickou mapu území Ruské federace bychom měli diskutovat o perspektivách vzniku svobodných a nezávislých států v postruském prostoru, stejně jako o perspektivách jejich stability a prosperity. Mezinárodní společenství má povinnost podporovat práva původních obyvatel, kteří se v důsledku ruského dobývání a kolonizace nyní nacházejí v hranicích Ruské federace.

Jednalo se o stejnou konferenci, jakou uspořádal Adolf Hitler po spuštění operace Barbarossa, když Němcům v rádiu vysvětloval, že Sovětský svaz je vězením národů, že je třeba je osvobodit a zdroje SSSR přerozdělit a využít ve prospěch celého světa. Takové konference teď probíhají v Bruselu. Celých 78 let po II. sv. válce se v Bruselu konají konference, jak rozbít Rusko a dostat se k jeho zdrojům. A je jasné, že Ukrajina je nástupní platformou Západu pro válku s Ruskem.

Co je to eugenické záření a proč ovlivňuje genom populace?

Ukrajina se opravdu začíná rýsovat jako místo, kde dojde k zažehnutí III. světové války, protože se ukazuje, že politici na kolektivním západě mají přání a touhu války, do které ale nepůjdou oni sami, ale občané, kteří si za prezidenty volí válečné generály a rozvědčíky. Je to proces degenerace národů, který je spojený s eugenickým procesem změny lidského genomu v prostředí, kterému je civilizace dlouhodobě vystavena na celkem 6 prioritách řízení. Lidé se postupně mění spolu s tím, jak na ně dlouhodobě toto prostředí působí, ať už je to výchova v rodině, školství, média a informační prostor internetu, televize, tiskoviny a samozřejmě politika. Všechno toto dohromady působí na jedince a potažmo celou populaci a postupně přetváří a formuje lidi do něčeho úplně jiného.

Petro Fialenko žehná tankům pro Ukrajinu

Nejedná se o chemii, tabletky, psychotropní látky, ani o hypnózu, je to pouze důsledek dlouhodobého vystavení populace konceptuálním, tedy plánovacím procesům na 6 prioritách. Toto působení se nazývá jako eugenické záření. Pokud lidé žijí v prostoru, kde na ně působí šestice konceptuálních procesů řízení s tématikou války proti Rusku, opravdu začne populace chtít válku s Ruskem. Jenže, co je nejhorší, že toto eugenické záření mění lidský genom, nejenom myšlení.

Lidé ztrácí pud sebezáchovy a matky ztrácí mateřský instinkt a přestávají chránit své děti. Posílají je s nadšením do války, na smrt. Pud sebezáchovy a mateřský instinkt jsou přitom nejhlouběji zakotvené ochranné mechanismy v hloubi lidského genomu, ale ukazuje se, že eugenické záření v rámci konceptuálních procesů řízení dokáže tyto genetické záznamy přepsat, působením eugenického záření se lidé mění geneticky a dokonce jejich narozené děti mají tuto změnu ve svém genomu překopírovanou.

Změna genetiky celé populace vlivem dlouhodobého vystavení populace působením procesů řízení na 6 prioritách konceptuálního programování

Eugenika je po II. sv. válce tabu a v současné době se studuje jen v uzavřených společnostech, spolcích, v lóžích zasvěcenců atd. To je samozřejmě škoda. Veřejnost je proto v mylném domnění, že lidský genom lze ovlivňovat pouze chemicky, tedy na molekulární úrovní pomocí biochemických manipulací s DNA. Jenže, to není pravda. Genom lze programovat mnohem účinněji eugenickým zářením, které působí na celý kolektivní genom, tedy na genom celé populace, plošně.

Část populace je proti eugenickému záření rezistentní, toto záření na část populace neúčinkuje, případně účinkuje slabě, nebo dokonce dochází k prudké reakci a k odporu u části veřejnosti, která toto záření vnímá jako všeobjímající fašizaci, propagandu ze všech směrů a hlavně děsivou proměnu chování kamarádů, přátel, příbuzných, které toto eugenické záření doslova mění před očima v zombie.

Různé časové periody, stejné metody používané politiky na podřízené obyvatelstvo. Heinrich Himmler, Petr Fiala

Carl Jung a rovněž Sigmund Freud byli velkými zastánci eugeniky, protože i historicky je prokázáno, že v prostředí, kde je trvalý mír, se rodí více chlapců, zatímco v období válek se rodí více dívek [3]. Vysvětluje se to tím, že eugenické záření dobu míru považuje za přípravu na válku, a proto toto záření ovlivňuje genom žen, aby rodily více chlapců pro válku, která přijde. V době války je naopak nutné, aby se rodilo více žen, protože po skončení války bude potřeba populaci obnovit, takže bude potřeba, aby žen bylo co nejvíce a rodily co nejvíce dětí. Toto eugenické záření tedy ovlivňuje přímo reprodukční cyklus populace v návaznosti na odpovídající pohlaví. Nicméně toto záření ovlivňuje i takové stavy, jako jsou právě mateřské pudy a pudy sebezáchovy.

Ztráta mateřského pudu, pudu sebezáchovy, dysfunkce tradiční rodiny, genderové deviace vyzařující z médií… to všechno jsou důsledky působení eugenického záření

Pokud je prostředí nastavené pro-válečně, u matek začíná mizet pud ochrany dítěte a u mužů mizí pud sebezáchovy sebe, vlastní ženy a vlastního dítěte. Vliv eugenického záření na řízení populace skrze změnu genomu populace je hlavním důvodem toho, proč najednou probíhají procesy připomínající degeneraci. Většina populace tomuto programování prostě nedokáže odolávat.

Zamyslete se, proč ve všech zemích světa tvoří tzv. alternativa jen zhruba 10% populace? Proč to není 35% populace? Nebo polovina? Nebo dvě třetiny? Protože geneticky je to vyloučené! Eugenickému záření odolává jen zhruba 10 až 15% populace, na které toto záření nepůsobí, případně působí jen mírně. Jung mluvil dokonce jen o 7% populace s rezistencí, zbytek rezistentů je prý tvořen lidmi se slabou odezvou na eugenické záření. Zbytek většinové populace je přeprogramován v průběhu plynutí času, kdy je populace tomuto eugenickému záření dlouhodobě vystavena.

Ministryně obrany Jana Černochová jako prodavačka triček na podporu Ukrajiny a války

Jedná se o dlouhodobý proces, který se plánuje na dvě až tři dekády. Výsledek se dostavuje až po uplynutí této doby. Tím se vysvětluje i to, že znaky degenerace a s ní spojené ztráty pudu sebezáchovy vykazují nejen mladí lidé vzešlí ze škol, ale i staří lidé, kteří do škol nechodí, ale eugenické záření na ně působí úplně stejně. Školství je velice silným induktorem urychlení procesu přeprogramování společnosti, ale to je změna pocházející z výchovy a výuky, z indoktrinace.

Ztráta pudu sebezáchovy, mateřství a tradiční rodiny ale nastává v důsledku eugenického záření ve společnosti, ve které je populace tomuto záření dlouhodobě vystavena. Nelze se proto dívat na podivné změny v české populaci jako na nějaký izolovaný proces, ale jako na důsledek 34 let trvajícího působení eugeniky, tedy všech 6 procesů řízení, na českou populaci s hrozivými dopady, které se teď po 34 letech zhmotňují u všech posledních voleb. A proto Fialova vláda chystá zemi už i legislativně na mobilizaci a válku s Ruskem! Prezidentské volby to potvrdily.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Modrý Jelen

Hrozí nám jaderný konflikt?

Porovnání s karibskou krizí. Tehdy byla největší hrozba. Jaký je dnešek? Rozhovor. Aleš Bystrianský.

VIDEO: Ministr zahraničí Sergej Lavrov odmítl trapnou výmluvu tajemníka Zelenského, že jeho výroky o preventivních jaderných úderech NATO na Rusko a o eliminaci ruských jaderných zbraní byly myšleny jinak než jako přímá výhrůžka Rusku jadernou výměnou! Naopak, v Kyjevě se s jaderným úderem počítá a začínají se rozdávat jódové tablety spolu s informací, že se lidé mají připravit na jaderný úder! Do toho zapadají informace o přípravě špinavé bomby v Krivoj Rogu, která má být během provokace proti Rusku odpálena v Kyjevě! Američané chtějí vyvolat omezenou jadernou výměnu mezi Ruskem a NATO v Evropě, varují ruští vojenští pozorovatelé!

Situace okolo čtvrtečního výroku Volodymyra Zelenského o tom, že NATO by mělo preventivně udeřit jadernými zbraněmi na Rusko a eliminovat možnost použití ruských jaderných zbrání, opravdu dramaticky eskaluje. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odmítl výmluvu tajemníka Zelenského, který ve čtvrtek večer marně hasil situaci výmluvou, že Zelenský prý neměl na mysli jaderné zbraně, ale myslel prý sankce. Tomu ale nikdo nevěří, dokonce ani v západních médiích, protože Zelenský mluvil o NATO a nikoliv o Evropské unii. NATO totiž na Rusko žádné sankce uvalovat nemůže, to ani není v jeho kompetenci, sankce uvaluje jen civilní část EU, a to je Evropská unie.
!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src=“https://rumble.com/embedJS/u4″+(arguments[1].video?‘.’+arguments[1].video:“)+“/?url=“+encodeURIComponent(location.href)+“&args=“+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, „script“, „Rumble“);

Rumble(„play“, {„video“:“v1ke81s“,“div“:“rumble_v1ke81s“});

 

 

Zelenský jasně vyzval NATO k preventivním jaderným úderům [1], tedy k vojenským úderům s cílem eliminace ruských jaderných zbraní, tedy vyzval NATO k preventivním úderům na rozmístěné ruské jaderné mobilní skupiny raketových strategických komplexů Topol a operačně-taktických komplexů Iskander s jadernými assety. Rovněž by to znamenalo zaútočit na sklady ruských hlavic na několika místech na Sibiři za Uralem. Kromě toho, pod označením “preventivní údery” v odkazu na NATO není ani omylem možné myslet ekonomické sankce, které se v civilní rovině takto nikdy neoznačují, zejména ne v kontextu eliminace možnosti použití ruských jaderných zbraní.

Zelenský nemluvil o sankcích EU, ale o preventivních úderech NATO s cílem eliminace ruských jaderných zbraní

Pokud by Zelenský mluvil o sankcích na Rusko, neobracel by se na NATO, ale na Evropskou unii, protože jediné “preventivní údery” přicházející v úvahu ze strany vojenské aliance, jakou je NATO, jsou pouze údery vojenské. A pokud by byly vedeny proti Rusku s cílem eliminovat možnost použití ruských jaderných zbraní, tak je jasné, co tím bylo řečeno. Eliminace ruských jaderných mobilních komplexů a skladů s jadernou ruskou municí na Sibiři. Zelenský tím vyzval k vyvolání III. sv. války, a to ne ze své hlavy, ale na pokyn amerických poradců, kteří v Kyjevě před 3 dny spustili něco, z čeho jde doslova mráz po zádech. Poradci z Pentagonu doporučili Zelenskému, aby v Kyjevě začal proces profylaxe proti jadernému ozáření.

Jódové tablety rozdávány v Kyjevě

Lidem začaly být v Kyjevě od pondělí rozdávány jódové tablety [2] a největší objemy jsou převáženy do uprchlických center v Kyjevě, kde jsou narychlo budovaná radiační a dekontaminační pracoviště. Evropská média o tom zarytě mlčí, ale Kyjev se chystá dopředu na jaderný úder, který podle všeho bude zinscenovaný, bude součástí chystané provokace se špinavou jadernou bombou odpálenou právě v Kyjevě, jak ve čtvrtek exkluzivně varovala ruská bezpečnostní agentura CSRC [3]. Celé je to dopředu v Kyjevě chystané jako monstrózní divadlo. Příprava dekontaminačních pracovišť, rozvážení zásob jódových tablet a informace ruských zpravodajských služeb o chystané protiruské provokaci se špinavou bombou.

Bývalý  šéf CIA nic netajil a rovnou varoval, že když se na Ukrajině objeví ruský útok jadernou zbraní, tak NATO vymaže ruskou černomořskou flotilu i ruské vojáky na Ukrajině

Tohle je jenom ukázka toho, že všechno je připraveno k obvinění Ruska z použití jaderných zbraní, aby NATO mohlo provést údery proti ruské černomořské flotile a proti ruským jednotkám na Ukrajině. O tomto plánu mluvil [4] před několika dny na americké televizi ABC bývalý šéf CIA a generál David Petraeus. Všechno to dokonale zapadá do sebe, všechno je to perfektně načasované a synchronizované. Tyto výroky Zelenského jsou vypuštěným balónem, předzvěstí obvinění Ruska z použití jaderných zbraní a následné údery NATO proti Ruské armádě, což zatáhne Evropu do III. sv. války. Všimněte si, že nikdo z vrcholných politiků EU nechce jednat o míru v Evropě a šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell otevřeně hovoří o zničení a porážce Ruska a o odstranění Vladimira Putina.

Gen. David Petraeus

Nikde není ani náznak mírových snah, naopak, vedení EU každou hodinu žene Evropu blíže do válečného střetnutí s jadernou velmocí, s Ruskem. Ve stavu válečného neonacistického bubnování se ve čtvrtek do Prahy sjely špičky EU, ale pochybuji, že jednaly jen o cenách energií. Bylo to velmi podezřelé. Bylo to dostaveníčko válečných štváčů v Praze před zahájením úderů NATO na Rusko? V Kyjevě se již rozdávají tablety a chystají se dekontaminační centra. Zelenský vyzývá k preventivním úderům na Rusko a k eliminaci ruských jaderných zbraní. Zcela otevřeně se Ukrajina chystá na jadernou událost, o které již nejen dopředu ví, ale v rámci provokace se špinavou bombou ji zjevně chystá.

Eskalace do III. sv. války spojené s jadernou výměnou v Evropě by byla otázkou jen 120 minut, soudí ruští odborníci na vojenství

Po obvinění Ruska z jaderného úderu na Ukrajinu to půjde rychle, a to tak rychle, že se dostaneme ze současného DEFCON 3 na DEFCON 1 podle ruských vojenských odborníků za 120 minut, tedy za dvě hodiny po takovém okamžiku úderu na Rusko. Údery na ruskou černomořskou flotilu prostředky NATO budou zničující a Rusové budou čelit vymazání a vyhlazení bojových prostředků v Černém moři.

Na takovou plošnou likvidaci je v Gerasimovově doktríně pamatováno. Pokud hrozí eliminace části ozbrojených sil mohutným úderem nepřítele, vyhrazuje si Ruská federace právo zabránit takové totální eliminaci svých vojsk či zbraní použitím jaderné odvety, a to bez ohledu, jestli nepřítel hrozí zničením části ruských ozbrojených sil v místě konvenčními nebo jadernými zbraněmi.

Valerij Gerasimov, náčelník generálního štábu Ruské armády

Jinými slovy, pokud by došlo na slova, která pronesl David Petraeus, že by NATO zlikvidovalo černomořskou flotilu a všechna ruská vojska na Ukrajině, Rusko by nemělo jinou možnost, než zaútočit jadernými zbraněmi proti útočníkovi. To jsou prostě jednoduché vojenské počty, kterými se řídí každá jaderná země. Je-li někde převaha nepřítele, který zničil část vojsk masivním úderem a hrozí bojové přečíslení a změna sil v oblasti, nezbývá nic jiného, než na zastavení nepřítele použít jaderné zbraně.

Pentagon se však podle ruských pozorovatelů domnívá, že Rusko by útočilo pouze lokálně na opěrné body v Polsku, v České republice, na Slovensku, v Bulharsku a v Rumunsku. Pouze v těchto zemích, ze kterých by byly údery NATO úmyslně Pentagonem vedeny, aby ruský protiúder odskákaly právě vazalské země USA ve Střední Evropě, a nikoliv samotná Amerika. Takový je podle analytika Alexeje Leonkova plán Američanů na nejbližší eskalaci v Evropě.

Nejen o této situaci budeme hovořit dnes od 19:50 na Svobodném vysílači CS. Probereme aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

ZDROJ: Aeronet News https://aeronet.news/video-ministr-zahranici-sergej-lavrov-odmitl-trapnou-vymluvu-tajemnika-zelenskeho-ze-jeho-vyroky-o-preventivnich-jadernych-uderech-nato-na-rusko-a-o-eliminaci-ruskych-jadernych-zbrani-byly-mysleny/