Archív značky pro: hmyz

brouci

Pojídání brouků je zřejmě součástí plánované depopulace

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

10.2.2023

Hmyz jako součást potravy přináší možné riziko alergií a otrav

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

21.1.2023

EU nedávno schválila možnost přimíchávání hmyzu do některých potravin. Mletý hmyz samozřejmě vizuálně v potravině nerozeznáte a nezbývá tak, než pečlivě číst složení každého výrobku.

Zde je třeba si uvědomit, že konkrétní druh hmyzu může být uveden i latinsky, což jistě mnohé spotřebitele zmate.

Detailněji jste si o tom, co aktuálně může jaký druh hmyzu obsahovat, mohli přečíst zde.

Lze předpokládat, že průběžně bude poživatin s obsahem hmyzu přibývat nejen s tím, jak roste počet hmyzích farem a výrobců hmyzích produktů, ale i s tím, jak bude EU postupně schvalovat i další druhy hmyzu.

Jak je to však s údajnou – EU a WEF propagovanou – výživností hmyzu? Co může konzumace hmyzu způsobit?

Evropská unie  v průběhu let trápí výrobce potravin, zejména kuchaře a restauratéry, stále absurdnějšími požadavky na označování. Údajně odkaz na alergeny u každého stánku s uzeninami zachrání život.

Ale pokud jde o produkty od nejdražších přátel globalistické lobby, značení a alergie již nejsou důležité.

Živočišná moučka byla zakázána jako potravina kvůli riziku BSE, ale hmyzí moučka je přijímána bez jakýchkoli zkušeností. V hmyzí pochutině navíc můžete obdržet i dávku kyanidu.

Na sociálních sítích kolují tvrzení, že látka chitin, sloučenina cukru, která tvoří exoskeletony hmyzu, je sama o sobě jedovatá a nebezpečná.

Nekriticky reprodukovat toto tvrzení je problematické v tom, že opět hraje do karet polovzdělaných sociologických odpadlíků různých ověřovatelů faktů. Protože chitin by sám o sobě neměl být problémem.

Ještě před pár lety byl chitin, který se nachází v hmyzu a houbách, považován za nestravitelný pro člověka. Nestravitelný znamená, že z něj tělo nemůže vytěžit žádné živiny, nestravitelná látka se vyloučí v nezměněné podobě. Není tedy jedovatý ani nebezpečný.

Ve skutečnosti se lidé v průběhu evoluce opakovaně živili hmyzem. Týká se to zejména subsaharských Afričanů. Oproti tomu v Evropě se hmyz příliš nejedl.

Lidé proto v průběhu evoluce získali schopnost přeměňovat chitin a využívat jej jako složku potravy. K tomu slouží chitináza, která je víceméně v lidské žaludeční tekutině.

Více u lidí z evolučních linií, kteří se v minulosti často uchýlily k pojídání hmyzu, méně v severních zemích. Zde najdete vědeckou studii o tomto zjištěníLze však brát jako prokázaný fakt, že chitin nijak významně nepřispívá k lidské výživě.

Kromě výše uvedeného virálního příspěvku týkajícího se chitinu je třeba dodat, že se tvrdí, že chitináza je spojována s astmatem a Gaucherovou chorobou. Vzhledem k tomu, že chitináza je přirozenou součástí trávicího systému člověka, je zde myslitelné autoimunitní onemocnění, ale automatická přímá souvislost s konzumací chitinu je logicky nepravděpodobná.

Problém s konzumací hmyzu bude pravděpodobně zcela jiný, jak se i dozvíte níže.

Hmyz není vyroben jen z chitinu, je to pouze ekvivalent kostry. Má i hodně bílkovin, nenasycených mastných kyselin a vlákniny, vitamínů a stopových prvků. To je ta nutričně zajímavá a „pozitivní“ stránka, chcete-li. Ale jako každé jídlo může být kontaminován i hmyz.

V případě těch druhů, které se mají dostat na talíř, je šance na vysokou zátěž dokonce obzvlášť vysoká. Hmyz se totiž nesbírá jednotlivě na louce, kde jsou volně žijící zvířata jistě poměrně zdravá. Hmyz se chová a průmyslově zpracovává v obřích továrnách. To je samozřejmě stejně nepřirozené jako továrny na zvířata všeho druhu.

Hmyz může být silně zatížen škodlivinami. Jednak je to způsobeno přirozeným napadením parazity, kteří zase mohou být pro člověka nezdraví až toxičtí. Aby nepřirozené hmyzí kolonie zůstaly bez parazitů, jsou léčeny různými toxiny a léky. Ty pak končí s ostatními částmi hmyzu v lidské potravě.

EU, která nedávno schválila přidávání pěti procent hmyzu do potravin bez nutnosti zvláštního označování alergenů, přijala opatření a ve stejném nařízení povolila pět miligramů kyanidu na kilogram hmyzí moučky.

Jedna studie  již poukázala na důležitý problém související s hmyzími farmami: Vysoká parazitární zátěž byla zjištěna ve více než 81 procentech (!) zkoumaných hmyzích farem; ve 30 procentech případů by nalezení parazité mohli způsobit onemocnění u lidí.

Lidé, kteří mají alergii na měkkýše a korýše, mohou mít také alergickou reakci na hmyz. Tento bod je obzvláště zajímavý, protože EU nás léta trápí tím, že všude ukazuje informace o alergiích. To však nemusí být případ hmyzí moučky.

Spotřebitelé si musí velmi pečlivě prostudovat seznam ingrediencí, aby zjistili, co si vlastně chtějí koupit – aniž by byli upozorněni na alergický potenciál. O rizicích alergií na jedlý hmyz se psalo již v roce 2018. Objektivní alergické reakce byly pozorovány na asi 0,2 gramu bílkoviny moučného červa.

Skutečnost, že alergeny nemusí být podle nového nařízení EU u hmyzích produktů označovány, svědčí o tom, že schvalování hmyzu jako potravin je založeno na lobbingu globalistického velkoprůmyslu,  protože opět neplatí stejná práva pro všechny.

Mimochodem, velcí výrobci hmyzu jsou opět „nezištně“ financováni Nadací Billa a Melindy Gatesových, kdo by si to pomyslel? Související stanovisko, zlomyslně nazvané „ Bill Gates: nechte je jíst brouky! “ se dokonce objevilo ve světově proslulém Washington Times.

Mnozí si možná ještě pamatují skandál s BSE. Nemoc skotu byla lidově známá jako nemoc šílených krav. Degenerativní nervové onemocnění, které způsobuje degeneraci mozku, se šířilo krmením živočišnou moučkou. Po mnoha nemocech a úmrtích bylo následně zakázáno krmení hospodářských zvířat živočišnou moučkou – povoleno bylo opět v roce 2021 za údajně přísných podmínek.

Podobné problémy lze očekávat při podávání hmyzí moučky zvířatům i lidem. Důvodem není obecná škodlivost hmyzu sama o sobě, ale nepřirozené masové množení, které musí vést k šíření nemocí.

Ti lidé, kteří si mohou dovolit obejít se bez průmyslově vyráběných potravin, budou pravděpodobně i v budoucnu šťastní a zdraví. Pokud to systém Velkého resetu a Agenda OSN 2030 ještě vůbec umožní.

To, že pojídání hmyzu je „dobré pro klima“, je globalistická kampaň, která  probíhá již mnoho let. Jde o stejnou lež jako vše, co se propaguje v rámci klimatické agendy…

ZDROJ: Necenzurovaná Pravda, Slovanka https://necenzurovanapravda.cz/2023/01/hmyz-jako-soucast-potravy-prinasi-mozne-riziko-alergii-a-otrav/

Celý článek si můžete poslechnout zde:

České ministerstvo zemědělství spustilo výběrové řízení na dotační program pro výzkum a identifikaci druhů hmyzu v ČR, které je možné konzumovat a rovněž i výzkum obalů pro donáškové služby s ohledem na mikrobiologické složení! Je to ten samý program, který už běží v Holandsku a vede k zavírání farem kvůli emisím dusíku a metanu z hospodářských zvířat! Plán globalistů na krmení lidí hmyzem a červy už tak dorazil i do ČR! Konzumace proteinů z hmyzu ale není bez rizik, protože některé proteiny jsou pro člověka alergenní nebo dokonce toxické!

Lis 4, 2022

České ministerstvo zemědělství spustilo výběrové řízení na dotační program pro výzkum a identifikaci druhů hmyzu v ČR, které je možné konzumovat a rovněž i výzkum obalů pro donáškové služby s ohledem na mikrobiologické složení! Je to ten samý program, který už běží v Holandsku a vede k zavírání farem kvůli emisím dusíku a metanu z hospodářských zvířat! Plán globalistů na krmení lidí hmyzem a červy už tak dorazil i do ČR! Konzumace proteinů z hmyzu ale není bez rizik, protože některé proteiny jsou pro člověka alergenní nebo dokonce toxické!

Jeden ze čtenářů Aeronetu nás v pátek upozornil na neuvěřitelný materiál, který pochází z českého ministerstva zemědělství a jedná se o veřejně soutěž na zakázku, resp. dotační titul [1], který nabízí různé programové rámce výzkumu nejrůznějších oblastí v zemědělství.Ovšem jak jsme záhy zjistili tendr je vypsán i na výzkum identifikace a určení druhů jedlého hmyzu v ČR, který by mohl být konzumován anebo by z něho mohl být vyráběn proteinový substrát pro další výrobu potravin. Je to implementace jedné ze směrnic EU, (konkrétně ustanovení v nařízení EP a R č. 2015/2283), kterou musí české ministerstvo povinně zpracovat.

Další oblast výzkumu se týká i obalových materiálů pro donáškové služby s ohledem na výzkum mikrobiálního složení obalů [2]. Ano, je to jeden z plánů globalistů, jak vyřadit z obalových materiálů celulózu a místo ní používat vlákna z hmyzu, čímž by došlo ke vzniku technologie zvané “biotkaniva” a bylo by to trochu děsivé.

Zadání tendru

Stavební materiál by pocházel z živého biologického materiálu, i když ne úplně živého, ale pocházejícího z hmyzu. Tyto obaly ale budou mít mikrobiální základ a není jasné, jestli nebude docházet k biologické kontaminaci mezi obalem a obsahem. Globalčíci  se snaží úplně vyřadit z oběhu celulózu, tedy klasický papír, protože k jeho výrobě se používají ropné produkty, louhy, bělidla a především značné množství elektřiny a zemního plynu.

Nahrazení celulózy “biotkanivy” a materiály z hmyzu (především z kobylek a některých druhů pavouků) má být cestou, jak úplně vyřadit celulózu z oběhu. Výzkum obalů je rovněž kritický z toho důvodu, že hmyz obsahuje chitin, což je látka vyvolávající u lidí alergie i v případě, že nikdy alergie neměli. Chitin je induktor pro vznik alergií. Podívejme se na dokument [3], který zhodnocuje rizika a úskalí konzumace hmyzu.

Konzumací hmyzu až k srdečnímu infarktu v důsledku autoimunitní reakce způsobené chitinem

I při konzumaci jedlých druhů hmyzu a manipulaci s nimi mohou nastat problémy. Stejně jako s jinými potravinami může být i s jedlým hmyzem spojena řada problémů týkajících se bezpečnosti potravin. Konzumace nevhodných vývojových stádií, nesprávná kulinářská úprava, manipulace bez ochranných pomůcek nebo sběr hmyzu v nevhodných oblastech může vést k nežádoucím reakcím.

Důležitou oblastí z hlediska bezpečnosti potravin je kvalita a bezpečnost krmiva nebo substrátů používaných k chovu hmyzu: obsah živin a aspekty bezpečnosti potravin chovaného hmyzu závisí na substrátu.

Jako potenciální substráty pro masovou produkci hmyzu se zkoumá použití surovin, které jsou alternativou ke konvenčním krmivům.

Některé z těchto surovin zahrnují vedlejší potravinové toky, jako je potravinový odpad, vedlejší zemědělské produkty nebo hnůj z chovů hospodářských zvířat. Vysoký nutriční obsah a nízká cena takových vedlejších toků poskytují prostředek k prosazení oběhového hospodářství v procesu, kromě dalšího snížení ekologické stopy a ekonomických nákladů spojených s chovem hmyzu.

Podstatou alergie, potenciálně život ohrožujícího onemocnění, je příliš horlivá reakce T-helperů typu 2 na antigeny prostředí. Jsme neustále zaplavováni potenciálními alergeny. A to jak vzdušnými tak i požitými. Vdechování a/nebo kontakt s částicemi hmyzu přenášenými vzduchem má za následek citlivost na hmyzí proteiny.  Projevuje se takovými běžnými nemocemi, jako je dermatitida, konjunktivitida, rinitida, astma, kontaktní kopřivka nebo rinokonjunktivitida. Ve většině případů je alergie na hmyz spojena s prací, při níž zaměstnanci s hmyzem přicházejí do styku.

V klinické praxi jsou v souvislosti s hmyzem nejčastěji hlášeny alergické reakce na chitin, který je druhým nejrozšířenějším biopolymerem v přírodě, kde chrání korýše, parazity, houby a další patogeny před nepříznivými vlivy jejich prostředí, hostitele nebo obojího.

Chitin není běžně považován za potenciální alergen, ale při časté expozici může způsobit senzibilizaci. Alergické reakce byly zdokumentovány především u různých druhů moučných červů a kobylek, a to jak v kontaktní, tak v respirační formě. Časté jsou kombinované alergie na více druhů hmyzu.

Expozice chitinu (z roztočů, plísní, měkkýšů nebo hmyzu) může být primárním vnějším faktorem určujícím vznik alergie. Častá expozice na nízké úrovni by mohla vyvolat alergii u geneticky citlivých jedinců.

Zoonóza je infekce nebo nákaza, která je společná lidem a zvířatům. Chov hmyzu pro potraviny a krmiva se zatím nepraktikuje dostatečně dlouho, aby bylo možné určit riziko přenosu onemocnění. Protože je však hmyz ve srovnání s běžnými hospodářskými zvířaty člověku poměrně vzdálen, očekává se, že riziko zoonotických infekcí bude nízké. Přesto je třeba věnovat zvláštní pozornost patogenům, jejichž hostitelem jsou zpočátku zvířata, ale poté by se mohly přesunout na člověka jako svého preferovaného hostitele. Nedostatek studií o otázkách bezpečnosti a hygienického zacházení s hmyzem zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu v této oblasti.

Dlouhodobými testy neprošly ani vakcíny na Covid-19, ani konzumace hmyzu a červů lidmi

Konzumace hmyzu neprošla žádným dlouhodobým výzkumem stejně, jako žádným dlouhodobým testováním neprošly vakcíny proti Covid-19, ale to nebránilo globalistům v hromadném očkování obyvatelstva, kterému bylo vyhrožováno, že kdo nebude očkovaný, nebude moci jezdit do zahraničí, nebude moci chodit do práce, do školy atd.

A nic na tom nezměnilo ani to, že některé země rozhodly, že kdo nebude očkovaný, bude se muset trvale a pořád testovat. Pokud by nepřišla válka na Ukrajině, už teď bychom v Evropě měli další mamutí lockdown a špejle v nosech, jehly v ramenech a miliony lidí by bez vysvětlení umíraly a snižovala by se populace. Statistiky úmrtí ale i bez toho v Evropě teď ukazují, že po několika sériích očkování začala vzrůstat úmrtnost obyvatel v Evropě zhruba rok po první dávce.

Klaus Schwab je velkým propagátorem konzumace hmyzu

Na sociálních sítích je z toho poprask, ale zdá se, že je to udělané tak, aby to bylo nenápadné a nikoho nenapadlo to dávat do souvislosti s experimentálními roztoky, které zemřelí obdrželi před rokem. A teď si představte, že globalisté začnou do lidí cpát hmyz a proteiny z hmyzu, jejichž projevy a důsledky na lidský organismus nikdy nikdo dlouhodobě nezkoumal a neprověřoval.

Snaha o likvidaci živočišné zemědělské výroby v kolektivním Západě a nahrazení masa na talíři něčím, co je semleté a vyrobené z hmyzu a červů, je plánem na zavedení univerzálního základního příjmu, který bude spojen se zrušením hotovostních peněz a s koncem éry osobních aut.

Globalisté seberou lidem všechno, od svobody slova až po svobodu výběru jídla na talíři. Z lidí zůstanou jen otroci a nevolníci bez vlastní vůle, co smí říkat a co smí jíst

Lidé budou omezování na svobodě a imobilní. Deindustrializace povede k chudnutí a lidé budou místo masa krmeni hmyzem, zatímco úspory gójů budou zničeny konceptuální inflací a majetky goyim budou převedeny do rukou nadnárodních bank, protože lidé kvůli inflaci budou nuceni nemovitosti prodat.

A to nejen kvůli zdražování životních nákladů, ale i kvůli zavedení komerčních daní z nemovitosti, což si většina obyvatelstva nebude moci dovolit. Lidé nebudou vlastnit nic a nebudou šťastní, ale zcela závislí na režimu a na jeho nepodmíněném příjmu, který bude hrazený účetně z majetků přesunutých a převzatých od lidí do rukou nadnárodních globálních bank. Ten program je přichystán naprosto dokonale.

Nárůst ceny potravin po covidové krizi ve vybraných zemích světa. Záminka pro zavedení levných potravin z hmyzu

Aby ekonomická rovince fungovala, musí být na vstupech energií a potravin co nejnižší náklady. Většina obyvatel musí mít energetickou spotřebu za doslova nula nula nic a většina obyvatelstva musí jíst a stravovat se za doslova nula nula nic. A v takovém případě se ekonomická rovnice UBI (Universal Basic Income) dá bez problému zmanažovat. Sebereme lidem všechno, od svobody slova až po svobodu jídla a výměnou za to nenecháme lidi umřít.

A budeme je krmit tím, co nemá hodnotu, hmyzem a červy, a v blízké budoucnosti i mrtvolami, a to v rámci recyklace lidských těl. O tom se ale ještě nemluví, až na výjimky ve švédské televizi [4], protože na to není ještě veřejnost připravena a není posunuto Overtonovo okno do této pozice. Globalčíci se nezastaví. Před půl rokem odstartovaly protesty v Holandsku, ale v ČR už jedou první tendry na výzkum konzumace hmyzu z požehnání ministerstva zemědělství. Kdo chvíli stál, stojí už opodál. Velký reset jede na plné obrátky.

Záznam pátečního pořadu na SVCS

Zdroj:https://aeronet.news/ceske-ministerstvo-zemedelstvi-spustilo-vyberove-rizeni-na-dotacni-program-pro-vyzkum-a-identifikaci-druhu-hmyzu-v-cr-ktere-je-mozne-konzumovat-a-rovnez-i-vyzkum-obalu-pro-donaskove-sluzby/

Všechno důležité najdete ZDE :https://volnyblog.cz/