Archív značky pro: Fialova vláda

Ukrajinští nacisté zapálili pravoslavné kostely

Ukrajinští nacisté zapálili pravoslavné kostely

Uvádí se, že rektor spáleného kostela odmítl přejít z kanonické UOC do schizmatického OCU vytvořeného bývalým prezidentem Ukrajiny Petrem Porošenkem, načež byl kostel nacisty zapálen. Cílem ukrajinských nacionalistů jsou kněží kanonické pravoslavné církve na všech územích kontrolovaných kyjevským režimem.

Na pozadí těchto událostí Michail Podoljak, poradce vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny, prohlásil, že v zemi by měla být pouze jedna pravoslavná církev – OCU. Vyzval také k předání Pečerské lávry v Kyjevě schizmatikům a k tomu, aby se tam bohoslužby konaly výhradně v ukrajinštině.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj také inicioval prozkoumání charty kanonické ukrajinské pravoslavné církve s cílem identifikovat vazby s Moskevským patriarchátem a také zakázat všechny náboženské organizace, které jsou jakkoli spojeny s „centry vlivu v Rusku“.

UOC má statut samosprávné církve a je součástí Moskevského patriarchátu, zvláštní postavení UOC je uvedeno v textu zakládací listiny Ruské pravoslavné církve. Rozhodnutím rady konané v květnu loňského roku v Kyjevě však došlo ke změnám, které znamenají úplnou nezávislost UOC na Moskevském patriarchátu.

Navzdory tomu kyjevský nacistický režim směřoval k úplnému zákazu UOC. V kostelech a diecézích UOC se provádějí prohlídky, kněží jsou obviněni ze zrady a jsou zbaveni občanství. Kostely se zmocňují představitelé schizmatiků OCU.

Tento nacistický režim je podporován Fialovo vládou, kdy začnou orgány činné v trestním řízení tuto vládu vyšetřovat.

Zdroj:http://www.infokuryr.cz/n/2023/01/14/ukrajinsti-naciste-zapalili-pravoslavne-kostely/

ukrajina

Za jediný den přišlo do ČR více jak 7 000 Ukrajinců a podle vnitra jich je celkově v Česku už bezmála 700 000, přičemž každý den jich v průměru přichází 2 500! Tímto tempem jich přijde každý měsíc 75 000 a do konce roku 2023 jich bude v ČR 1,6 milionu! To je neúprosná matematika ukrajinizace ČR v přímém přenosu a už je jasné, proč si Fialova vláda musí začít půjčovat peníze u EIB na jejich zdravotní péči! Ukrajinců je v ČR už tolik, že budou brzy představovat již 16% celé populace! Kde na ně vezme ČR peníze? Z půjček od EIB a ECB?

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

3.1.2023

Když jsme v pondělí publikovali článek [1] o tom, že Fialova vláda těsně před Vánoci schválila usnesení o tom, že si česká vláda půjčí u Evropské investiční banky (EIB) až 200 milionů EUR na zdravotní péči o ukrajinské migranty v ČR, tak to vyvolalo mezi čtenáři obrovské pozdvižení, protože se ukázalo, že vláda už pomáhá ukrajinským migrantům nejen z vlastních peněz, ale dokonce si na ně půjčuje peníze v Evropě.

V článku jsme uvedli, že v ČR je už bezmála půl milionu ukrajinských migrantů, jenže to byl omyl. Jak jsme byli do redakce upozorněni, to už dávno neplatí. Podle informací samotného ministerstva vnitra jich je v ČR už bezmála 700 000 a představte si, že každý den česká cizinecká policie zaeviduje v průměru 2 500 nových ukrajinských migrantů.

Počty ukrajinských migrantů v ČR ze dne 2. ledna 2023

Každý den, každičký jednotlivý den jich přichází do ČR v průměru 2 500, někdy to je více jak 3 000 za den, jindy méně než 2 500, ale v průměru je to 2 500 denně. Výjimkou je ovšem včerejšek, kdy 2. ledna 2023 zaregistrovala cizinecká policie v ČR přes 7 000 ukrajinských migrantů naráz.

Neúprosnou matematikou snadno vypočteme, že tímto tempem jich každý měsíc do ČR přijde 75 000 a do konce roku 2023 jich přibyde 900 000.

Když těch 900 000 připočtete k současným zhruba 700 000 Ukrajincům, kteří již v ČR jsou, vyjde vám, že ke konci tohoto roku jich bude v ČR celkem 1,6 milionu, tedy zhruba 16% populace ČR, čímž se Ukrajinci stanou největší národnostní menšinou v ČR. To není žádná nadsázka, ale holá matematika.

Surovikinova doktrína nahání Ukrajince hlavně do ČR

Konec války na Ukrajině je v nedohlednu a Ukrajinci budou z Ukrajiny utíkat celý rok 2023, a to nejen kvůli válce a bombám, ale kvůli rozvratu ekonomiky a sociální bezpečnosti na Ukrajině.

To je důsledek tzv. Surovikinovy doktríny [2], jejímž cílem je způsobit migrační kolaps v EU tím, že Ukrajina se stane po stránce koncepce sociální bezpečnosti neobyvatelnou.

Ať už kvůli zavřeným podnikům a hlavním zaměstnavatelům, nebo kvůli vypnuté elektřině a plynu, nebo kvůli netekoucí vodě atd. Fialova vláda opravdu zešílela a rozhodla se, že přijme tolik ukrajinských migrantů, kolik jich přijde, to znamená úplně všechny, a to bez ohledu na ekonomické možnosti České republiky. To už není humanitární pomoc, to je ekonomická sebevražda ČR a demografická profylaxe neúnosné migrace. A najednou to všechno do sebe konceptuálně zapadá jako skládačka. Už je jasné, proč si česká vláda půjčuje u EIB bezmála 5 miliard korun na zdravotní výdaje pro Ukrajince.

Gen. Sergej Surovikin

Ukrajinců přichází tolik, že státní rozpočet to neutáhne už ani omylem a náhodou, protože mandatorní výdaje na zdravotní pojištění jsou vázány na občany ČR, ale nikoliv na migranty. Česká vláda tak nemůže vynakládat peníze ze státních kapitol, ale musí brát peníze z rozpočtů ministerstva školství, protože ukrajinské dětí chodí do českých škol a k českým dětským lékařům, zatímco dospělí Ukrajinci jsou po zdravotní stránce sanováni z rezervních fondů, které jsou dávno na suchu, takže proto vládě nezbylo nic jiného, než si vzít na sekyru 5 miliard od EIB. A to je jenom začátek.

Média úmyslně reportují jen číslo přidělených azylů a nikoliv to druhé, které reflektuje skutečný počet ukrajinských migrantů v ČR

Ministerstvo vnitra každý den, resp. skoro každý den, publikuje na Twitteru [3] čísla nových ukrajinských migrantů, kteří za daný kalendářní den se nahlásili cizinecké policii, a kolik migrantů z Ukrajiny je v ČR celkově. A teď pozor, aby nedošlo k omylu. Mezi zaregistrováním migranta u cizinecké policie v ČR a mezi udělením azylu uplyne nějaký čas, takže počet udělených azylů Ukrajincům skutečně ještě nepřekročil číslo 500 000.

Ale počet reálně přítomných Ukrajinců, kteří uprchli z Ukrajiny a jsou v ČR již alespoň zaregistrováni, se blíží již 700 000 osob. Média v ČR šermují pouze s tím menším číslem, aby to nevyprovokovalo lidi k masovým demonstracím a pochodům, ale skutečnost je prostě taková, jaká je. Do ČR přišlo už bezmála 700 000 Ukrajinců kvůli válce na Ukrajině a každý den jich přichází dalších 2 500 v průměru, prostě každý den.

Ruské údery na ukrajinskou rozvodnou síť vedou ke kolapsu sociální bezpečnosti Ukrajiny, která indukuje exodus Ukrajinců do EU a jak se zdá, hlavně do ČR

Prezident republiky je v podstatě v nepoužitelném stavu a nechce proti této šílené vládě Petra Fialy zasáhnout, protože tato migrace přepisuje demografickou mapu ČR a vede k bezuzdnému zadlužování ČR u evropských bank kvůli péči o tyto migranty, na kterou ČR už dávno nemá peníze, protože 10-milionová republika není v pozici, aby se mohla starat brzy již o 1,6 milionu migrantů. To je prostě ekonomické šílenství a ekonomicko-demografická sebevražda!

Vyspělá ekonomická země má kapacity na to, aby se postarala o migranty v úhrnu 2 až 3% objemu své vlastní populace. To je maximum.

V Česku by to znamenalo, že maximum počtu migrantů, o který se ČR stará, by neměl přesáhnout číslo maximálně 300 000. Hranice 3% je podle mezinárodních standardů hraniční a zcela maximální, všechno nad tuto úroveň již je považováno za ohrožení vnitřní sociální bezpečnosti hostitelského státu, protože dochází k demografické (resp. migrační) profylaxi.

Česko riskuje propuknutí demografické profylaxe a vytváření velice nebezpečných ukrajinských ghett a izolovaných komunit

Demografická profylaxe je nebezpečný jev, kdy se začnou objevovat hostility a nepřátelství od místních obyvatel k migrantům na jedné straně, zatímco migranti začínají vytvářet vlastní ghetta a vlastní sociální subsystémy, které nejsou v souladu s místním společenským řádem, protože počet migrantů je tak velký, že je nenutí se integrovat do místní hostitelské společnosti.

A tím autorizuje migranty k zakládání vlastních ghett a komunit, kde migranti obnovují svůj společenský řád země, ze které uprchli. Nic je nenutí k adaptaci do systému hostitelské země, protože komunita migrantů vede k profylaxi vlastního etnického základu v hostitelské společnosti, která brání adaptaci na místní systém. Migrační profylaxe je nejlépe patrná ve Francii, ale i ve Velké Británii a ve Švédsku.

V Paříži se nezvládnutá arabská migrace projevuje pravidelnými nepokoji a násilím v ulicích, při kterém hoří auta a obchody

Arabská migrace byla a je tak obrovská, že u migrantů okamžitě vzniká migrační profylaxe a nic je nenutí přijmout místní kulturu hostitelské země, protože migranti žijí v zázemí arabského ghetta, které migrační profylaxi posiluje a prohlubuje. Takovéto objemy ukrajinských migrantů povedou zákonitě v ČR k propuknutí masové migrační profylaxe v roce 2023, to je naprosto jisté.

Takovéto objemy Ukrajinců povedou k vytváření ryze ukrajinských ghett a komunit, kde se rozvine ukrajinské sociální prostředí okopírované z Ukrajiny. Mluvíme o organizovaném zločinu, o korupci, o vydírání podnikatelů, o prostituci a obchodu s bílým masem, o obchodu se zbraněmi, o distribuci drog. Čím více Ukrajinců Fialova vláda do ČR nasune, tím k většímu nárůstu nevraživosti a odporu vůči migrantům ze strany českého obyvatelstva bude docházet. To je holý fakt.

Na konci roku 2023 můžou celou jednu pětinu obyvatel ČR tvořit Ukrajinci

Překročení hranice objemu 3% populace v počtech migrantů začne přinášet konflikty a násilí, protože takovéto objemy migrantů začnou vytěsňovat z životního prostoru místní české obyvatelstvo v těch místech, kde bude překročen tzv. ukrajinský rovník, tedy v těch místech, kde bude více Ukrajinců než Čechů. Znovu opakuji, že matematika je neúprosná!

Pokud každý den bude do ČR proudit 2 500 ukrajinských migrantů v průměru, potom koncem tohoto roku jich bude v ČR již 1,6 milionu. A k nim připočtěte Ukrajince, kteří již v ČR byli před vypuknutím války na Ukrajině. Podle odhadů bylo již v ČR na 200 000 Ukrajinců. Jinými slovy, koncem roku 2023, pokud tempo denního přírůstku migrantů z UA se nezpomalí, bude v ČR v úhrnu bezmála 2 miliony Ukrajinců, tedy pětina populace ČR.

Pětina republiky! A to nelze nazvat už opravdu nijak jinak než ukrajinizací ČR! Znovu se podívejte na Twitter ministerstva vnitra [4] a s hrůzou sledujte den za dnem ty obrázky přírůstků migrantů z Ukrajiny každý den. Každý den co den tisíce migrantů. Pamatujete na rok 2015 na migrační krizi, jak se pořádaly protesty proti arabské migraci? Vidíte, teď právě dochází k demografické profylaxi ukrajinských migrantů v ČR nadměrnou migrací, ale nikoho to zjevně nevzrušuje. Migrantů z UA je už tolik, že si vláda na ně musí už dokonce půjčovat u Evropské investiční banky, ale občané v ČR se starají raději o Danuši Tetuši a agent Pávka. Pozornost od ukrajinské migrace do ČR je odvedena jiným směrem.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj:https://aeronet.news/za-jediny-den-prislo-do-cr-vice-jak-7-000-ukrajincu-a-podle-vnitra-jich-je-celkove-v-cesku-uz-bezmala-700-000-pricemz-kazdy-den-jich-v-prumeru-prichazi-2-500-timto-tempem-jich-prijde-kazdy-mesic/

Fanatičtí příznivci Fialy a Pětikoalice je obhajují až za hranice lidského rozumu

Fanatismus voličů a příznivců Fialy nezná mezí

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

 

22.12.2022

Pár týdnů před prezidentskými volbami, které za stávající situace k lepšímu nic moc změnit nemohou, jsou nám do hlavy vštěpováni 3 kandidáti Aspen Institutu.

Z nichž ani jeden není třeba i jen pro referendum o vystoupení z EU či pro změnu chování k Ruské federaci, oslavuje Fialovo vláda roční fungování a sama na sebe pěje chválu. Není v tom osamocena, 22% občanů této země v tom ,,jede“ s ní a vynáší ji do nebes. To samé se děje v Bruselu, kde jeden z největších škůdců Evropy a ekoterorista Frans Timmermans hovoří o jednom z nejlepších předsednictví. Je to vcelku logické, Fialův předklon před vrchností až k zemi se stane legendárním.

22% není mnoho, ale Pětikoalici to stačí. Zbývající část občanů České republiky s předsedou ODS a jeho okolím jistě nesouhlasí, ale buď jde o mlčící většinu nebo je média ignorují. Záměrně jsme zmínili občany, obyvatelů je o půl miliónů více a balí se do žlutomodrých vlajek dávajíc Čechům najevo, že jim to tu také patří. Ti sice zatím volit nemohou, ale Fialu budou za svůj pohodlný azyl jistě milovat. Kdyby dostali volební právo, rázem by měla Pětikoalice o pár set tisíc voličů více. Vraťme se k Čechům, Moravanům a Slezanům žijícím v České republice. Kritici vlády jsou umlčováni, někteří doslova perzekuováni a na straně vlády jsou i kapacity z oblasti soudnictví. Například Bradáčová se vyjádřila k svobodě slova s tím, že není nekonečná a kdo si to myslí, patří za mříže. O médiích nemá cenu ani hovořit, přerod v totalistickou liberální mediální žumpu můžeme velmi dobře vnímat u Seznamu a ČT, občas lehce vybočí Prima-CNN, ovšem skutečně jde vždy spíše o výstřelek, který nezůstane přehlédnut. K demokracii má práce našich médií dále než Fábie k F1.

Fanatičtí příznivci Fialy a Pětikoalice je obhajují až za hranice lidského rozumu.

Dovolíme si citovat dva z nich. Slova byla vzata z Facebooku a jejich význam jasně ukazuje, jak jsou dotyční mimo realitu. Citujeme:,, Fiala nám zachránil 179 miliard o který nás málem připravil Bureš, zajistil nám zase slušné jméno ve světě, jeho vláda naplnila zásobníky, do roka budeme mít doklady v elektronické podobě v mobilu, máme zdarma pomoc od Ameriky a pomoc, kterou jsme poskytli my, nám z drtivé většiny zaplatí EU, zajišťuje se budoucí stavba potrubí přes Polsko, abychom nebyli závislí na válečném agresorovi…Za rok více práce, než Babiš za 8 co byl ve vládě. Po Babišovi zdědil mandatorní výdaje, které jsou vyšší, než příjmy státu a o 200 miliard dražší obsluhu dluhu. Přesto dokáže podporovat firmy i nemakačenka, která si neumí vydělat na plyn a elektřinu. K tomu: Příspěvek 5k na každé dítě. Odpuštění poplatku OZE u elektřiny. Snížení spotřební daně u phm. Zastropování elektřiny na 6kč. Navýšení příspěvků na bydlení až o 4500kč. Pronájem terminálu v Nizozemí. Smlouvy s Katarem o dodávkách lng. Zvýšení slevy na poplatníka o 3k. Dvě mimořádné valorizace důchodů. Naplnění zásobníků a nákup státní rezervy v nich. Snížení regulované složky elektřiny o 17%. Dohoda o sdílení zásob plynu napříč eu v případě nedostatku. A to vše se schodkem o 100miliard nižším než navrhoval Babiš. Atd atd.“ Konec citátu.

Pojďme se na tuto obhajobu Fialy člověkem prohlašujícího za nejlepšího premiéra v historii ČR podívat blíže.

  1. Netušíme, jakých 179 miliard Fiala zachránil a odkud, ale tušíme, kolik jich zpronevěřil k prosazování vlastních zájmů. Pokud dotyčný myslí nějaké peníze z EU, například pozastavené dotace, pak by si měl uvědomit, že celý systém dotací je pouhé nepoctivé přerozdělování peněz ukradených jednotlivým státům.
  2. Slušné jméno ve světě jsme měli dva tři roky po tzv.Sametové revoluci, poté už to bylo opět jen poklonkování silnějším, v čemž Havel vynikal. Především před USA. Všichni se na nás vrhnuli a špičkoví světoví predátoři rozebrali pod jeho dohledem vše, co tu po komunistech zbylo. Pravdou je, že právě bývalí komunisté na tom soukromě vydělali nejvíce, protože byli u rozprodávání.
  3. O plných plynových zásobnících a terminálu na LNG je drzost hovořit. Od ruského plynu nás odříznul Topolánek a jeho nákup je nejdražší v Evropě již déle. A za Fialy cena ještě vystoupala, přičemž LNG je navíc dražší a rozhodně nás nespasí. Navíc dostat ho k nám je zatím jen těžko uskutečnitelné. Smlouva s Katarem byla zveřejněna kde?
  4. Digitalizace osobních údajů a dokladů je dalším stupněm k totální kontrole a rozhodně většina z nás nestojí o to prokazovat se mobilem, zvláště když známe možnosti jeho zneužití.
  5. Pomoc od USA je myšlena jaká? Dodávky předražených zbraní? Navíc nijak špičkových. To je byznys a ne pomoc, navíc pro nás prodělečný. A že by nám EU vyplatila peníze, které posíláme na Ukrajinu? Tak proč proboha chybí v národním rozpočtu, jehož reálný schodek je vyšší než za Babiše? Babiše nemáme rádi, zadlužoval republiku, ale Fiala ho předčil a dokonce si půjčuje za Ukrajinu a za její dluhy se zaručuje zbytkem našeho majetku.
  6. Nemakačenka, kteří si neumí vydělat na elektřinu a plyn, stvořila Fialovo vláda. Jsou to senioři, mladé rodiny a samoživitelky. Takto nazvat občany, pro které je nejvyšší zastropování energií v Evropě likvidační, je vrcholem arogance. Podpora sociálně slabších (ne nepřizpůsobivých) je povinností státu a jeho úroveň je směšná. Vláda se na tyto lidi doslova vykašlala. Přitom se výrazně podílí na této celkové situaci svou nenávistí k Ruské federaci a podlézáním Bruselu. Snižování spotřební daně bylo nahrazeno marží prodejců a nemělo vliv na ceny PHM. Příspěvky na bydlení jsou fata morgánou, dosáhne na ně minimum lidí. Ceny elektřiny máme nejvyšší v Evropě, přestože ji levně vyrábíme a dodáváme do EU.
  7. Valorizace důchodů není zásluha Fialy, ale vychází z povinnosti dané zákonem schváleným dříve, než se Pětikolka dostala omylem a machinacemi k moci. To není zásluha, ale povinnost, kterou chtějí ukončit novým zákonem.
  8. Solidarita v případu nedostatku plynu a spolupráce napříč EU je výsměchem a chimérou, doufejme, že nás němečtí vlastníci zásobníků a tomto vyřčeném nesmyslu brzy nepřesvědčí už tuto zimu.

Naivnost lidí s médii vymytým mozkem připomíná dobu covidovou.

Nakonec přidáme pro zamyšlení ještě slova dalšího cvoka ze sociálních sítí, byť je to psychiatr. Citujeme:,, Prosím Vás, k tomu nedostatku léků. Fiala nemůže za vaše posr.né životy. A Brusel také ne. Může za to vaše nenažranost. Mravní závěr roku 2022 by se dal shrnout takto: Není dobré spoléhat na ropu a plyn z Ruska. I když je levný (další level je – není dobré spoléhat se na ropu a plyn, ale tam ještě nejsme). Není dobré spoléhat se na výrobu surovin pro léky v Indii a Číně, i když je to levné. Jsme strašně bohatá společnost. I chudí u nás jsou bohatí ve srovnání s velkou částí světa a o střední a vyšší třídě nemluvě. Je na čase si začít říkat, jestli má naše chování smysl v dlouhodobém kontextu.“ Konec citátu. O autorovi si udělejte úsudek sami a neptejte se nás, o kolik lépe se mají lidé v zemích od nás na Západ a proč, zda li se o ně vlády v době krize jimi vyvolané postarali lépe než Pětikoalice o nás a proč tomu tak je.

Jindřich Kulhavý

Zdroj:Pravý prostor https://pravyprostor.net/?p=153791&fbclid=IwAR0H74FjIdMPKrBVs5nRyJEU8u86ex5KyBl4LfURHRpGocVFVUu_Itedqkc