Archív značky pro: EMA

Více než 23 tisíc dětí „náhle zemřelo“

Více než 23 tisíc dětí „náhle zemřelo“ v Evropě poté, co EMA schválila vakcínu COVID

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Vyšetřování oficiálních statistik o úmrtích v celé Evropě zjistilo, že od té doby, co Evropská léková agentura v polovině roku 2021 schválila vakcínu Covid-19 pro děti, přišlo o život celkem 23 000 dětí.

To znamená, že od doby, kdy jim bylo nabídnuto očkování Covid-19. Zemřelo o 1 649 dětí více, než se očekávalo a nárůst úmrtí nelze přičítat pokračující válce na Ukrajině, protože čísla nezahrnují Ukrajinu. Nezahrnují ani části Německa.

Před tím, než EMA udělila povolení k nouzovému použití injekce Covid-19 pro děti. Byla úmrtí ve věkové skupině výrazně pod očekávaným průměrem. Tak tomu bylo každý týden od samého začátku údajné pandemie Covid-19 na začátku roku 2020.

Tato skutečnost silně naznačuje, že vakcína proti Covid-19 je na vině za šokující nárůst nadměrného počtu úmrtí mezi dětmi. Rozbíjí jakýkoli argument pro nabízení bodnutí dětem, protože (jak by měl nyní každý očkovaný člověk dobře vědět). Vakcína nezabrání infekci a nezabrání přenosu a děti na Covid-19 prostě neumíraly.

Následující graf byl vytvořen organizací EuroMOMO a ukazuje souhrnný počet úmrtí mezi dětmi ve věku 0 až 14 let v celé Evropě mezi 14. týdnem roku 2020 (přibližně začátek první údajné vlny Covid v Evropě) a 38. týdnem roku 2022 –

Úmrtí mezi evropskými dětmi ve věku 0-14 let

Úmrtí mezi evropskými dětmi ve věku 0-14 let se zvýšilo o 552 % od doby, kdy EMA schválila vakcínu proti COVID pro děti

Celý článek si mžete poslechnout v audio verzi ZDE:

18. LISTOPADU 2022

Dne 28. května 2021 rozšířila Evropská léková agentura povolení k nouzovému použití injekce mRNA Pfizer Covid-19 na děti ve věku 12 až 15 let. O šest měsíců později rozšířila povolení k nouzovému použití na děti ve věku 5 až 11 let.

Než to poprvé udělali, byla úmrtnost dětí hluboko pod očekávanou úrovní. Ale od té doby se podstatně zvýšily.

Natolik, že do 6. listopadu 2022 se počet úmrtí dětí v celé Evropě zvýšil o šokujících 552 %. S 848% nárůstem zaznamenaným do konce roku 2021 a 444% nárůstem dosud zaznamenaným v roce 2022.

EuroMOMO je evropský projekt monitorování úmrtnosti s oficiálním oprávněním shromažďovat a zveřejňovat statistiky, které jim poskytly vlády zemí po celé Evropě.

Nejnovější publikace organizace obsahuje statistiky úmrtí pro 27 zúčastněných zemí v celé Evropě nezahrnují Ukrajinu) až do 44. týdne roku 2022.

Následující graf je převzat přímo z publikace EuroMOMO a ukazuje počet nadměrných úmrtí (nikoli celkový počet úmrtí) mezi dětmi ve věku 0 až 14 let v celé Evropě

Jak můžete vidět z výše uvedeného, ​​rok 2022 byl rekordním rokem pro nadměrnou úmrtnost mezi dětmi, překonal předchozích pět let o míli a zaznamenal úmrtí daleko nad očekávanou úrovní.

Ale co je na výše uvedeném grafu nejzajímavější, je, kdy tento podstatný nárůst nadměrného počtu úmrtí mezi dětmi začal.

Podle EuroMOMO se nárůst nadměrného počtu úmrtí začal objevovat kolem 40.týdne roku 2021.

A náhodou se to přímo shoduje s tím, že Evropská agentura pro léčivé přípravky rozšířila povolení k nouzovému použití injekce Pfizer Covid-19 na děti ve věku 12 až 15 let.

Před tímto rozšířeným schválením pro nouzové použití bylo v roce 2021 mezi dětmi o 270 úmrtí méně, než se očekávalo. Po schválení však bylo do konce roku o 848 úmrtí více, než se očekávalo.

Ale když se podíváte na výše uvedený graf, uvidíte mírné vyrovnání ve 48. týdnu, pokud jde o nadměrnou úmrtnost, než začnou opět stoupat o 1 až 2 týdny později.

Náhodou se to přímo shoduje s tím, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) rozšiřuje povolení k nouzovému použití injekce Pfizer Covid-19 na děti ve věku 5 až 11 let.

Je to jen náhoda? Zdá se to až příliš dobré na to, aby to byla pravda, pokud ano. Pojďme se tedy podívat, jak si vedly úmrtí mezi dětmi od doby, kdy na ně agentura EMA rozšířila povolení k nouzovému použití vakcíny Covid-19 ve srovnání s předchozími lety.

Následující graf ukazuje celkový počet nadměrných úmrtí mezi dětmi ve věku 0 až 14 let v roce 2021 po schválení vakcíny Covid-19 EMA pro děti ve věku 12 až 15 let v týdnu 22 ve srovnání se stejným časovým rámcem v jiných letech.

Čísla byla získána z webových stránek EuroMOMO a jsou přístupná zde .

Čtyřletý průměrný počet nadměrných úmrtí mezi dětmi v Evropě mezi 22. a 52. týdnem v letech 2017–2020 se rovná pouze 89,5.

Ale ve stejném období v roce 2021, po schválení vakcíny Pfizer Covid-19 pro děti agenturou EMA, bylo mezi dětmi o 848 úmrtí více, než se očekávalo, a o 758,5 úmrtí více, než je čtyřletý průměr 2017–2020.

To znamená, že nadměrná úmrtnost mezi dětmi ve 27 zemích v Evropě během roku 2021 vzrostla o 848 % ve srovnání se čtyřletým průměrem 2017–2020 poté, co EMA schválila injekci Covid-19 pro děti,

Následující graf ukazuje celkový počet nadměrných úmrtí mezi dětmi ve věku 0 až 14 let v roce 2022 zatím (44. týden) ve srovnání se stejným časovým rámcem v jiných letech. Čísla byla získána z webových stránek EuroMOMO a jsou přístupná zde .

V roce 2022 byla dětem ve věku 5 let a více v celé Evropě nabídnuta injekce Covid-19 a dětem ve věku 12 let a více byly nabídnuty až tři dávky injekce Covid-19.

Čtyřletý průměrný počet úmrtí dětí v letech 2017–2020 mezi 1. a 44. týdnem se rovná 170,75. Ale během prvních 44 týdnů roku 2022 bylo mezi dětmi o 929 více úmrtí, než se očekávalo, a o 758,25 více úmrtí, než je čtyřletý průměr 2017-2020.

To znamená, že nadměrná úmrtnost mezi dětmi ve 27 zemích Evropy během roku 2022 vzrostla o 444 % ve srovnání se čtyřletým průměrem let 2017–2020.

Následující graf ukazuje kombinovaná čísla z týdne 22 jednoho roku do týdne 44 následujícího roku za posledních pět let. (Např. týden 22 2017 až týden 44 2018 a týden 22 2021 až týden 44 2022)

Graf také ukazuje průměrný počet úmrtí za předchozí 4 období.

Jak můžete vidět, od doby, kdy EMA poprvé schválila injekci Covid-19 pro děti ve věku 12 až 15 let, došlo k podstatně většímu počtu úmrtí mezi dětmi, přičemž mezi 22. týdnem roku 2021 a týdnem bylo zaznamenáno 1 777 nadměrných úmrtí (nikoli celkových úmrtí) . 44 z roku 2022.

Průměrný počet nadměrných úmrtí za předchozí čtyři období od roku 2017 do roku 2021 se rovná 272,5 nadměrným úmrtím.

Od té doby, co Evropská agentura pro léčivé přípravky poprvé rozšířila povolení k nouzovému použití injekce Covid-19 od společnosti Pfizer na děti, se nadměrná úmrtnost mezi dětmi ve 27 zemích po celé Evropě zvýšila o 552 %.

Pouze na základě těchto oficiálních údajů tedy můžeme dojít k závěru, že injekce Covid-19 zabíjí děti. Ale pokud tomu tak není, vlády v celé Evropě musí prošetřit tento nárůst nadměrného počtu úmrtí a vysvětlit, co to je.

WHO o pandemii

Již tuto zimu: Evropská komise tlačí státy EU směrem ke smlouvě WHO o pandemii

Od začátku června do poloviny 1. července 2022 zaznamenala Evropa ztrojnásobení případů Covid. Od té doby počty případů opět klesají, ale zůstávají vysoké mezi lidmi ve věku 65 let a více, s následným zvýšením počtu hospitalizací a přijetí na jednotky intenzivní péče (“JIP”) v této věkové skupině. Celkově v Evropské unii („EU“) na Covid každý týden stále umírá více než 2 300 lidí. Tato čísla jsou znepokojivá v neposlední řadě proto, že pravděpodobně podhodnocují skutečnou situaci.

Našim pravidelným čtenářům by bylo odpuštěno, kdyby si mysleli, že jde o slova, která mají uvést jedno z našich obvyklých a opakovaných varování o škodách způsobených injekcemi Covidu nebo jiný náš článek o „pandemii očkovaných“. Ale není. Jsou to slova převzatá z prvního odstavce „ Reakce EU na Covid-19: příprava na podzim a zimu 2023 “ Evropské komise zveřejněné 2. září 2022.

Vezměte prosím na vědomí trik Komise: „Lidé stále umírají každý týden v Evropě na Covid.“ „Z“ nebo „s“ Covidem na rozdíl od „od“ nebo „kvůli“ Covid je jedním z manipulativních termínů používaných vládami po celém světě k vytvoření počtu úmrtí tím, že označují každého, kdo zemřel po pozitivním testu PCR, jako „Covid smrt.“ Je známo, že použití testu PCR během tzv. „pandemie“ bylo podvodné. Test Covid byl pouze použit jako nástroj k výrobě počtu „případů Covid“. Bylo to klíčové pro vytvoření iluze pandemie a pro změnu našeho chování.

Dále v úvodu Komise k jejich dokumentu přichází další z jejich psychologických taktik – veřejné viny a zahanbování, obviňování chování veřejnosti z nárůstu „úmrtí na covid“:

„Všechny země zrušily většinu omezení a jejich populace pociťuje pandemickou únavu, která může vést ke změnám v chování. Tyto faktory usnadňují rychlou cirkulaci viru v EU, což otevírá dveře novým variantám, které by se mohly vyhnout imunitě, snadněji se šířit nebo způsobit závažnější onemocnění.“

Nyní, když se pokusili přimět veřejnost, aby se cítila zodpovědná za smrt „COVID“, pak přichází tlak na další vakcíny, zatímco znovu prohlašují, že je na vině chování veřejnosti, a zdůrazňují ty, kteří si vybrali neúčastnit se jejich experimentu. A samozřejmě není ani zmínka o tom, že jejich experimentální injekce jsou nebezpečné a neúčinné:

„Mezi lidmi ve věku 60 let a více je 7,5 % stále neočkovaných a 16,3 % nedostalo první přeočkování. Při pohledu na proočkovanost u dospělých je 14,1 % lidí ve věku 18 a více let neočkovaných a 35,5 % nedostalo první přeočkování.

„Zatímco ochrana před vakcínami je i nadále vysoká proti závažným následkům (těžká onemocnění, hospitalizace a smrt), ochrana také klesá, protože většina lidí dostala poslední injekci před několika měsíci.

„Poslední 2 roky ukázaly, že EU by letos na podzim a v zimě mohla čelit další vlně Covid-19. Vzhledem k tomu, že se lidé vracejí z prázdnin, znovu se otevírají školy a chladnější počasí vyhání lidi dovnitř na společenská setkání, může míra infekce dále stoupat.

„Toto sdělení…naléhá na členské státy, aby zavedly nezbytné integrované strategie a opatření, které pomohou zabránit nárůstu Covid-19 letos na podzim a v zimě…Komise navíc vyzývá členské státy k pokračující koordinaci úsilí o připravenost v celé EU. další vlny a dalšího zavádění očkovacích programů … tím, že budeme pokračovat v jednání nyní, můžeme omezit očekávaný tlak na naše zdravotnické systémy, narušení našich ekonomik a výzvy pro naši společnost.“

Jediná strategie, která by měla být zavedena, je okamžitě zastavit očkování a pohnat ty, kdo je vyrobili, dodali, uvedli na trh, propagovali nebo aplikovali, k odpovědnosti za škody, které způsobili.

Mohli bychom vybrat všechny dezinformace a dezinformace obsažené v tomto dokumentu a ukázat, jak nás zastřešující plán „nahnat“ do čekající náruče jednosvětové zdravotní diktatury pod bedlivým dohledem Světové zdravotnické organizace. To by ale tento článek zbytečně prodlužovalo a na našem webu je dostatek informací a také desítky dalších, kteří na to upozorňují již řadu měsíců. Níže jsme tedy jednoduše vytáhli několik frází a prohlášení z plánu Evropské komise, abychom zdůraznili, že hodina se blíží a nyní není čas se uspokojit.

Řešením jsou vakcíny

Další tři stránky jejich 14stránkového sdělení jsou zaměřeny na vakcíny: vývoj a dostupnost vakcín; a zavedení dalšího očkování proti Covid.

„Různé vakcíny budou dostupné v různých časech v nadcházejících týdnech a měsících, členské státy by měly zvážit jak potenciální ochranu, kterou nabízejí upravené vakcíny, tak výhody očkování lidí v konkrétních rizikových skupinách ve správný čas… měly by být zavedeny dopředu. příští vlny … Prioritou národních očkovacích kampaní by mělo zůstat zlepšení zavádění vakcíny v rámci základního očkování a první posilovací dávky.“

Základní oblasti pro zvýšené úsilí

Následujících 8 stránek se zabývá „základními oblastmi pro zvýšené úsilí“. Níže jsme zdůraznili několik prohlášení obsažených v dokumentu Komise, která naznačují její nadcházející plány, opakování neúspěšných a škodlivých politik z let 2020/2021. Důraz je podle dokumentu Komise:

Dohled

„Existuje naléhavá potřeba vyvinout a udržovat odolné systémy integrovaného sledování založené na populaci … Údaje z těchto systémů sledování umožní zemím podrobně sledovat šíření a intenzitu cirkulujících respiračních virů a detekovat změny trendů a vznik nových variant virů. znepokojení. To zase povede ke kontrolním opatřením a zmírní dopad nových variant. Tyto systémy budou klíčovým prvkem v této fázi pandemie a pro možné budoucí přeshraniční zdravotní hrozby.

„Dne 18. července 2022 ECDC a Regionální úřad Světové zdravotnické organizace pro Evropu zveřejnily pokyny13 s praktickými radami pro země ohledně zřízení účinných systémů dozoru a zajištění kontinuity vnitrostátního dozoru v zimní sezóně 2022–2023 a dále.

„ Dozor nad odpadními vodami se objevil během pandemie Covid-19 jako doplňkový nástroj ke shromažďování informací o velkých skupinách obyvatelstva… 26 členských států obdrželo přímé akční granty na podporu dozoru nad odpadními vodami a souvisejících činností.“

Nefarmaceutické intervence

„Příklady vysoce účinných nefarmaceutických intervencí zahrnují nošení roušek a restriktivnější opatření, jako je omezení velikosti shromáždění. Zejména pokud jsou takové intervence prováděny před nebo na začátku další vlny, bude jejich dopad největší. Je tedy možné, že některý z nefarmaceutických zásahů bude nutné v nadcházejících měsících znovu zavést… Další opatření, jako je práce z domova nebo omezení velikosti hromadných shromáždění .

Politický závazek a zapojení komunity jsou klíčem k úspěchu a účinnosti nefarmaceutických opatření.“

Znovuotevření škol

„Když se děti po letních prázdninách vracejí do školy, je zásadní udržovat bezpečné školní prostředí… Důležitá opatření, jako je podpora očkování žáků a zaměstnanců proti Covid-19.“

Posílení zdravotnických systémů a kapacit

„V létě 2022 budou zdravotní systémy EU nadále čelit výzvám kvůli nárůstu počtu hospitalizací souvisejících s Covidem a potřebě zbavit se pandemie vyvolaného nahromadění péče bez onemocnění Covid.

„Více než 42 miliard EUR v investicích je vyčleněno na podporu lepší zdravotní péče v rámci přijatých plánů obnovy a odolnosti a téměř jedna třetina této částky je věnována na investice a reformy, které povedou k digitalizaci zdravotnických systémů.

Použití terapeutik Covid-19

„K dnešnímu dni bylo povoleno osm terapeutik na Covid-19 různých kategorií, včetně šesti antivirotik, která se zabývají různými stádii a závažností onemocnění.“

Potřeba klinických studií pro více zemí

„Nařízení o klinických hodnoceních umožňuje rychlejší povolování klinických hodnocení napříč členskými státy… Díky nařízení a CTIS [informačnímu systému klinických hodnocení] mohou komerční i nekomerční sponzoři nyní žádat o povolení klinických hodnocení až ve 30 zemích EU/EHP na adrese zároveň … V nadcházejících letech … zajistí, že EU nabídne atraktivní a příznivé prostředí pro provádění klinického výzkumu ve velkém měřítku.

„Pohotovostní pracovní skupina, zřízená jako součást revidovaného mandátu EMA, poskytuje rady ohledně protokolů klinických hodnocení, včetně společných klinických hodnocení, vývojářům klinických hodnocení, která jsou prováděna v Unii.

„Nakonec byly v rámci programu Horizont 2020 vytvořeny dvě sítě klinických studií EU: jedna se zaměřuje na terapeutika Covid-19 a druhá na vakcíny proti Covid-19. Síť terapeutických testů zahrnuje rozsáhlé testy na adaptivní platformě prováděné na populacích intenzivní péče, hospitalizovaných pacientech a pacientech primární péče… Síť testů vakcín zahrnuje testy vakcín zaměřené na veřejné zdraví u starších osob, obecné dospělé populace a dětí.“

Zaměření na řešení stavu po Covidu („long-Covid“)

„Nové důkazy naznačují, že až 1 z 8 lidí, kteří se uzdraví z Covid-19, zažije oslabující symptomy trvající mnohem déle, než se očekávalo, což vede ke zhoršené kvalitě života… Strategie EU pro terapii Covid-19… uznává, že po Covidu stav vyžaduje jiný terapeutický přístup než akutní Covid-19… Je třeba připomenout, že nejlepším způsobem, jak zabránit stavu po Covidu, je vyhnout se infekci SARS-CoV-2.“

Doprava, mobilita, cestování

„K reakci na konkrétní výzvy ovlivňující sektor dopravy a narušení dodavatelského řetězce by se Komise a členské státy EU měly spoléhat na nástroje, které již byly vyvinuty, zejména na zelené pruhy, pohotovostní plán pro dopravu a příslušné zdravotní protokoly.

„Cestovní omezení by měla být zavedena nebo znovu zavedena pouze tam, kde jsou naprosto nezbytná… Pokud by členské státy chtěly aktivovat sledování kontaktů přeshraničních cestujících, jsou k dispozici společné nástroje, jako je formulář EU Passenger Locator Form, pro výměnu údajů o cestujících za účelem posílení jejich kontaktu. možnosti sledování.

„Členské státy mohou využít certifikát EU Digital Covid v případě, že si epidemiologická situace letos na podzim a v zimě vyžádá, aby země dočasně znovu zavedly cestovní omezení. Nařízení EU o certifikátu digitálního COVID, které bylo prodlouženo do června 2023, poskytuje nezbytný rámec pro zvládnutí dopadu omezení na volný pohyb a pro usnadnění cestování… Možná bude nutné upravit dobu platnosti certifikátů vydaných pro první booster.

„Postup nouzové brzdy dohodnutý v uvedeném doporučení Rady 2022/10745 nadále zajišťuje koordinovaný přístup mezi členskými státy v reakci na objevení se potenciálních nových variant obav.“

Globální dimenze

Dokument končí „Globální dimenzí“ EU, která se může pochlubit „sdílením“ téměř 482 milionů neúčinných a škodlivých dávek injekcí Covid se „zeměmi v nouzi“. Zůstává odhodlána v nadcházejících měsících usilovat o darování a vývoz, „pokud by byl zvýšený zájem o originální formulace a upravené vakcíny“:

 Výzva se jasně přesunula na ‚vystřelit do zbraně‘ nebo podat obdržené vakcíny. To je důvod, proč například EU předložila balíček na podporu očkování pro své africké partnery… Komise podporuje posilování vnitrostátních systémů zdravotní péče v Africe, například zapojením se na regionální úrovni ke zlepšení zdravotní bezpečnosti prostřednictvím přístupu One Health, digitalizací zdravotnických systémů a podporou ústavů veřejného zdraví.

„Team Europe dosud zmobilizoval více než 900 milionů EUR na podporu budování kapacit v Jižní Africe, Senegalu, Rwandě a Ghaně a na regionální úrovni na posílení regulace a Africké lékové agentury (AMA), Rozvojové agentury Africké unie (AUDA-NEPAD). ) a Partnerství pro africkou výrobu vakcín. V rámci dohazovacích akcí EU posiluje spolupráci mezi africkými a evropskými společnostmi v oblasti hodnotových řetězců farmaceutického průmyslu a průmyslu lékařských technologií. EU rovněž zahájila novou iniciativu týkající se místní výroby vakcín a léků na podporu úsilí v Latinské Americe a Karibiku.

„EU navíc aktivně přispívá spolu s USA a dalšími globálními partnery k úspěšné implementaci Globálního akčního plánu k překonání pandemie.

„Boj proti dezinformacím a dezinformacím proti očkování by se měl neustále řešit globálně.

„A konečně, EU se domnívá, že je životně důležité stavět na zkušenostech získaných z pandemie Covid-19 a posílit globální architekturu zdraví – s posílenou WHO v jejím středu. EU je odhodlána být hybnou silou při jednáních o nové, právně závazné mezinárodní dohodě o prevenci, připravenosti a reakci na pandemii [smlouva WHO o pandemii] ao cílených změnách s cílem posílit Mezinárodní zdravotní předpisy z roku 2005 .

„Navíc nový finanční zprostředkovatelský fond (FIF) pro prevenci, připravenost a reakci na pandemii, do kterého Team Europe již přislíbil nejméně 588 milionů EUR, poskytne finanční prostředky na podporu prevence, připravenosti a reakce na pandemii, včetně implementace pozměněného Mezinárodní zdravotní řád a nová mezinárodní dohoda o prevenci pandemie, připravenosti a reakci.

„Nadcházející globální zdravotní strategie EU poskytne politickému rámci priority, řízení a nástroje, umožní EU hovořit jedním vlivným hlasem a maximálně využít kapacity Team Europe k ochraně a podpoře zdraví na celém světě.