Archív značky pro: ekonomika

První země plánuje zákaz jízdy pro elektromobily

První země plánuje zákaz jízdy pro elektromobily

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Švýcarsko se velmi obává výpadku v zimě a v případě nedostatku připravuje radikální úsporná opatření. Mezi ně patří i zákazy jízdy pro elektromobily. Omezení by mohla být i v Německu – nejprve při nakládce.

Švýcarsko se velmi obává výpadku elektřiny v zimě a připravuje radikální úsporná opatření pro případ jejího nedostatku.

Patří mezi ně zákaz jízdy elektromobilů. V Německu by také mohlo dojít k omezením – především v oblasti nabíjení.

Díky vodní energii má Švýcarsko jednu z nejekologičtějších dodávek elektřiny v Evropě. Nyní se však Alpská republika obává výpadku proudu.

„V zimě země dováží velké množství elektřiny. V roce 2021 to bylo 5,7 miliardy kilowatthodin, které pocházely především z Francie a Německa,“ uvádí technologický portál „Golem“.

To znamená: bez francouzských jaderných elektráren nebo občasného přebytku německé větrné energie by ve Švýcarsku pravděpodobně zhasla světla.

Švýcarsko plánuje zákaz řízení pro elektromobily

Ale protože Francie a Německo jsou tuto zimu také extrémně nejisté kantonisty – Francie kvůli mnoha poruchám v jaderných elektrárnách, Německo kvůli nepředvídatelným náhodným tokům z větrné a solární energie, spojeným se slabým solárním výnosem v zimě a akutním nedostatkem plynu – Švýcarsko nyní kalkuluje s vysokým rizikem blackoutu.

Návrh Švýcarské konfederace z 23. listopadu s názvem „Nařízení o omezeních a zákazech používání elektrické energie“ počítá s drastickými opatřeními, která by mohla být přijata v rámci čtyř úrovní eskalace v případě nedostatku energie. Existují například specifikace, podle kterých smí pračka běžet maximálně na 40 stupňů Celsia. Chladničky nesmí být chlazeny pod 6 stupňů. Vše, co slouží pouze pro pohodlí – jako jsou sauny a parní lázně – lze ve vlastním domě využívat jen omezeně.

100 km/h na dálnici

Kromě obsáhlých pravidel pro provoz elektrických zařízení v komerčním i soukromém sektoru obsahuje seznam zakázaných také pikantní omezení automobilové dopravy. Jednak se má snížit rychlost na švýcarských dálnicích ze 120 km/h na 100 km/h. Řidiči elektromobilů to ale budou mít opravdu těžké: v případě výpadku proudu by dostali zákaz řízení . Předloha uvádí: „ Soukromé používání elektromobilů je povoleno pouze pro nezbytně nutné cesty (např. výkon povolání, nákupy, návštěva lékaře, účast na náboženských akcích, účast na soudních jednáních). 

Je lepší ponechat benzín a naftu?

Podle různých zpráv v médiích by se to ve Švýcarsku dotklo asi 110 000 řidičů – a samozřejmě by to bylo naprosto fatální pro náběh e-mobility, který se ve Švýcarsku také politicky prosazuje: Kdo by si pořád kupoval elektromobil, když mohl to čekat kdykoliv, hlavně v zimě musí, že to nesmí řídit? Plán zajišťuje, že k zákazům řízení by mělo dojít až od třetí ze čtyř „stupňů eskalace“. Přesto se asi musí Švýcarům poradit, aby si koupili elektromobil, pokud vůbec, tak jen jako druhé auto.

Potřeba elektřiny u e-mobility pouze 0,4 procenta

Švýcarské sdružení dovozců automobilů „Auto Schweiz“ v rozhovoru pro bulvární deník Blick potvrdilo, že bude bojovat proti jakémukoli zákazu elektrické jízdy v prosincovém hlasování o plánovaných ustanoveních. Podle výkonného ředitele Auto Schweiz Andrease Burgenera představovaly požadavky na elektřinu elektrických aut ve Švýcarsku v roce 2021 pouze 0,4 procenta z celkové potřeby.

Německo může čelit omezením zpoplatnění

FOCUS Online se zeptalo německého ministerstva dopravy a hospodářství, zda by zákazy řízení pro e-auta mohly přijít i v této zemi. Na odpověď ministerstev se stále čeká.

Už dávno je jasné, že i v Německu může v budoucnu dojít k výrazným omezením pro e-auta – například při nabíjení. Protože pokud k rozšíření zátěže dojde rychleji než k rozšíření sítě, pak „musí být nabíjení provedeno způsobem šetrným k síti“. Jinými slovy: Nabíjení nemusí nutně probíhat, když to řidič potřebuje, ale když je k dispozici právě dostatek elektřiny ( více o tom čtěte zde ).

Auta na baterie se obvykle nabíjejí doma v garáži. Ze speciálních nástěnných boxů s nabíjecím výkonem 3,4, 7,4, 11 nebo maximálně 22 kilowattů odebírají podstatně více elektřiny než domácí spotřebič. Limitujícím faktorem je nejen domácí síť, ale také integrovaná nabíječka auta; často nelze dostupnou nabíjecí kapacitu boxu vůbec využít.

Tepelná čerpadla, e-auta a další spotřebitelé odebírají v německých domácnostech stále více elektřiny

VDE Tepelná čerpadla , e-auta a další spotřebitelé odebírají v německých domácnostech stále více elektřiny

 

Elektromobily v síti – to jsou problémy

FOCUS Online se zeptal odborníků z Asociace elektrických, elektronických a informačních technologií e. V. (VDE) dotazován. Ve skutečnosti čelí Německo velkým výzvám, pokud má e-mobilita nastartovat hladce:

 • Potřeba elektřiny průměrné čtyřčlenné domácnosti je podle VDE v současné době maximálně 4 kW, k čemuž lze přistupovat současně. Do budoucna ale odborníci očekávají dodatečný požadavek 10 až 14 kW – od solárních systémů, tepelných čerpadel, akumulátorů a také od nástěnných boxů pro elektromobily.
 • To zpočátku není problém, protože síť nízkého napětí má ještě rezervy.
 • Záleží také na tom, kdy je síť konfrontována s mnoha novými spotřebiteli elektřiny: „ Zda a kdy je síť přetížena, závisí také na faktoru simultánnosti, tedy zda se všechna vozidla nabíjejí současně nebo spíše sekvenčně. V závislosti na počasí budou mít ventilátorová topidla velmi vysoký stupeň simultánnosti. U e-mobility je to méně výrazné. Kromě toho existuje požadavek na ohlašování pro nabíjecí zařízení nebo pro vyšší výkony musí být získán souhlas od odpovědného provozovatele distribuční sítě. To znamená, že e-mobilita je pro provozovatele distribuční sítě mnohem transparentnější než přímé vytápění, jako jsou ventilátorové ohřívače ,“ uvedli experti z fóra Network Technology/Network Operation Forum ve VDE pro FOCUS Online.

„Dočasné vypnutí nástěnných boxů“

VDE vysvětluje, co je předpokladem pro „nabíjení šetrné k síti“: dočasné přesunutí zátěže pomocí inteligentních měřicích systémů (iMSys). Elektromobilový nástěnný box v garáži doma komunikuje s operátorem sítě, aby měl přehled o aktuální situaci nabíjení a mohl v případě nouze zasáhnout. “ Alternativou by bylo přidělování síťových přípojek pro nástěnné boxy podle principu kdo dřív přijde, ten dřív mele, nebo v situacích přetížení dočasně vypnout jednotlivá vlákna sítě, “ míní síťoví experti.

I když neexistují žádné konkrétní plány jako ve Švýcarsku, majitelé e-aut v Německu se musí připravit na to, že nebudou moci své vozidlo používat jako benzínový nebo naftový motor, až bude energie opět vzácná. Pro řidiče spalovacích motorů to samozřejmě není příliš velká útěcha: nový nárůst cen pohonných hmot lze očekávat již brzy .

ZDROJ: https://www.focus.de/auto/news/schweiz-prescht-vor-erste-fahrverbote-fuer-elektroautos-bei-strommangel-geplant_id_180416871.html

Benjanin Kuras

BENJAMIN KURAS: G20 – náš nejlepší přítel

Celý článek si můžete poslechnout i v audio verzi ZDE:

1.12.2022

Rozvláčné a nečtivé bláboly z mezinárodních setkání státníků, jako jsou COP27 nebo G20, jsme si zvykli v lepším případě ignorovat, v horším nebrat vážně, i kdybychom jim rozuměli. Mnohdy k naší škodě, protože nám pak může uniknout, že někde mezi řádky na nás šijí nějakou habaďuru zakuklenou do frází o něčem globálně blahodárném. A tak nám mohla uniknout i jedna drobnost ze setkání G20 na Bali 14.–16. listopadu, konaného pod heslem „Zotavit se spolu, zotavit se silnější“. S trochou pozornosti a zkušenosti nám na něm samotné zprofanované klišé „spolu“ mohlo rozblikávat poplašné červené světýlko. Když někdo mimo nás dělá něco „spolu“, můžeme se vsadit, že nás to bude něco stát.

To blikání bylo zakryto hustým nánosem „velkých témat“: Kromě ruské války proti Ukrajině to byly „nebývalé multidimenzní krize“ (v plurálu), které světu kladou „vážné výzvy“ působící účastníkům „hluboké znepokojení“: Devastace způsobená pandemií covidu-19. Klimatická změna. Hospodářský pokles. Nárůst chudoby. Narušená globální potravinová bezpečnost vyostřená současnými konflikty a napětími. Zpomalené globální zotavení. Ty všechny dohromady a každá zvlášť znesnadňují plnění „cílů udržitelného rozvoje“.

Proto se účastníci „odhodlali“ a „zavázali“: Podniknout urgentní činy na záchranu životů, zamezení hladu a podvýživy. Obzvlášť pozorně se zabývat zranitelnostmi rozvojových zemí. Prosazovat transformaci k udržitelnému a odolnému zemědělství, potravinovým systémům a dodávajícím řetězcům. Zastavit a obrátit ztrátu biodiverzity. Podpořit zmírňování klimatu a jeho adaptaci. Posílit environmentální konzervaci a ochranu, udržitelné užívání a redukci ekosystémové degradace. Posílit ekosystémové služby. Prosazovat zdravé a udržitelné zotavení budující, uskutečňující a udržující univerzální zdravotní pokrytí. Naléhavě rapidně transformovat a diverzifikovat energetické systémy a posilovat energetickou bezpečnost, odolnost a tržní stabilitu s cenově dostupnými dodávkami energií pro všechny.

A podobné. Hodně podobného. A mezi tím verbálním harampádím nacházíme několik bodů blikajících alarm:

 1. Uspíší digitální transformaci, která bude více inkluzivní, člověkocentrovaná, posilující a udržitelná.
 2. Podpoří boj proti dezinformačním kampaním, kybernetickým hrozbám, online urážkám, a zabezpečí konektivitovou infrastrukturu.
 3. Posílí globální zdravotní systém vládnutí, s vedoucí a koordinační úlohou WHO a podporou mezinárodních institucí, s rozsáhlou imunizací proti covidu-19 a univerzální dostupností bezpečných, cenově dostupných, kvalitních a účinných vakcín.

A k tomu jen tak nenápadně ještě taky zavedou vakcínové pasy „na umožnění mezinárodního cestování“.

Chce tomu někdo rozumět jinak, než že se opět chystá globální zákaz cestování bez očkování a elektronicky sledovatelných pasů, s digitálním „člověkocentrovaným“ (vážně, je to anglicky „human-centred“) archivováním osobních informací, kontrolovaný mezinárodními institucemi pod velením WHO, digitálně sledovaný, likvidující každou „dezinformaci“?

A byla snad náhoda, že konferenci G20 zahájil povzbudivým projevem sám velký autor „Velkého resetu“ Klaus Schwab? Pro něhož, jak nedávno přiznal v televizním interview, „vhodným modelem pro mnohé země je Čína“?
Kurasovy knihy najdete třeba zde: https://www.ctimi.cz/downloads/tag/benjaminkuras/

Také jsme psali: 1)  105 ZEMÍ ZKOUMÁ “PROGRAMOVATELNOSTI” DIGITÁLNÍCH MĚN CENTRÁLNÍCH BANK(CBDC) A 11 JE JIŽ SPUSTILO https://volnyblog.cz/105-zemi-zkouma-cbdc-a-11-je-jiz-spustilo/
2) SVĚTOVÁ STÍNOVÁ VLÁDA VYTVOŘILA GLOBÁLNÍ VAKCINAČNÍ REŽIM, KTERÝ PRONIKL DO VLÁD A ZDRAVOTNICKÝCH INSTITUCÍ https://volnyblog.cz/svetova-stinova-vlada-vytvorila-globalni-vakcinacni-rezim-ktery-pronikl-do-vlad-a-zdravotnickych-instituci/
                                3) KLAUS SCHWAB CHVÁLÍ ČÍNSKOU DIKTATURU JAKO „VZOR“ https://volnyblog.cz/klaus-schwab-chvali-cinskou-diktaturu-jako-vzor/
                                 4) KLAUS SCHWAB V PROJEVU NA SUMMITU G20 V INDONÉSII OHLÁSIL NÁSTUP MULTIPOLÁRNÍHO SVĚTOVÉHO POŘÁDKU https://volnyblog.cz/klaus-schwab-v-projevu-na-summitu-g20-v-indonesii-ohlasil-nastup-multipolarniho-svetoveho-poradku/
105 zemí zkoumá CBDC a 11 je již spustilo

Na semináři Mezinárodního měnového fondu (“MMF”) minulý měsíc hovořil zástupce generálního ředitele MMF a bývalý zástupce guvernéra Čínské lidové banky Bo Li o “programovatelnosti” digitálních měn centrálních bank (”CBDC”):

CBDC může zlepšit finanční začlenění prostřednictvím toho, čemu říkáme programovatelnost. To znamená, že CBDC může dovolit vládním agenturám a hráčům ze soukromého sektoru programovat, vytvářet inteligentní smlouvy, aby umožňovaly cílené politické funkce. Například výplata sociálních dávek, konzumní kupon a  stravenka. Naprogramováním CBDC lze tyto peníze přesně zacílit na to, jaký druh lidí je může vlastnit . K jakému využití tyto peníze lze použít, například na jídlo.

MMF: Digitální měny centrální banky pro finanční začlenění: Rizika a odměny 14. října 2022

GingerJim tweetoval před několika lety rozhovor s někým, kdo vysvětlil dopad pilotního programu testovaného v čínském Shenzhenu na každodenní životy lidí.

Ve videu níže Russell Brand také vydal varování, když poskytl komentář k nechvalně známému projevu instalovaného britského premiéra Rishi Sunaka v loňském roce a komentářům Li z MMF k CBDC.

Russell Brand: Ach sakra, OPRAVDU se to děje, 1. listopadu 2022 (13 minut)

Stav CBDC po celém světě

V květnu 2020 zvažovalo 35 zemí CBDC podle Atlantic Council CBDC Tracker .

V listopadu 2021 Visual Capitalist shrnul stav CBDC pomocí dat z Atlantic Council CBDC Tracker. Ačkoli je rozšířené přijetí CBDC ještě daleko, Visual Capitalist napsal , výzkum a experimenty dělají pozoruhodné kroky vpřed:

 •  CBDC zkoumá 81 zemí, které představují 90 % celosvětového HDP.
 • Podíl centrálních bank aktivně zapojených do práce CBDC vzrostl za poslední 4 roky na 86 % .
 • 60 %  centrálních bank provádí experimenty s CBDC (nárůst ze 42 % v roce 2019) a 14 % přechází na vývoj a pilotní uspořádání.
 • Bahamy jsou jednou z pěti zemí, které v současnosti spolupracují s CBDC – bahamským písečným dolarem.
 • Švédsko a Uruguay projevily zájem o digitální měnu. Švédsko začalo testovat „e-kronu“ v roce 2020 a Uruguay oznámila testy na vydávání digitálních uruguayských pesos již v roce 2017.
 • Čínská lidová banka provádí testy CBDC od dubna 2020. Celkem se jich zúčastnily desítky tisíc občanů, kteří utratili  2 miliardy juanů , a země je připravena být první, kdo CBDC spustí naplno.

Britská centrální banka byla méně optimistická ohledně zavedení CBDC v blízké budoucnosti, poznamenal loni Visual Capitalist . „Navrhovaná digitální měna  přezdívaná „Britcoin“  pravděpodobně nedorazí dříve než v roce 2025.

V srpnu 2022 aktualizoval Visual Capitalist celosvětově status CBDC, opět pomocí dat z Atlantic Council. Bylo to tehdy stejně jako dnes, 105 ze 109 sledovaných zemí zkoumá CBDC. Těchto 105 zemí představuje více než 95 % celosvětového HDP. Atlantic Council Central Bank Digital Currency Tracker , staženo 28. listopadu 2022

Na základě těchto údajů vytvořil Visual Capitalist tabulku se seznamem každé země a shrnul data v grafice. „Když to shrneme, můžeme vidět, že většina zemí je ve fázi výzkumu,“ napsali.

Vizualizováno: Stav digitálních měn centrální banky, Visual Capitalist

Jak je vidět výše, k dnešnímu dni spustilo digitální měnu 9 % zemí. Těch 9 % je 11 zemí. O kterých 11 zemí se jedná, se můžete podívat v tabulce v článku Visual Capitalist. Jedním z nich je Nigérie.

To zahrnuje  Nigérii , která se stala první africkou zemí, která tak učinila v říjnu 2021. Polovina z 200 milionů obyvatel země nemá přístup k bankovním účtům.

Přijetí  eNaira  (digitální verze nairy) bylo zatím poměrně pomalé. Aplikace eNaira zaznamenala  k dubnu 2022 700 000 stažení  . To se rovná  0,35 %  populace, i když ne všechna stažená jsou uživatelé v Nigérii.

Naopak  33,4 milionu  Nigerijců bylo hlášeno, že obchoduje nebo vlastní krypto aktiva, a to navzdory pokusům Centrální banky Nigérie omezit používání.

Vizualizováno: Stav digitálních měn centrální banky , Visual Capitalist

Hlavní grafikou v článku Visual Capital je mapa světa zobrazující stav podle zemí, která je příliš velká na to, aby ji sem zahrnula. Nicméně níže na stránce je mapa světa rozdělena podle regionů, viz níže.

CBDC a totalitní kontrola prostřednictvím jejich použití není konspirační teorií – je to konspirace. James Melville zveřejnil na Twitteru vlákno na CBDC , které stojí za přečtení. On začal:

„Centrální banky a vlády nás k tomu tlačí. Nemůžeme to dopustit. Probuď se, než bude příliš pozdě.“

Zdroj:https://expose-news.com/2022/11/29/105-countries-are-exploring-cbdcs/

Životní úroveň v ČR se snížila, je na úrovni Slovinska

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

28.11.2022

Životní úroveň v Česku se loni vůči evropskému průměru relativně snížila. Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele v paritě kupní síly se snížil o dva procentní body na 91 procent průměru Evropské unie. Česko tak je na úrovni Slovinska. O tři procentní body výše je Itálie. Česko je naopak v této statistice třeba nad Španělskem (84 procent) či Portugalskem (74 procent). Ukázaly to v pondělí zveřejněné údaje ve Statistické ročence 2022 od Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Nejnižší HDP na obyvatele v paritě kupní síly má Bulharsko, kde dosahuje 55 procent unijního průměru. Naopak nejvyšší životní úroveň je v Lucembursku, kde dosahuje 277 procent průměru EU. Česko je za Maltou druhou nejlépe postavenou zemí z těch, které vstoupily do EU po roce 2000.

V loňském roce česká ekonomika rostla o 3,3 procenta. Nastalo tak zotavení po pandemickém propadu v roce 2020, kdy se ekonomika vlivem lockdownů propadla o 5,8 procenta.

EU jako celek vykázala v průměru ještě rychlejší růst, a sice o 5,3 procenta HDP. Vůbec nejrychleji z unijních zemí pak rostlo Irsko, kde se HDP zvýšil o 13,5 procenta. Na opačném pólu statistiky bylo Německo, jehož ekonomika sice také posílila, ale jen o 2,9 procenta.

Stále nejnižší nezaměstnanost

Česko v rámci EU nadále vévodí v nezaměstnanosti, kterou mělo nejnižší už šestý rok v řadě. Prvenství si udrželo i přesto, že loni nezaměstnanost vzrostla o 0,2 procentního bodu na 2,8 procenta.

Druhou nejnižší nezaměstnanost mělo loni Polsko, kde činila 3,4 procenta. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ve Španělsku, kde dosáhla 14,8 procenta. Evropský průměr byl sedm procent.

Průměrná inflace loni byla 3,3 procenta, ceny tak v Česku rostly sedmým nejrychlejším tempem v EU. Nejvyšší inflace byla v Polsku a Maďarsku, obě země vykázaly shodně 5,2 procenta. Naopak v Řecku ceny rostly o 0,6 procenta, zdražování tak bylo nejpomalejší. Evropský průměr byl 2,9 procenta.

Statistická ročenka přináší na více než 800 stránkách souhrnné údaje z ekonomiky, demografie a sociální sféry v uplynulém roce. Od vzniku samostatného státu v roce 1993 jde již o třicáté vydání.

Kolaps kryptoměnové burzy FTX

Kolaps kryptoměnové burzy FTX nastal ve stejném okamžiku, kdy Wall Street oznámil, že zahájil 12-týdenní testování amerického digitálního dolaru založeného na centralizovaném blockchainu, který má vytlačit z trhu decentralizovaný a svobodný Bitcoin a ostatní alter coiny! Krach burzy FTX spuštěný mladičkým bílým koněm s rozcuchanými vlasy měl podle všeho způsobit Black Swan efekt a vést ke krachu decentralizovaných kryptoměn! A pozor, Fialova vláda prý v EU nachystala zákaz anonymních kryptoměn, které by ohrožovaly centralizovaný digitální dolar a později i digitální euro!

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Lis 20, 2022

Bývalá poradkyně pro ekonomiku George W. Bushe a bankovní analytička Pippa Malmgren v Dubaji na akci s názvem World Government Summit 2022 oznámila, že má informace a o tom, že všechny centrální banky globalizovaného světa chystají doslova revoluci. A  to  přechod od běžného účetnictví a dnešních monetárních forem k digitálním aktivům na bázi blockchainu! Video s titulky máte níže. Jako první začala se zaváděním digitálního juanu čínská centrální banka.

Připojuje se i centrální evropská banka ECB a tento týden poprvé v historii spustil testování krypto digitálních aktiv na bázi blockchainu i americký FED. Došlo tím pádem k zatroubení z polnice a k plánu na likvidaci hotovosti na této planetě. Digitální měny totiž již nebudou mít hotovostní podobu. Budou mít podobu blockchainu, který umožňuje zapsat do transakce popis obchodu transakce datum a  čas. Jména prodejce , kupujícího  a účel platby lokaci platby. A k čemu to je dobré?


nbsp;

Centralizovaný Blockchain nahradí účetní knihy a účetnictví, protože chain navěky zachytí bloky transakci a jejich účastníky, a to veřejně. Konec soukromí, konec privátních transakcí. A kromě toho, na rozdíl od Bitcoinu nebudou tyto kryptoměny decentralizované. Jednotlivé vlády a režimy tak budou mít absolutní kontrolu na digitálními penězi obyvatelstva. Systém CBDC to totiž neumožní, protože nové digitální měny centrálních bank budou používat centralizovaný blockchain.

K získání totální kontroly nad obyvatelstvem jednotlivých zemí světa. Zapotřebí odstranit hotovost, aby lidé neměli a nemohli mít peníze v kapse nebo pod matrací, ale pouze v centralizovaném blockchainu centrální banky.  Režim Vám  může váš blok vymazat, případně zneplatnit User Key . Tím disponibilitu s obsahem bloku v chainu, prostě lidé už nebudou své peníze nikdy kontrolovat. Za tímto účelem proto uplynulý týden byla provedena destrukční operace proti decentralizovaným kryptoměnám.  Cílem navození útěku investorů z decentralizovaných krypto burz.

Krach burzy FTX se podle všeho stal Černou labutí finančních trhů

Doslova každou hodinou a každým dnem se začíná potvrzovat, že mamutí krach druhé největší kryptoměnové burzy na světě nebyl jen tak obyčejným krachem způsobeným finančními diletanty. Bylo to pečlivě připravovaným aktem s cílem vyvolat na trzích s decentralizovanými kryptoměnami tzv. Black Swan efekt. Tedy jev “Černé labutě” na celém trhu a způsobit tak ztrátu důvěry v decentralizované krypto jako takové. A jaký je důvod?

Nešlo si nevšimnout doslova do očí bijící náhody a časové shody. Když v době, kdy krachovala burza FTX sídlící na Bahamách. Prakticky ve stejný okamžik americký Wall Street oznámil, že spouští projekt 12-týdenního testování amerického digitálního dolaru na bázi krypta. Které bude ale centralizované, regulované, bezpečné a mělo by nahradit současný monetární dolar.

Pippa Malmgren v panelu summitu WGS 2022

Ano, je to venku! Krach FTX byl od počátku plánován jako Black Swan efekt na zničení důvěry investorů v decentralizované a neregulované crypto . Současně v tom samém okamžiku mělo být investorům nabídnuto řešení, investování do digitálního dolaru. Tedy do centralizovaného crypta pod kontrolou FEDu!

Po krachu FTX se USA rozhodly začít testovat [1] . digitální dolar CBDC (Central Bank Digital Currency) po dobu následujících 12 týdnů. Tento zkušební program iniciovala Federální rezervní banka v New Yorku. Jeho cílem je posoudit proveditelnost sítě založené na blockchainu pro vypořádání závazků mezi 9 dalšími přihlášenými bankami, které tvoří tzv. kmenové banky FEDu.

Burza řízená z podkrovního apartmánu na Bahamách a nikomu nevadilo, že burzu řídí parta adolescentních dětí

Počínaje soustavným poklesem BTC a ETH, následovaným pádem Terra Luna a některých významných úvěrových platforem, jako je Celsius, až po katastrofální kolaps burzy FTX s mnoha důsledky.  Rok 2022 jeví jako jeden z nejhorších let pro trh s kryptoměnami. Pád FTX ale lze označit za poslední kapku a efekt Černé labutě.

Nikdo nechápe, jak je možné, že mamutí instituce jako Black Rock nebo Sequoia Capital nasypaly Samuelu Bankmanovi do jeho vysoce neprůhledného a amatérsky z apartmánu na Bahamách řízeného podniku FTX miliardy dolarů. Buď museli zešílet, a nebo to byl plán s cílem způsobit na trzích šok. Otřes a ztrátu důvěry investorů v decentralizované a státem neregulované crypto.

Samuel Bankman-Fried

Na druhou stranu vlády po celém světě zintenzivňují snahy o vytvoření regulačního rámce pro digitální aktiva, což by teoreticky mělo být pro krypto mince dobré, protože by to otevřelo brány ETF. Součástí regulačních snah je však také zkoumání digitálních měn centrálních bank (CBDC), které využívají sílu blockchainu.  V podstatě by byly opakem decentralizované a anonymní povahy Bitcoinu.

Digitální měnu spustí v roce 2024 i Rusko. A skupina BRICS zvažuje rovnou krypto na bázi Bitcoinu a zlata, které má vytlačit digitální dolar

Čína testuje své vlastní CBDC řešení crypto juanu od dubna letošního roku a právě od 15. listopadu zahájily Spojené státy zkušební období s cílem zjistit proveditelnost sítě založené na blockchainu propojující vybrané banky. Do projektu se zapojí v rámci technologického pilotního projektu, kdy se budou naživo provádět sandboxové transakce mezi pobočkami a bude se ověřovat stabilita CBDC protokolu při běžném bankovním provozu.

Během příštích 12 týdnů bude Federální rezervní banka v New Yorku a její Newyorské inovační centrum (NYIC) spolupracovat s prestižními bankami včetně BNY Mellon, Citi, HSBC, Mastercard, PNC Bank, TD Bank, Truist, U.S. Bank a Wells Fargo . Cílem otestovat “technickou proveditelnost, právní životaschopnost a obchodní použitelnost technologie distribuované účetní knihy pro vypořádání závazků regulovaných finančních institucí prostřednictvím převodu závazků centrální banky“.

Digitální rubl bude spuštěn v roce 2024

Jenže přechod od hotovosti na digitální měny se netýká jen kolektivního Západu nebo Číny, ale i Ruska a zemí skupiny BRICS. Kreml letos v srpnu oznámil [2], že ruská centrální banka od roku 2024 nasadí digitální CBDC rubl .Na bázi centralizovaného blockchainu ve spolupráci se všemi ruskými bankami, tedy ne jako v USA, kde se testu účastní jen pár bank, ale budou se toho účastnit všechny ruské banky. A skupina BRICS pro změnu uvažuje o tom, že by se vytvořila nová mezinárodní digitální rezervní měna [3] založená blockchainu a zlatě. Která by se měla stát náhradou za současný dolar.

Digitalizace dolaru je počátkem přechodu FEDu k digitálním aktivům, ale pouze opatrně a pomalu, aby to nevyděsilo držitele papírových dolarů

Per von Zelowitz, ředitel Newyorského inovačního centra vysvětluje, že toto hodnocení proof-of-concept by mělo poskytnout cenné údaje týkající se tokenizace aktiv budoucnosti infrastruktur finančního trhu v USA v souvislosti s vývojem peněz a bankovnictví. Přestože zjištění mohou nakonec pomoci stanovit právní rámec, samotný projekt .Nemá za cíl prosazovat žádný konkrétní politický výsledek,a nemá signalizovat, že Federální rezervní systém učiní v nejbližší době nějaké rozhodnutí o vhodnosti vydávání maloobchodních nebo velkoobchodních CBDC“. Jedná se ale o test, který nemá vyvolat paniku, že starý dobrý papírový dolar končí, protože to by dolar zničilo. Nicméně je jasné, že je již rozhodnuto.

Pippa Malmgren

FED se rozhodl převést v dohledné budoucnosti dolar do digitální podoby centralizovaného blockchainu. V důsledku povede k tomu, že od toho okamžiku již nebude možné vlastnit dolar, protože jeho vlastnictví bude v rukách FEDu, který bude moci v blockchainu. Díky centralizaci, zablokovat nebo dokonce zabavit či vymazat digitální dolary kohokoliv, jakéhokoli subjektu. Tohle je možné pouze u centralizovaných blockchainů, protože u decentralizovaných kryptoměn je to vyloučeno, protože účetní kniha, tedy blockchain, je decentralizována v milionech kopií po celém světě.  Změny v blockchainu se zapisují na bázi souhlasů účastníků decentralizované sítě.

Krypto v podání centrálních bank se bude od Bitcoinu lišit v jedné zásadní věci… nebudete nikdy ke svým prostředkům vlastnit privátní klíč

V decentralizované síti máte ke svým prostředkům přístup pomocí privátního klíče, bez něj se k prostředkům nikdo nedostane. V centralizované síti CBDC namísto privátního klíče je použit User Key, který je generovaný z tzv. Custodian Key. Ano, tušíte správně. Vlastníkem správcovského Custodian Key je FED, resp. banka jako taková. Ta může váš User Key suspendovat, zmrazit, zablokovat, zneplatnit, nahradit, či dokonce bez náhrady smazat prostředky z CBDC účtu klienta, aniž by tomu klient mohl jakkoliv zabránit. Přesně toto se stalo na burze FTX, kde klienti měli své investice na tzv. custodial účtech, tedy na účtech ve správě burzy.

Černá labuť – Krach burzy FTX a ztráta aktiv Samuela Bankmana doslova přes noc

Samuel Bankman-Fried crypto z těchto custodial účtů vybral a převedl do své firmy Alameda Research. Odkud peníze odpluly a byly investovány do stovek schránkových firem. Jednalo se o zpronevěru v objemu 62 miliard USD! A právě v této chvíli exploze FTX přichází FED, podobně jako šmejdi, kteří na silnici rozsypou hřebíky. Vy přes ně přejedete autem dostanete defekt a z křoví najednou vyskočí tito šmejdi a nabídnou vám předražený odtah do servisu. Přesně tohle proběhlo uplynulý týden v USA. Šmejdi nachystali krach burzy pro investory a po krachu obratem nabídli investorům řešení v podobě centralizovaného a prý bezpečného CBDC crypta.

Fialova evropská vláda a její úředníci nachystali zákaz anonymních kryptoměn v EU

Stabilní mince vydávané centrálními bankami prý mohou pomoci v boji proti podvodům. Přesto si nakonec stále zachovávají centralizovanou povahu měn FIAT. K níž nehorázně přidávají prvek hromadného dohledu pomocí Custodian crypto účtů, nad kterými nemáte vlastnictví. Uvidíme, jaký právní rámec bude pro kryptoměny v USA přijat. Zejména nyní, kdy se zdá, že pád FTX vytvořil dokonalou bouři pro úplný zákaz decentralizovaných a svobodných kryptoměn.

EU a Velká Británie se také zabývají CBDC, ale přinejmenším jejich regulační snahy se také zdají být pro kryptoaktiva příznivé. Evropská unie totiž může v rámci navrhovaných změn pravidel proti praní špinavých peněz zabránit bankám. Poskytovatelům kryptografických služeb v obchodování s mincemi, jako jsou Dash, Monero a Zcash, informoval  [4]  úterý server CoinDesk s odvoláním na uniklý návrh, který zpravodajský web získal.

Pětikoalice si zprivatizovala celou republiku, mají Česko dohromady a spolu!

Mince zvyšující soukromí jsou kryptoměny, které uchovávají informace skryté v blockchainu. Zvažované opatření v EU má zabránit riziku plynoucímu z kryptoaktiv, která jsou navržena tak, aby se vyhnula dohledatelnosti, řekl CoinDesku diplomat EU. Návrh požaduje, aby poskytovatelé kryptoaktiv ověřovali totožnost zákazníků i u příležitostných transakcí do 1 000 eur (1 040 USD) a u větších plateb zkoumali povahu podnikání, uvedl. “Úvěrovým institucím, finančním institucím a poskytovatelům služeb v oblasti kryptoaktiv se zakazuje držet … mince zvyšující anonymitu,” uvádí se v legislativním návrhu, který čeští úředníci rozeslali ostatním členským státům EU k připomínkám.

Bitcoin za zhruba 10 let prokázal proof-of-concept jako životaschopný, takže centrální banky spustily oficiální testy digitálních měn

Česká republika bude Radě EU předsedat do konce roku 2022. Informace přinesl server Business Insider. Fialkinovo předsednictví EU tak chce umést cestu evropskému digitálnímu EURu na bázi CBDC. Odklidit z cesty anonymní krypto aktiva, protože jejich vlastníky nelze dohledat a ovládat. Tyto kroky jsou předstupněm pro zavedení digitální ekonomiky. Peníze už nebudou mít podobu papírových a kovových platidel, ale budou mít elektronickou podobu v mobilech. Přičemž tyto digitální měny nebudou mít občané ve vlastnictví a v držení, protože budou mít podobu běžných účtů, i když založených na blockchainu, který bude centralizovaný.

Budova FEDu v New Yorku

Fialkinův režim v EU tak chystá konec hotovosti v Evropě. Protože stejně jako nyní newyorský FED v USA i v Evropě se ECB chystá na spuštění testování digitálního centralizovaného EURa. A anonymní krypto by lidi svádělo k převádění peněz do krypto peněženek s privátními klíčí a s anonymizací. Krypto fungovalo zhruba 10 let decentralizovaně jako pilotní pokus a test, fungovalo decentralizovaně.  Protože technologicky se ověřilo a osvědčilo, že bude zavedeno jako nový účetní a bankovní systém pro všechny banky.

S jedním velkým rozdílem a krypto aktiva už nebudou ani decentralizovaná, ani svobodná. Kdo zůstane na decentralizovaném kryptu, postupně zjistí, že už nejde krypto směnit za fiat. Najednou zjistí, že už obchody decentralizované krypto nesmí přijímat jako platby, najednou zjistí, že kdo má decentralizované krypto, je podezřelý, že pere peníze anebo… anebo že je terorista! Přesně takto skončí uživatelé decentralizovaných kryptoměn, pokud Fialův režim prosadí v EU zákaz anonymního krypta. Postupně, krůček po krůčku, salámovou metodou zbaví občany všech svobod. Svobody slova, svobody příjmu informací, svobody protestu, svobody pohybu, svobody rozhodování o vlastním těle. Svobody stravování, svobody obrany vlastního životního prostoru a svobody rozhodování o svých penězích. Prostě Total Control celé populace!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj:https://aeronet.news/kolaps-kryptomenove-burzy-ftx-nastal-ve-stejnem-okamziku-kdy-wall-street-oznamil-ze-zahajil-12-tydenni-testovani-americkeho-digitalniho-dolaru-zalozeneho-na-centralizovane

Kontejnerová loď v hamburském přístavu

Cílový přístav: klimatická neutralita, když musí lodě zpomalit

Celý článek si mŮžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Autor: Diep Le

Cesta do cílového přístavu klimatické neutrality je pro lodní dopravu ještě dlouhá. Zatímco nedostatek „zeleného“ paliva se stále nedaří vyřešit. Další problémy se námořnímu průmyslu rýsují jinde.

Podle vůle Komise EU a Mezinárodní námořní organizace (IMO) by měla být lodní doprava nejpozději do roku 2050 klimaticky neutrální. Do té doby mají být emise CO₂ tankerů, nákladních lodí a luxusních linkových lodí sníženy na nulu. Problém je v tom, že není k dispozici dostatek paliv šetrných ke klimatu, která by uspokojila poptávku průmyslu. Chybí také infrastruktura pro doplňování paliva do lodí. Vyplývá to ze studie „Námořní prognóza do roku 2050“ klasifikační společnosti DNV, o níž informoval zpravodajský portál VDI.

Jedno je jasné: cílem je co nejrychlejší odklon od fosilních paliv, jako je nafta nebo těžký topný olej. V námořním průmyslu se v současné době diskutuje o celé řadě alternativních pohonných koncepcí a paliv. Patří mezi ně vodík, čpavek, kapalný plyn, elektrické pohony a biopaliva. Mají jedno společné: žádný z nich není připraven pro trh nebo pro široké praktické využití.

Nedostatek „zelených“ paliv připravených pro trh nejen v lodní dopravě

Jak uvádí norský poskytovatel služeb DNV, ročně se na celém světě vyrobí 176 milionů tun čpavku a 98 milionů tun metanolu. To teoreticky odpovídá 45 % množství potřebného pro lodní průmysl. Tato paliva však nejsou považována za paliva první volby a označují se také jako „šedá“ paliva. Čpavek a metanol se totiž vyrábějí z fosilních paliv, jako je uhlí a plyn, nebo z jaderné energie. Velká část z nich navíc není vůbec k dispozici jako palivo, protože čpavek a metanol jsou potřebné v chemickém průmyslu, například jako suroviny pro hnojiva.

V celosvětovém měřítku se prosazují další projekty na výrobu klimaticky neutrálních paliv. Lodní průmysl však z těchto projektů pravděpodobně nebude mít velký prospěch, „protože klimaticky neutrální paliva budou potřebovat i jiná průmyslová a hospodářská odvětví“, uvádí zpráva VDI.

Projekt za miliardy na „zelený“ metanol

Tento problém pociťuje i lodní společnost Maersk. V příštích třech letech plánuje dánský lodní gigant uvést do provozu 19 již objednaných lodí, které mohou být poháněny „zeleným“ metanolem. Paliva však není dostatek, alespoň ne za přijatelné ceny. Označení „zelené“ palivo získá, pokud je vyrobeno například z obnovitelných zdrojů energie nebo biomasy.

Morten Bo Christiansen, vedoucí oddělení dekarbonizace společnosti Maersk, vysvětlil listu Financial Times (FT): „Dnes nakupujeme palivo od ropných společností. Nenabídli nám však „zelený“ metanol za cenu, kterou bychom mohli akceptovat.“ Podle internetových stránek „gCaptain“ investoři v současné době brzdí výrobu e-paliva. Energetické společnosti se raději soustředí na náhradu ruského plynu a ropy, než aby investovaly do čisté energie. Je tu však ještě jeden důvod: toxicita e-metanolu představuje bezpečnostní riziko, přiznal šéf společnosti Maersk Christiansen pro FT.

Dánský přepravní gigant odhaduje svou roční poptávku na přibližně 6 milionů tun e-metanolu. Společnost Maersk 3. listopadu oznámila miliardový projekt ve spolupráci se španělskou vládou. Cílem je vyrábět ve Španělsku dva miliony tun „zeleného“ paliva ročně. Investice činí téměř deset miliard eur. Společnost Maersk uzavřela podobnou spolupráci s Egyptem v březnu.

Pohonné hmoty pro lodní dopravu by mohly být dražší o 70 až 100 %

Ale i kdyby se podařilo vyrobit dostatečné množství elektronického paliva, zůstává otevřená otázka, jak se palivo dostane na lodě. Podle DNV jsou stanice pro tankování omezeny na deset oblastí po celém světě, včetně Středomoří, východního pobřeží Číny a východního pobřeží USA.

Má-li se tam přepravovat klimaticky neutrální palivo, bude třeba výrazně zvýšit kapacitu cisteren a rozšířit infrastrukturu v přístavech. Nákladný podnik. Odborníci odhadují, že by to stálo celkem 100 až 150 miliard amerických dolarů. Tyto náklady by se nakonec promítly do cen pohonných hmot. Pro lodní dopravu by to znamenalo, že dodávky pohonných hmot by mohly být o 70 až 100 procent dražší než v současnosti.

Tlak na provozovatele lodí roste

Přestože stále neexistuje řešení pro palivo, tlak na modernizaci technologií pro pohon lodí šetrných ke klimatu již roste. Námořní klastr Norddeutschland vydal k tomuto účelu pokyny.

Mezitím se staly závaznými četné předpisy pro zlepšení energetické účinnosti provozu lodí a některé z nich brzy vstoupí v platnost. Například na základě indexu EEXI (Energy Efficiency Existing Ship Index) bude muset téměř celá světová obchodní flotila od roku 2023 splňovat nové normy energetické účinnosti.

V závislosti na typech a velikostech lodí lze vypočítat maximální přípustnou hodnotu EEXI. Lodě, které nejsou v souladu s EEXI, budou muset přijmout opatření, aby splnily požadavky do 1. ledna 2023, uvádí směrnice. Nejpravděpodobnější možností je podle ní omezení výkonu motorů, což znamená, že budou muset zpomalit.

Slábnoucí poptávka po nákladní dopravě

V současné době si kontejnerové přepravní společnosti stěžují na slábnoucí poptávku po přepravě a klesající přepravní sazby. To vedlo odvětví ke „zrušení některých plaveb a dokonce k dočasnému pozastavení řady služeb na klíčových trasách východ-západ“, cituje „gCaptain“ analytika z „Alphaliner“. Dále uvádí, že rychlost poklesu vývozu z Číny vyžaduje radikální snížení kapacity.

Donedávna patřilo toto odvětví k vítězům krize. Sankce proti Rusku a krize s koronavirem způsobily, že poptávka po námořní dopravě a tím i sazby za přepravu v prvním čtvrtletí roku prudce vzrostly. To je však podle něj prozatím u konce.

„Přírůstkové zisky dosáhly vrcholu a v průběhu čtvrtletí se začínají normalizovat. Uvedl generální ředitel společnosti Maersk Søren Skou. „S válkou na Ukrajině, energetickou krizí v Evropě, vysokou inflací a hrozící globální recesí je na obzoru mnoho temných mraků,“ varoval Skou.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.

Zdroj:https://www.epochtimes.cz/2022/11/18/cilovy-pristav-klimaticka-neutralita-kdyz-musi-lode-zpomalit/?fbclid=IwAR25xfm_gzztDujpUQKjl5FWaNrx8c5ETxxaV7x4qg45KTFSmI95N1R1fQA

Klaus Schwab v projevu na summitu G20 v Indonésii

Klaus Schwab v projevu na summitu G20 v Indonésii ohlásil nástup multipolárního světového pořádku, který bude řízen a ovládán konkordátem civilních vlád a velkým businessem! Šéf Světového ekonomického fóra to nazval novou érou zainteresovaného kapitalismu, což není nic jiného než vláda korporací a uplacených vládních úředníků, jako jsme viděli během covidové krize, když farma koncerny řídily politické kroky jednotlivých vlád! Podle Schwaba zlikviduje 4. průmyslová revoluce veškerou konkurenci, protože trhy ovládnou pouze ti, kteří přišli jako první a jsou z nich proto rychlé ryby!

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Lis 16, 2022
Zatímco v Evropě se věnujeme zejména válce na Ukrajině, jinde probíhají zásadní geopolitické procesy. Jejichž hlavní obětí se stane západní civilizace a tradiční křesťanská rodina. Kohorty zrádců v jednotlivých vládách západních zemí už vědí, co se chystá, ale tomu zbytku populace to musí sdělit ambasadoři. Komise 300, kteří pro ně dělají propagaci a špinavou politiku implementace nového světového pořádku. Schůzka G20 v Indonésii na Bali měla svůj konceptuální vrchol.

A to nikoliv setkáním politiků 20 zemí, ale přelomovým projevem šéfa Světového ekonomického fóra Klause Schwaba, který vystoupil na souběžně konané konferenci B20, kde se setkávají šéfové největších podniků a korporací těchto 20 zemí ze skupiny G20. Zatímco politici těchto zemí jednají pod hlavičkou G20, ve vedlejším sále jednají korporace z těchto zemí. A Klaus Schwab se dočkal a pohnutým hlasem oznámil o čem už dříve informoval jeho žák a student, Vladimir Putin. Bývalý člen Young Global Leaders skupiny Světového ekonomického fóra.

Zapomeňte na válku na Ukrajině i na mameluky v Polsku, protože Klaus Schwab na Bali řekl přesně to, co nedávno řekl Vladimir Putin ve svém projevu. Schwab oznámil příchod multipolárního světa, který bude fragmentovaný, ale tato fragmentace má mít za úkol nikoliv rozpad globalizace, ale její posílení. Nový společenský systém má být založen na principu tzv. zainteresovaného kapitalismu. Tohle označení si zapamatujte, je to eufemismus.

Je to jen jiný název pro brutální korporativismus, kde svět budou řídit společně, podle Schwabových slov, jednotlivé národní vlády a businessy. A to není nic jiného než to, co jsme všichni na vlastní oči viděli v letech 2020 až 2021 v době covidové krize, když politici a vlády šli na ruku farmaceutickým korporacím takovým způsobem, že např. slovenský ministr zdravotnictví se nestyděl přímo v televizi narovinu říct , že další kolo očkování bude probíhat podle toho, až co řekne a doporučí farma korporace, např. Pfizer. Samozřejmě, že v zájmu zdraví lidu a nikdy jinak.

Seznamte se s novým světovým systémem řízení: Zainteresovaný kapitalismus

To byla ukázka v praxi toho, co Schwab nazývá zainteresovaným kapitalismem. Korporace mají zájem, tedy interes na tom, aby obyvatelstvo používalo jejich vakcíny, výrobky, produkty a služby atd. A ten interes je a bude prosazován formou společné vlády civilního kabinetu. Stínové a nikým nevolené spolu-vlády složené z korporací a bank. Naprosto klíčový projev patří do knihovničky konceptuálních materiálů, které je potřeba nastudovat a pamatovat.

Schwab: “Pandemie představuje vzácnou, ale úzkou příležitost k zamyšlení, novému pojetí a přenastavení našeho světa.”

Jeden z hlavních emisarů Komise 300 tak na schůzce G20 oznámil novou podobu multipolární globalizace, kterou budou řídit loutkové a zkorumpované civilní kabinety těch největších zmetků, jaké tato planeta zplodila, a nadnárodní a mamutí korporace zastřešené kapitálem a bankami Domu Sion je zpoza opony a ze stínu budou ovládat, úkolovat, řídit a, jak jsme viděli i v kauze skandálu krachu burzy FTX, hlavně financovat! Tomu říká Klaus Schwab éra zainteresovaného kapitalismu, celým názvem “Kapitalismus zainteresovaných stran“. Pokud nemáte na video čas, tak tady je překlad:

Projev Klause Schwaba na summitu B20 konaného v rámci summitu G20 na Bali v Indonésii

Excelence, vážení účastníci tohoto velmi důležitého setkání.

Dovolte mi, abych nejprve poblahopřál vládě a prezidentu Indonésie k tak velké pohostinnosti pro nás všechny, kteří jsme zde přítomni. Rád bych také vyjádřil svůj obdiv nad kvalitou přípravy tohoto setkání B20. Připomíná mi to, že jsem v roce 2010 navrhl tehdejšímu předsedovi skupiny G20 korejskému předsednictví, aby do jednání skupiny G20 začlenil silný podnikatelský rozměr, protože hluboce věřím v koncept více zainteresovaných stran, což znamená, že musíme všichni spolupracovat s podniky. Samozřejmě s vládami a občanskou společností na řešení občanských problémů v našem světě. Dovolte mi jen čtyři poznámky týkající se generování růstu prostřednictvím inovací. Zaprvé, pokud se podíváte na všechny výzvy můžeme samozřejmě hovořit o multikrizi. Ekonomické, politické, sociální a ekologické a institucionální krizi, ale ve skutečnosti musíme čelit hluboké systémové a strukturální restrukturalizaci našeho světa. A to bude nějakou dobu trvat a svět může vypadat jinak poté.

Máme záporné zdroje a přechodový proces. Z politického hlediska je snahou sil, sil politické transformace, samozřejmě přechod do multipolárního světa, který má tendenci náš svět mnohem více fragmentovat. Takových důvodů jsou akce, jako je tato, jako je G20 a tak dále, velmi důležitou spojnicí, aby se zabránilo příliš velké segmentaci. Řekl bych, že místo globalizace našeho světa dochází k jeho blokování. Pokud se podíváte na síly ekonomické transformace, chtěl bych jen zmínit čtyři: Energetická transformace, kterou potřebujeme , kde Indonésie hraje velmi důležitou roli. Za druhé, přetváření našich dodavatelských řetězců, kde Indonésie může hrát velmi důležitou roli.

A také bych řekl, že jde o integraci vnějších nákladů. Stačí se podívat na plasty 10 miliard tun plastů ročně. Dostává do našich oceánů, a proto jsem velmi rád, že u příležitosti tohoto setkání G20 B20 můžeme oznámit a slavnostně zahájit setkání O-20. Jehož cílem je lépe pečovat o naše oceány. Kromě toho, že vidíme přetváření našich dodavatelských řetězců, energetické transformace, internalizace externích nákladů, však vidíme také důsledky militarizace našich ekonomik. Nyní to vše znamená, alespoň na začátku, velké náklady. Pokud restrukturalizujete společnost, odepisujete náklady a samozřejmě vidíte, že akcionáři trpí. Pokud restrukturalizujete ekonomiku, výsledkem je snížení příjmů, disponibilního příjmu, což může vést k rozsáhlému sociálnímu napětí, které vidíme v našem světě se nyní vyvíjet. Jak se vypořádáme s touto transformací, která může trvat několik let? Nejen uplatňováním krizového řízení, nejen reagováním, ale i cílevědomým budováním budoucnosti.

Měli bychom tuto přechodnou dobu využít s jasnou koncepcí toho, čeho chceme dosáhnout, jak chceme z této přechodné doby vyjít? Chceme z něj vyjít jako udržitelnější, odolnější a inkluzivnější svět. Nyní, můj druhý bod se týká čtvrté průmyslové revoluce. Jak jsem zmínil, když jsem psal knihu o čtvrté průmyslové revoluci a koncipoval myšlenku této revoluce. Popsal jsem 23 technologií, a v té době, před pouhými pěti lety byla řada z těchto technologií považována za science fiction. Dnes se všechny staly realitou a novými technologiemi, s nimiž se musíme vypořádat. Kvantová technologie, meta světy a já jsem velmi hrdý, že Indonésie je opět jednou ze zemí, která chce jít v čele tohoto vývoje 4. průmyslové revoluce.V čem je 4. průmyslová revoluce jiná?

Ve třech věcech: Zaprvé je to rozsah. Na rozdíl od dřívějších technologických inovací se nezabývá jednou nebo dvěma inovacemi. Je to celé panoptikum technologií, které se vzájemně ovlivňují a které zcela změní způsob výroby, spotřeby a komunikace. Ale druhým prvkem je rychlost. A když se podíváte na technologické revoluce, obvykle probíhají formou sinusoidy. A právě nyní se nacházíme v inflexním bodě exponenciálního vývoje a technologie se zcela změní. To, co děláme v současné době, a nejen to, co děláme a nastavujeme další změnu, změní a bude to mít dopad i na to, kdo jsme my. Stačí se podívat, jak i internet za posledních 20 let do jisté míry změnil naši identitu. Jsem velmi hrdý na to, že Světové ekonomické fórum je také v čele tak nových technologií a ukážeme příklad i zde v rámci naší prezentace O-20 Initiative, jak můžete využít metaversum a vytvořit mnohem hlubší a mnohem rozsáhlejší a komplexnější globální dialogy.

Můj další třetí bod, třetí rozdíl, který vidíme ve čtvrté průmyslové revoluci, je skutečnost, že vítězové berou vše. Na rozdíl od předchozích průmyslových revolucí je velmi obtížné někoho kopírovat, takže pokud přijdete s něčím první, jste vítězové. A to bude do značné míry určovat globální konkurenci na národní, ale také na obchodní úrovni, a doufám, že ne příliš nepřátelským způsobem v nadcházejících letech. Nyní jen dvě poslední poznámky. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Dnes by někteří lidé řekli, že ještě před dvěma lety, dokud nenastala krize, že to byl podnikatelský sektor, kdo byl v čele. A nyní, po krizi s covidem, že je to od té doby vláda, která je v čele. Ne, měly by to být vlády a podniky.

Vlády a byznys musí spolupracovat, aby se staly rychlou rybou, protože v našem dnešním světě už to není tak, že velká ryba požírá malé ryby, ale je to rychlá ryba, která požírá pomalou rybu, a abyste byli rychlou rybou, a doufejme, že i velkou rybou jako Indonésie, musíte mít dva kopiloty, byznys a vlády. Můj poslední bod se týká důvěry. Pokud je podnikání skutečně silou dobra, kterou musí být, musí praktikovat kapitalismus zainteresovaných stran. O takovém konceptu jsem před více než 50 lety napsal knihu a zasvětil jsem svůj život prosazování odpovědnosti zainteresovaných stran. Podnikání by nemělo sloužit pouze akcionářům, ale musí sloužit lidem a starat se o naši planetu. Jen tak si business získá důvěru, kterou potřebuje, aby byl inovativní silou, která z naší společnosti udělá lepší společnost. Dovolte mi, abych uzavřel tím, že když se podíváme do budoucnosti, můžeme být plni důvěry, pokud se budeme držet tří konceptů: Inovační transformace, inovace a spolupráce.

Děkuji vám.

Jede Rusko nacionalizaci nebo transformaci s plánem multipolarizace celé kontinentální Evropy?

Jak tedy vidíte, zatímco Vladimir Putin de facto předkládá teze o multipolárním světě za svůj projekt, tak ve skutečnosti je to projekt Klause Schwaba a Komise 300. Už chápete, proč v letech 2020 a 2021 probíhaly v Rusku tytéž brutální očkovací procesy, kdy Rusové ani nemohli opustit dům a byt bez QR kódu a bez vakcínky? No přece proto, že výrobcem Sputniku je mamutí ruská farmaceutická společnost Gamaleya napojená židovské ruské oligarchy a přímo na ty samé multipolarizační procesy Velkého resetu z dílny Klause Schwaba, který právě 14. listopadu na Bali mluvil o zainteresovaném kapitalismu.

Klaus Schwab na jevišti se svým stěžejním projevem

A ten je zainteresovaný i v Rusku natolik, že máte automaticky i odpověď na to, proč ruská speciální operace na Ukrajině je tak divná a připomíná všechno, jen ne vojenskou operaci. Multipolární svět, kde každá země má své zájmy, ale společně ve fragmentované globalizaci se podílí na společném cíli transformace světového zřízení. Proto Rusko to, co dělá, tak dělá v rámci plánu Velkého resetu na odstavení unipolární moci USA v Evropě, aby mohl být zahájen nástup zainteresovaného kapitalismu.

Na vlastní oči jsme viděli zainteresovaný kapitalismus v době covidové hysterie

A jak ten kapitalismus bude vypadat, tak demo verzi jsme již vyzkoušeli v posledních dvou letech covidové drezůry. Ursula von der Leyen byla dokonce tak “zainteresovaná”, když za EU podepisovala smlouvy s Pfizerem na roztoky, že teď kvůli tomu čelí vyšetřování. Ale to jsou chybičky, které se vyladí za běhu, lidé se umlčí, weby se zablokují, aktivisté proti migrantům z Ukrajiny se zavřou do kriminálů a volby se ošéfují a zfalšují, jako už jsme to viděli dvakrát po sobě v Americe. Kdo dokáže vhodit klín mezi Evropu a USA nejlépe?

QR kódy v Moskvě v roce 2021

Pouze Rusko, bez jehož surovin se Evropa položí poprvé, a při pokusu nakupovat předražené americké suroviny místo těch levných ruských se Evropa položí podruhé. No, to je k popukání, že? Společnost v Evropě se transformuje, postupně dojde k rozkolu s USA, ale bude to bolet. Tedy obyčejné lidi. Nakonec se zdá, že Rusko a Kreml nestojí proti globalismu. Oni ho jen transformují a resetují do multipolárního schématu zainteresovaného kapitalismu. I tak je třeba se na konceptuální souvislosti dívat. Klaus Schwab na Bali řekl za 12 minut více, než co jsme dosud od Vladimir Putina slyšeli za půl roku. Konceptuální plán multipolarizace světa, jehož cílem má být společná korporativistická vláda civilních a hlavně zkorumpovaných kabinetů a zainteresovaných kapitalistů a jejich bankéřů. Mazeltov!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj:https://aeronet.news/video-klaus-schwab-v-projevu-na-summitu-g20-v-indonesii-ohlasil-nastup-multipolarniho-svetoveho-poradku-ktery-bude-rizen-a-ovladan-konkordatem-civilnich-vlad-a-velkym-businessem

Peter Daszak, Jeffrey Sachs a Anthony Fauci

Peter Daszak, Jeffrey Sachs a Anthony Fauci šíří hanebnou ideologii „jednoho zdraví“

Článek si mlžete poslechnout v audio verzi ZDE:

One Health je schéma vymyšlené v amerických centrech pro kontrolu a revence nemocí (“CDC”) v Davosu, aby došlo k „velkému resetu“ převzetím správy zemědělství .Chovu dobytka i rostlin divokých zemí a zvířat, která v nich žijí. Zdraví domácích zvířat a lidské zdraví je definováním všech těchto entit jako „jedno zdraví“.

Doktorka Meryl Nass už nějakou dobu varuje před schématem One Health, více čtěte ZDE . Níže je její nejnovější článek nazvaný „ Požár ze 4 agentur OSN: WHO, FAO, OIE a UNEP na jejich One Health Plan “.

One Health je popsáno v rozsáhlé, ale nesmyslné terminologii. Viz první 3 odstavce „ Jednoho společného akčního plánu pro zdraví “ níže:

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE). Program OSN pro životní prostředí (UNEP) a Světová zdravotnická organizace (WHO). Společně nazývané Quadripartite a spolupracují na  podpoře změn a transformace. Potřebné ke zmírnění dopadu  současných a budoucích zdravotních problémů na rozhraní  člověk-zvíře-rostlina na globální, regionální a národní úrovni . V reakci na mezinárodní požadavky  na prevenci budoucích zoonotických pandemií.Na udržitelnou  podporu zdraví  prostřednictvím přístupu One Health vyvinula Quadripartite . Společný akční plán s názvem, Jedno zdraví (2022-2026) (OH JPA).

OH JPA nastiňuje  závazek  čtyř organizací kolektivně obhajovat a podporovat implementaci jednoho zdraví . Staví na  stávajících globálních a regionálních iniciativách One Health a koordinaci s ní. Doplňuje je a přidává k nim hodnotu ,jejichž cílem  je posílit kapacitu pro řešení složitých vícerozměrných zdravotních rizik  pomocí  odolnějších zdravotnických systémů  na globální, regionální a národní úrovni.

OH JPA  přijímá širokou perspektivu One Health integrující systémový přístup k podpoře zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí, přičemž identifikuje a řeší základní faktory vzniku. Šíření a přetrvávání nemocí a komplexní ekonomické, sociální a environmentální determinanty zdraví.  Integrací environmentálního rozměru směrem k  širšímu chápání vzniku a šíření nemocí. Také úlohy ekosystémů v regulaci nemocí je přístup One Health komplexnější. Může tak pomoci řešit základní příčiny vzniku nemocí  a špatného zdravotního stavu. Zlepšit prevenci a připravenost na nemoci zmírnit dopady zdravotních rizik a hrozeb, implementovat udržitelná řešení a dlouhodobě podporovat zdraví pro  všechny  .

Nyní vám musím ukázat, jak Peter Daszak a Tony Fauci diskutovali o tomto plánu, velmi brzy v době pandemie a jak je Jeffrey Sachs hlavním zastáncem tohoto schématu.

Ukážu vám, proč je pro plán převzetí globalistického světa důležité tvrdit, že pandemie má zoonotický (přirozený) původ. Protože přirozený původ lze spřádat, aby ospravedlnil masivní omezení toho, jak bude lidem umožněno interagovat s „přírodou“ v budoucnost alespoň podle plánu One Health.

Pracovní skupina je součástí The Lancet Covid-19 Commission,  jejímž předsedou je Dr. Jeffrey D. Sachs z Kolumbijské univerzity.

„Máme v úmyslu provést důkladné a přísné vyšetřování původu  časného šíření SARS-CoV-2,“.  Dr. Daszak  ekolog nemocí, který strávil roky studiem přenosu koronaviru v Číně a jihovýchodní Asii. „Naše skupina použije zjištění k formulaci řešení One Health pro řízení budoucího rizika zoonotických onemocnění.“

Pracovní skupina Lancet má 12 členů  , kteří pocházejí z různých vědeckých oborů . Prostředí se zkušenostmi v oblasti One Health, vyšetřování epidemií, virologie, laboratorní biologické bezpečnosti a ekologie nemocí. Oni jsou:

Dr. Peter Daszak, předseda  je prezidentem EcoHealth Alliance. Člen Národní akademie medicíny USA, předsedá Fóru o mikrobiálních hrozbách Národních akademií věd, inženýrství a medicíny  …

„Je zde velký zájem o pochopení toho, jak se Covid-19 objevil a rozšířil. Také o hlubší důvod práce této pracovní skupiny,“ řekl Jeff Sachs , vedoucí komise The Lancet Covid-19  . „Pokud dokážeme pochopit, proč tato pandemie začala, můžeme pomoci zabránit další.“

Členové The Lancet Covid Commission Task Force on Origins SARS-CoV-2 Named , EcoHealth Alliance

Zde je to, co  komise Lancet Covid Commission ,  které předsedá Jeffrey Sachs , napsala v září 2020:

Cílem Komise je nabídnout praktická řešení čtyř hlavních globálních výzev , které pandemie představuje: potlačení pandemie pomocí farmaceutických a nefarmaceutických intervencí; překonání humanitárních krizí, včetně chudoby, hladu a duševního utrpení, způsobených pandemií; restrukturalizaci veřejných a soukromých financí v důsledku pandemie; a přebudování světové ekonomiky inkluzivním, odolným a udržitelným způsobem, který je v souladu s cíli udržitelného rozvoje (SDG) a Pařížskou dohodou o klimatu…

Země by se při potlačování epidemie neměly spoléhat na stádní imunitu způsobenou přirozenou infekcí. [Proč by to někdo říkal? Samozřejmě je nyní dobře známo, že to, co nás dostalo zpět k zdání normality, byla stádová imunita vůči omikronové variantě, která se vyvinula na začátku roku 2022. Přirozenou imunitu kritizujete pouze tehdy, pokud prosazujete vakcíny, protože přirozená imunita je vždy silnější a dlouhodobější než imunita vyvolaná vakcínou. I když musím stále uznat, že jak se vyvíjejí varianty koronaviru, imunita vůči starším variantám nemusí být příliš užitečná. – Nass]

… Všechny země by měly  bojovat proti  rozhodnutím založeným na šíření fám a  dezinformací.  [Dezinformace byly „věcí“ již v září 2020 – byly vytvořeny k tomu, aby odlouply a rozmazaly všechna hlediska, která se odchylují od jediného vládního vyprávění. – Nass]

…Nyní, více než kdy jindy, je čas, aby  země splnily své závazky poskytnout 0,7 % hrubého domácího produktu jako oficiální rozvojovou pomoc .

…Žádné populaci by neměl být zakázán přístup k vakcíně z důvodu ceny nebo by její přístup neměl být podmíněn účastí v klinických studiích.

…  Zelená dohoda EU , dlouhodobý rozpočet (2021–2027) a nový fond obnovy představují příkladný rámec pro dlouhodobou obnovu, včetně cílů z poloviny století v oblasti bezpečnosti klimatu, energetické transformace a oběhového hospodářství, s komplexními  eury 1,8 bilionového rozpočtu.  Tento přístup může sloužit jako příklad pro další regiony. Obecně by obnova měla být inteligentní (založená na digitálních technologiích ), inkluzivní (zaměřená na domácnosti s nižšími příjmy) a udržitelná (zahrnující investice do čisté energie a snížení znečištění).

Mezi 10 prioritních akcí patří:

8 Dlouhodobá finanční reforma: připravte se na  hlubokou restrukturalizaci globálních financí , včetně odpuštění dluhů. Nových forem mezinárodního financování a  reformy měnového uspořádání

9 Zelená a odolná obnova: Ekonomická obnova bude založena na růstu vedeném veřejnými investicemi do zelených, digitálních a inkluzivních technologií na základě  cílů udržitelného rozvoje

10 Globální mír a spolupráce:  podpořte instituce OSN a Chartu OSN a odolejte jakýmkoli pokusům o novou studenou válku.

Prohlášení komise Lancet COVID-19 u příležitosti 75. zasedání Valného shromáždění OSN , The Lancet, 14. září 2020

A zde je falešné vyprávění, které je základem toho, o čem One Health je:

…Tyto zoonotické události jsou stále častější, pravděpodobně kvůli rostoucí intenzitě kontaktu mezi lidmi a zvířecími rezervoáry. V důsledku odlesňování, znehodnocování půdy, chudoby, potravinové nejistoty a nekontrolovaného pronikání lidí do nových biotopů.

Prohlášení komise Lancet COVID-19 u příležitosti 75. zasedání Valného shromáždění OSN , oddíl 1: původ COVID-19 a odvrácení zoonotických pandemií, The Lancet, 14. září 2020

Takže jedení brouků a/nebo falešného masa a širší používání pesticidů, herbicidů, neonikotinoidů a GMO tento problém vyřeší?

Abychom ochránili lidstvo před těmito zoonotickými chorobami , musíme klást větší důraz na  přístup One Health . Požadujeme nová opatření na mnoha frontách: ukončení odlesňování, respektování a ochrana chráněných oblastí a ohrožených druhů, zintenzivnění monitorování a dohledu nad zoonotickými událostmi a zajištění bezpečných postupů v obchodu se zvířaty, produkci masa a na trzích.

…  lépe budovat , jak z hlediska  připravenosti na pandemii ,  tak obecněji z hlediska  udržitelného rozvoje .

Prohlášení komise Lancet COVID-19 u příležitosti 75. zasedání Valného shromáždění OSN , sekce 1 a 2, The Lancet, 14. září 2020

Určitě se jim podaří vměstnat spoustu hlášek do jedné věty, že?

Zde je jeden problém, který se skutečně vydařil, téměř rok předtím, než CDC připustilo, že přenos vzduchem byl „věc“. Ale pak si spletli roušky a sociální distancování. Ani běžné roušky, ani sociální distancování nechrání před okolním přenosem aerosolu.

V oblasti aerosolové vědy a komunit infekčních nemocí roste konsenzus, že inhalace aerosolu je klíčovým přispěvatelem k přenosu Covid-19.

Prohlášení komise Lancet COVID-19 u příležitosti 75. zasedání Valného shromáždění OSN , Prohlášení komise pt. 15, The Lancet, 14. září 2020

Dost od Jeffreyho Sachse před 2 lety. Později o něm řeknu více. Zde je Tony Fauci z doby před 2 lety,  který se v časopise  Cell  objevuje výmluvně o tom, jak interakce člověka s přírodou (a ne Tonyho granty Wuhanu a EcoHealth Alliance) způsobily Covid a další pandemie:

Pandemie Covid-19 je další připomínkou, přidanou do rychle rostoucího archivu historických připomínek, že ve světě ovládaném lidmi, ve kterém naše lidské aktivity představují agresivní, škodlivé a nevyvážené interakce s přírodou, budeme stále více vyvolávat nové nemoci, emergence. V dohledné budoucnosti zůstáváme v ohrožení. Covid-19 patří mezi nejživější budíky za více než sto let. Mělo by nás to donutit začít vážně a kolektivně přemýšlet o životě v promyšlenější a kreativnější harmonii s přírodou, i když počítámes nevyhnutelnými a vždy nečekanými překvapeními přírody.

Emerging Pandemic Diseases: How We Got to Covid-19 , Cell, 15. srpna 2020

V  prosinci 2019 (před 3 lety)  Daszak a jeho skupina spolucestujících znovu  zdůraznili tvrzení „pandemie jsou způsobeny lidmi“:

V tomto zvláštním čísle časopisu EcoHealth zdůrazňujeme další kritický důsledek odlesňování a změn ve využívání půdy – nárůst zátěže infekčními chorobami v populaci lidí a hospodářských zvířat. Více než 30 % všech nově se objevujících infekčních chorob je způsobeno faktory spojenými se změnou využívání půdy a rozvojem zemědělství. Tento proces vede k rozšíření lovu divoké zvěře a obchodních sítí, které jsou zodpovědné za mnohonásobné propuknutí viru Ebola a první pandemii 21. století – SARS.

Úvodník: Mohou zdravotní důsledky využívání půdy změnit podporu udržitelnosti? Národní lékařská knihovna, 6. prosince 2019

To stačí k tomu, abyste viděli, že Daszak, Sachs a Fauci všichni četli stejné noty, aby vytvořili falešný příběh One (Zdraví). Můj další Substack nás zavede až do současnosti, ve kterém uvidíte, jak globalisté nyní tento příběh utvářejí.

o autorovi

Meryl Nass, MD, ABIM , je internistka se zvláštním zájmem o nemoci vyvolané vakcínou, syndrom chronické únavy, nemoc z války v Zálivu, fibromyalgii a toxikologii. Jako epidemioložka biologické války zkoumala největší epizootii antraxu na světě v Zimbabwe a vyvinula model pro analýzu epidemií, aby bylo možné posoudit, zda jsou přirozené nebo způsobené člověkem. Sehrála hlavní roli při vytvoření koalice, která bojovala proti programu imunizace proti antraxové vakcíně. Nass je aktivní v pomoci právním týmům bránícím odmítače antraxové vakcíny a nemocným příslušníkům v USA a Kanadě.

V lednu 2022 byla Dr. Nass pozastavena licence za předepisování léků na Covid a za „dezinformace“. Na Substacku pravidelně zveřejňuje články .

Zdroj:https://expose-news.com/2022/11/17/spreading-nefarious-one-health-ideology/