Archív značky pro: ekologie

Studie MIT

Studie MIT: Země může regulovat, stabilizovat svou vlastní teplotu

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Tento článek může obsahovat tvrzení, která odrážejí názor autora

Natural News ) Studie z Massachusettského technologického institutu (MIT) zjistila, že Země je schopna regulovat a stabilizovat svou teplotu v rozsáhlých časových úsecích a dokonce i po dramatických změnách klimatu.

Studie zveřejněná 16. listopadu v Science Advances rozpracovala planetární „stabilizační systém zpětné vazby“, který umožnil existenci různých forem života za posledních 3,7 miliardy let. Zatímco se tato zpětná vazba předpokládala již dříve, studie nyní slouží jako primární důkaz existence tohoto systému.

„Máte planetu, jejíž klima bylo vystaveno tolika dramatickým vnějším změnám,“ řekl klimatický vědec z MIT a spoluautor studie Constantin Arnscheidt. „Proč život přežil celou tu dobu? Jedním z argumentů je, že potřebujeme nějaký druh stabilizačního mechanismu, abychom udrželi teploty vhodné pro život. Z údajů však nebylo nikdy prokázáno, že by takový mechanismus soustavně kontroloval zemské klima.“

Aby tento argument dokázali, Arnscheidt a jeho spoluautor Daniel Rothman zkoumali existující paleoklimatické údaje shromážděné za posledních 66 milionů let. Použili matematické modelování, aby určili, zda výkyvy průměrných teplot Země mohou být omezeny jedním nebo více faktory.

Výzkumníci MIT věří, že silikátové zvětrávání je kritickým mechanismem toho, jak Země reguluje svou teplotu . Jak silikátové horniny odolávají a časem korodují, hlubší vrstvy minerálů jsou neustále vystaveny atmosféře. Chemické reakce s křemičitany extrahují oxid uhličitý z atmosféry a zachycují ho v horninách a oceánských sedimentech.

Vyšší množství oxidu uhličitého vstupujícího do atmosféry zvyšuje aktivitu povětrnostních vlivů, zvyšuje objem exponovaných křemičitanů, které zase odvádějí více skleníkových plynů z atmosféry a brání budoucímu zvětrávání.

Jak se dalo očekávat, časové osy teplotních stabilizací odpovídají časovým osám, ve kterých funguje silikátové zvětrávání, což je až asi 400 000 let. Důkazy zanechané fosiliemi a ledovými jádry naznačují, že toto zvětrávání ve skutečnosti udržuje teploty pod kontrolou.

„Do určité míry je to, jako by vaše auto uhánělo po ulici, a když šlápnete na brzdu, dlouho kloužete, než zastavíte. Existuje časová osa, během které se třecí odpor nebo stabilizační zpětná vazba spustí, když se systém vrátí do ustáleného stavu,“  řekl Rothman .

Stabilizační zpětná vazba Země ruší globální oteplování

Výsledky jsou prvními, které využívají aktuální data k ověření existence stabilizující zpětné vazby. Tato stabilizující zpětná vazba by pomohla vysvětlit, jak Země zůstala obyvatelná díky dramatickým změnám klimatu v geologické minulosti.

„Na jednu stranu je to dobře, protože víme, že dnešní globální oteplování bude nakonec díky této stabilizující zpětné vazbě zrušeno. Ale na druhou stranu to bude trvat stovky tisíc let, než se to stane, takže ne dost rychle, abychom vyřešili naše současné problémy,“ řekl Arnscheidt. (Související:  Teorie ročního nárůstu teploty Země v důsledku změny klimatu je nyní vyčerpávajícím způsobem VYVRACENA .)

Bez stabilizace zpětné vazby by se měly výkyvy globální teploty vyvíjet s časovým horizontem. Vyšetřování týmu však odhalilo systém, ve kterém se fluktuace nevyvíjely, což naznačuje, že stabilizační mechanismus dominoval klimatu, než se výkyvy staly příliš extrémními. Časový rozsah tohoto stabilizačního účinku – stovky tisíc let – odpovídá tomu, co vědci předpovídají pro silikátové zvětrávání.

Studie Arnscheidta a Rothmana navíc vyvrací tvrzení předložená klimatickými alarmisty, jako je aktivistka Greta Thunbergová, bývalý viceprezident Al Gore a spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates. Publikace studie přišla uprostřed uniklého videa Gatese, který odhalil, že hnutí za čistou energii je podvodem, který má dále prosazovat zájmy globálních elit.

Sledujte ClimateScienceNews.com pro další studie, které odhalují příběh globálního oteplování.

Podívejte se na toto video odhalující data o globálním oteplování jako vědecký podvod .

Toto video pochází z kanálu Natural News na Brighteon.com .
 

Nehoda ve Švédsku odhalila obrovskou spotřebu ropy a škody na životním prostředí způsobené větrnými turbínami

23 července, 20224 min readpřevzato z : Necenzurovaná pravda

 

Již v několika článcích jsem zde upozornila na absolutní neekologičnost větrných elektráren. Dá se dokonce říct, že by to byl jeden celý seriál. Mohli jste se například dozvědět o tom, jak se kvůli výrobě větrníků ničí ekvádorské lesy, přičemž dřevo se pak přes půl zeměkoule vozí na lodích, ovšem zde příliš dlouhá uhlíková stopa nevadí. 

Mohli jste se však dočíst i o tom, jak moc škodí větrníky ptákům, jejichž populace v některých lokalitách vyhubily, ale také vodním živočichům. I proto proti jejich další instalaci ve Švédsku protestují především ochránci zvířat a ornitologové.

Ovšem u větrníků je také problém s narušením krajiny, například v Německu jim měl padnout za oběť les plný vzácných starých stromů. Neekologická je ovšem i jejich likvidace po ukončení životnosti. Další problém se projevil po nedávné havárii ve Švédsku.

Minulý víkend se v severním Švédsku zhroutila větrná turbína; banální problém, pomyslíte si možná – zejména proto, že nikdo nebyl zraněn. Na místě nehody se však objevil znepokojivý obraz: plastový odpad ležel uprostřed obrovské ropné skvrny, což  vyvolalo ohromené otázky u části tisku a veřejnosti – zejména od provozovatelů a úřadů. Je třeba uzavřít celé zařízení; údajně pro další „vyšetřování“. Každopádně tento případ opět přivádí do centra pozornosti klam zelené energie a ukazuje, že nemá s ekologičností nic společného.

Zřícená větrná turbína byla součástí projektu Nysäter, který má mít zásadní význam pro rozšíření výroby obnovitelné energie ve Švédsku a byl zahájen teprve minulý měsíc s velkým mediálním úsilím. Je to jeden z největších závodů v Evropě – a jeden z nejmodernějších. Zeleně polarizovaná veřejnost v domovské zemi „Klimatické Grety“ Thunbergové proto nyní na incident reaguje o to podrážděněji.

Ve skutečnosti kolaps pravděpodobně přiměje více lidí ve Švédsku, aby si uvědomili,  že větrná energie není v žádném případě dlouho očekávaným „čistým“ zdrojem výroby elektřiny, který je jako takový vždy politicky a v médiích zobrazován. Mimo již výše uvedených důvodů tedy existuje i další důvod – úniky ropy v místě případného incidentu: Podle různých studií publikovaných v odborných článcích o MDPI například větrná turbína potřebuje mezi 200 a 800 litry oleje ročně.

Odborník ze společnosti Pitsel & Associates Ltd. odhaduje, že průměrná větrná elektrárna se skládá ze 150 větrných turbín, z nichž každá vyžaduje 80 galonů ropy (přibližně 364 litrů) jako mazivo. Celkově potřebuje větrná turbína asi 45 000 litrů oleje, aby mohla být vůbec provozována. Olej musel být vyměněn jednou za rok. Aby bylo možné zásobovat město o velikosti New Yorku kompletní větrnou energií, bylo by zapotřebí více než jeden milion litrů rafinované ropy.

Kromě toho, s počtem instalovaných turbín se také zvyšuje počet nehod větrných turbín. Kolaps ve Švédsku nebyl první. Také v Německu se loni v září v Severním Porýní-Vestfálsku zřítila větrná turbína. Skutečnost, že tam, v mnohem hustěji obydlené oblasti, nebyly žádné oběti, byla čirým štěstím; podle výrobce Nordex byly škody ve středním jednociferném milionovém rozmezí.

Se snížením minimální vzdálenosti mezi novými větrnými turbínami a obcemi  bude jen otázkou času, kdy dojde i na zranění či dokonce úmrtí.  Oběťmi této stále více oslavované technologie se tak stanou nejen tisíce ptáků, netopýrů, vodních živočichů a hmyzu, ale i lidé.

Zde je několik příkladů nehod větrných turbín:

Zdroj: https://necenzurovanapravda.cz/2022/07/nehoda-ve-svedsku-odhalila-obrovskou-spotrebu-ropy-a-skody-na-zivotnim-prostredi-zpusobene-vetrnymi-turbinami/