Archív značky pro: Agenda 2030

Švédsko se zbavilo podvodu

Švédsko se zbavilo podvodu s klimatickou změnou zvaná Agenda 2030

Dne 17. října 2022 byl švédským premiérem zvolen Ulf Kristersson . Následující den dal premiér Kristersson jasně najevo , že žádný ministr pro klima a životní prostředí nebude – rozpustil ministerstvo životního prostředí. Otázky životního prostředí byly přesunuty na ministerstvo podnikání a inovací.

Dva týdny předtím vydalo švédské ministerstvo životního prostředí tiskovou zprávu , v níž uvádí, že „podporuje úsilí rozvojových zemí o snižování emisí. Přizpůsobování se klimatu budování kapacit a přenos technologií“. Jinými slovy podpora provádění Agendy 2030.

V červnu 2019 podepsaly Světové ekonomické fórum („WEF“) a Organizace spojených národů („OSN“) rámec strategického partnerství s cílem urychlit provádění Agendy 2030 . WEF má platformu strategického zpravodajství, která zahrnuje 17 cílů udržitelného rozvoje (“SDG”) Agendy 2030. Interaktivní mapu pro SDG13 (klimatická akce) můžete prozkoumat ZDE nebo mapu pro „změnu klimatu“ ZDE a brzy bude zřejmé, že cílem agendy „změny klimatu“ není chránit divokou přírodu a nejde o „záchranu“ planety.“

Nový premiér Ulf Kristersson nedbá na agendu zelených. Okamžitě zrušil celé ministerstvo pro klima a životní prostředí. Což je poprvé za 35 let kdy Švédsko nemá konkrétní ministerstvo pro klima. Lidé pláčou, že se svět zhroutí bez financování byrokratů, kteří předstírají, že mají schopnost změnit cyklus počasí s dostatkem financí.

Plány Klause Schwaba pro Agendu 2030 jsou ohroženy. „Problematika životního prostředí bude znevýhodněna. Ve stejnou dobu kdy ve Švédsku čelíme obrovské výzvě. Pokud jde o biologickou rozmanitost a lesnictví  uvedla profesorka Stockholmské univerzity Karin Bäckstrand. “ Nesplníme cíle Agendy 2030 v oblasti biologické rozmanitosti .“

Vůdkyně demokratů Ebba Busch bude novou ministryní energetiky a 26letá liberálka Romina Pourmokhtari bude ministryní životního prostředí . Nacionalističtí Švédští demokraté nepodporují cíl dosáhnout nulových čistých emisí.

Místo toho nová vláda upřednostňuje iniciativy v oblasti jaderné energetiky, které budou stále více ztěžovat odstavení stávajících elektráren a zároveň použít 36 miliard eur na výstavbu nových jaderných elektráren. Nová vláda také zvažuje znovu otevření dvou jaderných elektráren, které v posledních letech ukončily provoz. Další příklad toho, jak Agenda 2030 a Schwabův plán změnit svět ve lžích.

Zdroj:https://expose-news.com/2022/10/29/sweden-ditches-agenda-2030s-climate-change-scam/

 

OSN a Světové ekonomické fórum se vzájemně využívají k implementaci „Agendy 2030“ a „Velkého resetu“

OSN a Světové ekonomické fórum se vzájemně využívají k implementaci „Agendy 2030“ a „Velkého resetu“

Organizace spojených národů („OSN“) „sjednocuje“ vlády 193 zemí světa. Zatímco Světové ekonomické fórum („WEF“) „sjednocuje“ 1 000 největších světových korporací. Oba jsou spojeni strategickým partnerstvím pro realizaci cílů udržitelného rozvoje OSN z Agendy 2030. Agenda, která si klade za cíl kontrolovat každý aspekt našeho života. 

Žádná z těchto organizací nebo společností nemá úředníky, kteří zastupují lidi. Nezvolili jsme je do úřadu, aby vládli nebo rozhodovali naším jménem. A nikdo z voličů nebyl dotázán, zda jejich cíle jsou našimi cíli, nebo zda jejich cíle vytvoří svět, který my, lidé, chceme.

Agenda OSN 2030 pro udržitelný rozvoj (dále jen „Agenda“)

Agenda a Green New Deal jsou ošklivé sestry Agendy 21.

Podle Agendy 17 cílů udržitelného rozvoje „jasně definuje svět, který chceme – platí pro všechny národy a nikoho nenechají pozadu“. OSN jasně říká, že „podnikání musí hrát v tomto procesu velmi důležitou roli“.

Odstavec 28 Agendy uvádí, že „se zavazujeme provést zásadní změny ve způsobu, jakým naše společnosti vyrábějí a spotřebovávají zboží a služby “.

Odstavec 52 uvádí, že tato cesta „zahrne vlády i parlamenty, systém OSN a další mezinárodní instituce, místní úřady , domorodé obyvatelstvo, občanskou společnost, obchodní a soukromý sektor , vědeckou a akademickou komunitu – a všechny lidi“.

V rámci udržitelné politiky OSN, kterou Británie přijala, nacházíme cíl odstranit soukromé vlastnictví a zároveň nacházíme cíl znovu rozvinout venkov – OSN si představuje, že většina lidí na světě bude žít ve městech do roku 2050 .

Agenda je „kódové označení pro hlavní plán v OSN změnit politický a ekonomický systém světa na systém kolektivismu. A aby to bylo možné, lidem nesmí být umožněna nezávislost. Musí být závislé na státu, jinak je stát nebude snadno kontrolovat. To znamená, že nemohou mít soukromý majetek. Nemohou mít vlastní půdu. Musí bydlet nejlépe ve výškových bytech, které jim stát poskytuje takříkajíc jako benefit,“ říká G. Edward Griffin, „abyste ovládli lidstvo, musíte je všechny dostat do velkého města. Musíte je dostat do závislosti na státu, pokud jde o jídlo, přístřeší, elektřinu, vodu. všechno.“  To je špinavé tajemství za Agendou. (viz dokument „Usustainable – Agenda OSN pro světovou nadvládu“ níže).

Agenda se postupně rozšiřuje do měst po celém světě už roky. Místní samosprávy jsou motivovány prostřednictvím materiálů od svých ústředních vlád, aby jej zavedly. Například v různých obdobích Spojené království přijalo „Skupinu hlavních měst “, „ Projekt 100 odolných měst “ a hnutí „ Globální parlament starostů “. Cílem těchto iniciativ je získat úplnou kontrolu nad mocenskými pákami v našich městech a regionech. Agenda je „ globální hnutí koordinované prostřednictvím globálního akčního plánu na místní “. Klíčovým aspektem tohoto akčního plánu je posouvat agendu dolů na nejlokálnější úrovně společnosti. Existuje několik cest a všechny vedou k „vládě jednoho světa“ .

Totéž se děje ve Spojených státech, jak je vysvětleno v dokumentu Jamese Jaegera (níže). I když je dlouhý 2,5 hodiny, stojí za to ho sledovat, protože poskytuje hlubší pochopení Agendy, toho, jak je implementována, a jejího místního a globálního dopadu. Při sledování zjistíte, že dokážete nakreslit paralely k tomu, co se děje ve vaší lokalitě.

Neudržitelný – Agenda OSN pro světovou nadvládu, film Jamese Jaegera

Podle Celeste SolumAgenda byla předložena a „do roku 2025 nechtějí, abychom něco brali z přírody, vše, co spotřebujeme, bude laboratorně vytvořeno “.

Důkaz, že Agenda byla předložena vpřed, lze vidět ve Spojeném království. Vládní zpráva „Absolute Zero“ původně usilovala o čisté nulové emise uhlíku do roku 2050. Vláda však v dubnu 2021 zakotvila v zákoně nový cíl snížit emise o 78 % do roku 2035.

WEF a Agenda OSN

WEF, globální nevládní organizace se sídlem ve Švýcarsku, je většinou financována svými 1000 členskými společnostmi a také veřejnými dotacemi . Od 15. července 2003 je uvedena jako účastník Globálního paktu OSN . Global Compact je mechanismus k prosazování globálních cílů OSN.

Správní rada WEF zahrnuje:

 • Christine Lagarde – prezidentka Evropské centrální banky
 • Larry Fink – předseda představenstva a generální ředitel Blackrock
 • Christina Freeland – kanadská místopředsedkyně vlády a ministryně financí
 • Tharman Shanmugaratnam – vrchní ministr, vláda Singapuru
 • Mark Carney – dříve guvernér Bank of England a nyní zvláštní vyslanec OSN pro opatření v oblasti klimatu
 • Al Gore – bývalý viceprezident, Spojené státy, zakladatel a předseda, Climate Reality Project, nezisková organizace „odhodlána řešit klimatickou krizi“

V červnu 2019 byl podepsán Rámec strategického partnerství UN-WEF („Partnerství“) s cílem urychlit provádění Agendy . WEF zastupuje finanční „elity“.

WEF uvádí: „Partnerství identifikuje šest oblastí zaměření – financování Agendy 2030, změna klimatu, zdraví, digitální spolupráce, rovnost žen a mužů a posílení postavení žen, vzdělávání a dovednosti – s cílem posílit a rozšířit jejich společný dopad budováním na stávajících a nových spolupráce.” Změna klimatu, zdraví, rovnost pohlaví a vzdělání jsou čtyři ze 17 cílů agendy.

V říjnu 2019 se WEF spojila s Johns Hopkins University a Bill and Melinda Gates Foundation, aby uspořádali pandemické cvičení, Event 201, které simulovalo vypuknutí koronaviru .

V březnu 2020 byla Světovou zdravotnickou organizací vyhlášena celosvětová pandemie koronaviru. WEF hrál klíčovou roli při zahájení blokování v březnu 2020 . Od té doby jsme viděli náznaky toho, že WEF naplňuje svou stranu Partnerství, aby „posílil a rozšířil“ kombinovaný dopad cílů Agendy.

V červenci 2021 uspořádalo WEF Cyber ​​Polygon 2020 , jehož ústředním tématem byla „digitální pandemie“. Jazyk použitý pro tuto událost byl bizarní a měli bychom mít podezření , že byl vybrán konkrétní jazyk – pečlivě vytvořený, pečlivě sestavený – aby to bylo víc než jen „slova na stránce“.

Propagační video (níže) k události Cyber ​​Polygon 2020 uvádí: „Naštěstí, alespoň dosud, kybernetické útoky neovlivnily naše zdraví tak, jako pandemie. Alespoň doteď.“

Světové ekonomické fórum: Kybernetický útok s vlastnostmi podobnými COVID?

V srpnu 2021 oznámilo Světové ekonomické fórum plány na zřízení nového globálního centra pro městskou transformaci se sídlem v Detroitu s cílem zvýšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru ve městech a prosadit inkluzivnější a udržitelnější modely městského rozvoje.

„ Očekává se, že do roku 2030 bude šest z deseti lidí na světě bydlet ve městech ,“ řekl Maimunah Mohd Sharif, výkonný ředitel UN-Habitat. „Potřebujeme naléhavou změnu v myšlení, politikách a přístupech k urbanizaci, abychom zajistili, že nikdo nezůstane pozadu. Těšíme se na spolupráci se Světovým ekonomickým fórem při prosazování Nové městské agendy a Cíle 11 udržitelného rozvoje, aby města byla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná.“

partneři WEF

Jak je uvedeno výše: Agenda uvádí, že bude zahrnovat podniky a soukromý sektor ; a WEF představuje finanční „elity“. Z toho vyplývá, že WEF se používá jako most mezi OSN a podniky, soukromým sektorem, k realizaci jejich Agendy.

WEF má jednoho strategického nadačního partnera , nadaci Billa a Melindy Gatesových, jednoho strategického technologického partnera, Salesforce a 100 strategických partnerů zahrnujících přední společnosti z celého světa , z nichž každá je vybrána pro svůj závazek zlepšovat stav světa.

Strategickí partneři „věří v sílu spolupráce“, která podpoří změny a „pomůže utvářet průmysl, regionální a globální agendy“. Mezi strategické partnery patří: Amazon, AstraZeneca, Blackrock, Facebook, Google, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Open Society Foundations a Pfizer. Všichni až na několik hlavních hráčů, s výjimkou médií, které silně spojujeme s „pandemií Covid“.

Twitter a Moderna překvapivě nejsou strategickými partnery WEF. Nicméně třemi hlavními institucionálními vlastníky Twitteru jsou Morgan Stanley, Vanguard Group a BlackRock. A hlavními institucionálními akcionáři Moderny jsou Baillie Gifford & Company a Flagship Pioneering Inc. ( založená Noubarem Afeyanem ) následovaná Vanguard, Blackrock a Morgan Stanley .

Jeden z největších správců fondů na světě – The Vanguard Group – není uveden jako strategický partner WEF a je patrný svou nepřítomností. Nemusí však být nutné, aby byli „viditelní“, protože „Velká trojka“ – Blackrock, State Street a Vanguard – společně tvoří skrytý monopol na globální držení aktiv. Dva největší jsou Vanguard a Blackrock a Vanguard je největším akcionářem Blackrock .

Kromě podílů „velké trojky“ v korporacích, které jsou strategickými partnery WEF, mají díky svému vlivu na centralizovaná média moc manipulovat a kontrolovat velkou část světové ekonomiky a událostí a také to, jak se na to svět dívá.

Kdo vlastní velký podnik: vzestup pasivních investorů, University of Amsterdam, 2016
Téma diskutované dále v článku „ Tyto tři firmy vlastní firemní Ameriku “

WEF, přesněji Klaus Schwab’s, Forum of Young Global Leaders

Fórum mladých globálních lídrů založil Klaus Schwab v roce 2004. Je řízeno dvanáctičlennou radou , z nichž jedním je Jimmy Wales (spoluzakladatel Wikipedie) , pod dohledem švýcarské vlády. Na webových stránkách fóra se uvádí, že „jsme… v souladu s posláním Světového ekonomického fóra, snažíme se podporovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru v globálním veřejném zájmu“. V roce 2008 ji však BusinessWeek popsal jako „ nejexkluzivnější soukromou sociální síť na světě “.

Má přes 1400 členů a absolventů 120 národností. V 90 zemích je více než 600 absolventů , kteří „jsou generálními řediteli korporací Fortune 500, v královských domech, ve vedoucích nevládních a národních neziskových organizacích, veřejně činní v občanské společnosti, sportovní osobnosti a další.

Mezi významné členy a absolventy patří: Jacinda Ardern, ministerská předsedkyně Nového Zélandu; Sebastian Kurz, kancléř Rakouska; Larry Page a Sergey Brin, spoluzakladatelé společnosti Google; Anderson Cooper, hlavní moderátor CNN News; a Mark Zuckerberg, spoluzakladatel Facebooku.

Členy si můžete sami vyhledat ZDE . Výběrem možnosti „Veřejná postava“ z filtru „Sektor“ se zobrazí některá zajímavá jména v rámci vlád. Níže uvádíme několik příkladů:

 • Divya Seshamani, Rada pro udržitelné podnikání , Velká Británie
 • Lord Gadhia z Northwood, člen Sněmovny lordů, Spojené království
 • Ida Auken, členka parlamentu, Dánsko
 • Oana Bizgan-Gayral, členka parlamentu, Rumunsko
 • Alexander De Croo, předseda vlády Belgie
 • Sanni Grahn-Laasonen, člen parlamentu, Finsko
 • Emmanuel Macron, prezident Francie
 • Jeho královská výsost korunní princ Haakon Norska, korunní princ Norska
 • Leo Varadkar, bývalý taoiseach Irska
 • Chrystia Freeland, místopředsedkyně vlády a ministryně financí, Kanada
 • Karina Gould, ministryně pro mezinárodní rozvoj, Kanada
 • Jagmeet Singh, vůdce, Canada’s New Democrats, Kanada
 • Ailish Campbell, velvyslankyně Kanady při Evropské unii, Global Affairs Canada
 • Renée Maria Tremblay, hlavní právník, Nejvyšší soud Kanady, Kanada
 • Peter Buttigieg, ministr dopravy, USA
 • Sheila Redzepi, viceprezidentka pro vnější a podnikové záležitosti Světové banky

Členové Young Global Leaders se zaregistrují a jsou „aktivní“ po dobu šesti let. Použití terminologie jako – třída; promoce; ročník udělení; a absolventi by nám mohli být odpuštěni, že máme dojem, že je to dokončovací škola pro globalisty.

Chceme-li my, lidé světa, zastavit totalitní stát Agendy, aby převzal vládu nad naším světem a vším v něm, musíme začít s demontáží OSN a jejích přidružených organizací. Pro ty národy, jejichž základní hodnoty zahrnují individuální svobody, nezcizitelná práva a demokracii, bychom mohli OSN nahradit Spojenými demokraciemi světa.

EU poslanec, EU parlement

VIDEO: Europoslanec za německou AfD odhalil šílenou rezoluci EU parlamentu, která vyzývá Německo a celou EU k okamžitému embargu na ruská fosilní paliva a k opuštění obou plynovodů Nord Stream a jejich ponechání po explozích bez oprav, což povede ke korozi a zničení potrubí! Proti rezoluci hlasovali jen 3 čeští europoslanci, stejně jako 3 němečtí, ale většina poslanců z celé EU se dopustila vlastizrad na svých národech! Evropská unie už nechce žádný levný plyn v Evropě, cílem je totiž Agenda 2030!

VIDEO: Europoslanec za německou AfD odhalil šílenou rezoluci EU parlamentu, která vyzývá Německo a celou EU k okamžitému embargu na ruská fosilní paliva a k opuštění obou plynovodů Nord Stream a jejich ponechání po explozích bez oprav, což povede ke korozi a zničení potrubí! Proti rezoluci hlasovali jen 3 čeští europoslanci, stejně jako 3 němečtí, ale většina poslanců z celé EU se dopustila vlastizrad na svých národech! Evropská unie už nechce žádný levný plyn v Evropě, cílem je totiž Agenda 2030!

Rakouský server Wochenblick.at přinesl neuvěřitelný článek [1] a krátké video s německým europoslancem za AfD, který odhalil, že předminulý týden 6. října se v Evropském parlamentu hlasovalo o neuvěřitelné rezoluci. Europoslanec Bernhard Zimniok uvedl, že evropští poslanci hlasovali o rezoluci o Ukrajině, jejíž součástí byl i paragraf vyzývající k zavedení okamžitého embarga teď a ihned na všechna ruská fosilní paliva.

A současně i výzva Německu a všem zemím EU k opuštění plynovodů Nord Stream 1 a 2, aby prý odběrem ruského plynu nedocházelo k financování Putinovy války na Ukrajině. Paragraf 10 usnesení č. RC-B9-0430/2022/REV vyzval [2] k opuštění obou plynovodů, a to bez jejich oprav po explozích, za kterými stály podle informací americké letectvo a polské námořnictvo. Rusko nebylo k vyšetřování přizváno, podobně jako nikdo nedovolil účast Ruska při vyšetřování Ukrajinci sestřeleného dopravního letadla letu MH-17 na Ukrajině.

 

 

Pokaždé, když kolektivní Západ provede nějaký teroristický útok nebo sabotáž, ze které je obviněno Rusko, tak nikdy zástupci Ruska nejsou k vyšetřování přizváni. Nikdy a za žádných okoloností. Evropská unie a spolu s ní i česká vláda tvrdí, že vysoké ceny plynu jsou prý hybridní zbraní Vladimira Putina, ale to není Putin, který v EU způsobuje nedostatek plynu, ropy a elektřiny.

To je Evropská unie, která hlasuje o rezolucích, jako je tato zmíněná, které vyzývají k sebevražednému kroku opuštění obou plynovodů Nord Stream, na kterých závisí nejen německý průmysl, ale i průmysly dalších zemí Střední Evropy. Rezoluce vyzývající k opuštění obou plynovodů znamená jejich zničení, protože bez oprav dojde postupně ke vnikání slané mořské vody dovnitř trubek a začne velice rychlá koroze po celé délce obou plynovodů.

Šoková deindustrializace Německa s cílem totálního prosazení Green Dealu i přes mrtvoly

Je to doslova sebevražda Evropské unie, sebevražda německého průmyslu, je to proces šokové deindustrializace Německa a tím pádem i České republiky, které se zhroutí spolu s ekonomikou Německa a Petr Fiala má za úkol uklidňovat české obyvatelstvo, aby si nevšimlo toho, že to již začalo a některé české podniky zavírají ke konci tohoto roku své provozy.

A také, že zaměstnanci dostávají v těchto dnech výpovědí ke konci roku, stejně jako zaměstnanci na Slovensku. Jak už jsem vysvětloval minulý pátek na Svobodném vysílači, cílem Evropské unie není vyřešení plynové, palivové a energetické krize v EU, ale naopak její maximální využití a zneužití pro zrychlené a brutální nasunutí Green Dealu a programu Agendy 2030 na urychlený odchod kolektivního Západu od všech fosilních paliv pod záminkou sankcí proti tomu zlému Rusku!

Paragraf 10 usnesení v k okamžitému embargu na ruská fosilní paliva a k opuštění obou plynovodů Nord Stream

To je celé! Globálním elitám a Evropské unii ani na okamžik nejde o zajištění dostatku fosilních paliv jinými cestami odjinud, ale o úplný odchod EU od veškerých fosilních paliv! Právě proto předminulý týden došlo za předsednictví toho naše českého vrchního osla k tomu skandálu, že si v době největší plynové krize pohlaváři zemí EU v Praze odhlasovali, že nepozvou na pracovní večeři katarského emíra Sáního. Ten přijel s nabídkou velkých objemů LNG plynu pro Evropu, protože kvůli lockdownům v Číně neodebral čínský průmysl miliardy metrů krychlových katarského plynu, takže ten plyn mohla mít EU.

Evropská unie záměrně likviduje a ničí jakékoliv pokusy na opětovné získání levného plynu do Evropy

A co udělali ti vlastizrádci zemí EU na Pražském hradě? Odhlasovali si, že emíra urazí, poníží, nepozvou ho na večeři a žádný katarský deal s plynem nebude, protože to by tak hrálo, aby nám Katar do Evropy namísto Ruska nasunoval znovu ten hnusný fosilní zemní sajrajt, když jsme si my v Komisi 300 jasně dohodli, že celá Evropa do roku 2030 bude bez fosilních paliv a obyvatelstvo bez lidských a občanských práv! Tak jest rozhodnuto v komisi! A není dovoleno, aby tento plán kdokoliv narušoval, a už vůbec ne katarský emír zastupující fosilní palivovou velmoc! Prostě nebylo dovoleno! Žádný katarský deal nebude! Jediný deal, který je v EU povolen, je Green Deal a nic jiného!

Hlasování o rezoluci k embargu a opuštění Nord Stream 1 a 2

Takže, k čemu došlo v EU parlamentu 6. října? Ze svodky jasně [3] vyplývá, že z českých europoslanců proti usnesení o opuštění plynovodů Nord Stream hlasovali jen 3 europoslanci, pan generál Hynek Blaško, pan Ivan David (SPD) a paní Kateřina Konečná (KSČM). Všichni ostatní čeští europoslanci hlasovali pro opuštění plynovodů a pro uvrhnutí českého průmyslu a domácností do energetické krize, kterou ČR nepoznala od konce II. sv. války.

Možná teď slyšíte dezinformace z českých nepřátelských médií o tom, že LNG zásobníky se plní v EU a není důvod k panice. Ne, je to jinak. Zásobníky LNG se plní pro potřeby těch zemí, které za ten plyn budou ochotny zaplatit v EU nejvíc na burze. To není plyn grátis, ani na přerozdělování v solidaritě, jak o tom plácal a básnil český ministr průmyslu Jozef Síkela.

Zásobníky LNG v Holandsku nejsou určeny pro ČR, ani pro Holandsko, ale pro toho, kdo na plynové burze v Amsterdamu zaplatí nejvíc

Ten plyn v Holandsku, o kterém Petr Fiala hovoří jako o spáse, je ve skutečnosti obchodovaný o kousek vedle o pár bloků dál v budově Evropské plynové burzy v Amsterdamu. A až začnou německé podniky krachovat, požádají o dotace německou vládu, která ten předražený LNG plyn z Amsterdamu a z těch slavných Fialových zásobníků vykoupí. Jenže, na to ani nedojde. Než stačí německý průmysl zareagovat, německá deindustrializační vláda nařídí omezení spotřeby plynu v podnicích a dojde k zastavení fabrik.

A když zastaví německý průmysl, začněte počítat do deseti. A až napočítáte, dojde k zastavování podniků a průmyslu i v ČR, protože nebude pro koho dál vyrábět, když Německo nebude subdodávky z českých podniků odebírat. Ten plyn, i ta ropa, i ta elektřina se nachází na vstupech veškerého zboží a služeb v EU. Na cokoliv sáhnete, v tom je vstup těchto 3 energií a paliv.

Okultní symbol Ouroboros

A když na každém vstupu je drahý plyn, elektřina i ropa, nemůže být zboží a ani služby už nejen nikdy levné a dostupné pro obyčejné lidi, ale den ode dne cena poroste, protože vysoká cena energií povede k recesi a k nedostatku obratu zboží na trhu, protože lidé nebudou na ten obrat mít peníze. Hyperinflace a mamutí recese je ekonomickým samopožerem podle mýtického symbolu Ouroboros, tedy hada, který požírá vlastní ocas. Hyperinflace je tlamou hada a recese je ocasem. Nedostatek paliv tlačí na růst cen za paliva, to vede k růstu cen zboží a služeb, které si ale lidé nemohou dovolit.

Tím vzniká stav sociálních nepokojů a vlády začnou navyšovat dávky a subvence, aby lidé mohli pokrýt své životní náklady. Do společnosti se dostanou peníze, např. na sanování a stropování cen plynu a elektřiny, což ale způsobí ve společnosti inflaci, protože cena paliv o to více poroste, když dojde stropováním k vykoupení zásob plynu, který by jinak nikdo za ty přemrštěné ceny nekoupil. Stropování tak způsobí, že společnost za nedostatkové zboží zaplatí.

Hyperinflace začne požírat svůj vlastní ocas recese v důsledku nedostatku levných paliv na vstupech produkce veškerého zboží a služeb

To vytvoří tlak na další růst cen, který opět vláda bude stropovat a sanovat. V každém cyklu této spirály se zvýší cena zboží a služeb, protože se zvýší poptávka po zboží, které vzhledem k limitaci objemu energií bude v omezeném počtu. To vytvoří tlak na růst cen. A jsme zase na začátku. Hyperinflace živící se požíráním svého ocasu recese. Tohle vymysleli lidé z Komise 300 s cílem navodit ekonomický a hned poté sociální rozvrat ve všech zemích západní společnosti a nabídnout jim potom řešení v podobě otrocké smlouvy o nepodmíněném příjmu, který ale bude podmíněn doživotní pokorou a poslušností vůči černé šlechtě Komise 300.

Kdykoliv se objeví šance na levný plyn, tak tihle vlastizrádci buď vyhodí ten plynovod do povětří, nebo vyženou katarského emíra s obrovskými zásobami LNG, nebo přijmou rezoluci v EU parlamentu vyzývající zločinně k opuštění plynovodů, což bude bez oprav po jejich explozích znamenat postupné zničení a korozi, takže za rok nebo za dva už nebude potřeba se o těch plynovodech bavit, protože budou zničené a už neopravitelné zkorodované roury na dně Baltu. A na to globalisté ani čekat nebudou.

LNG tanker

Možná jste zaregistrovali, že se v EU chystá další teror proti majitelům spalovacích aut. Jedná se o tzv. dálniční euro-známky, které budou mít platnost 1 den a budou platit na dálnicích po celé EU. Jenže platit se za ně bude různě, a to podle toho, jestli máte elektrické, benzínové nebo dieselové auto, a rovněž i podle stáří. Majitelé aut starších než 5 let prý zaplatí doslova raketu. Zatím nikdo nechce ceny elektronických euro-známek komentovat, ale podle německého autoklubu ADAC by auto starší 10 let v dieselu mohlo platit za jednodenní známku až 10 EUR podle principu, že každý další rok stáří auta jedno Euro navíc, takže především v zemích Východní Evropy, kde je vozový park starý i více než 15 nebo i 20 let by potom jízda po dálnici vylezla opravdu do velkých peněz.

Režim lidi postupně ohryzává o všechno, ale ti ani nehnou brvou

Jenže to povede k tomu, že obrovská část automobilistů s cílem ušetřit se začne přesunovat mimo dálnice, na okresky a místní silnice, cesta se prodlouží, spálí se paradoxně více paliva, ale Evropské unii to nijak nevadí. Toto je pouze začátek. Po euro-známce přijde nakonec přímá daň ze starého auta a hlavně plošná daň na fosilní paliva.

Chtějí lidem vnutit elektrická auta, která se v důsledku nedostatkové elektřiny a výpadků v dodávkách stanou nepoužitelnými. Vezmou lidem auta, do kterých se lil laciný benzín a nafta, a dají jim elektrická auta, která kvůli výpadkům v síti nepůjde nabíjet. Panečku, to je kšeft! Jenže degenerace populace je tady! Calhounův experiment. Typickým projevem každé populace ve fázi úpadku a zániku je fenomén ztráty pudu sebezáchovy. Některé myši si bez hnutí jinými myšmi nechali okusovat a žrát vlastní ocásky.

Výsledek evropské degenerace, nic víc, nic míň…

Experiment prokázal, že degenerace jako první postihuje dva základní instinkty, rodičovský pud ochrany dětí a pud vlastní sebezáchovy. A když se podíváte, co se dělo během covidové plandemie, jak lidé apaticky nechali své děti napíchávat roztoky a nečinně hleděli na jejich terorizování ve školách, a když vidíte, že lidé se sami stavěli do front na roztoky a potom v bolestech umírali v nemocnici, ale přesto dál vakcínu chránili, tak najednou si uvědomíte, že už nemáte před sebou rozumné obyvatelstvo, ale pouze populační vzorek v pokročilém stádiu degenerativního procesu.

Populaci nevadí ničit vlastní hnízda, vlastní blahobyt, vlastní pohodlí, vlastní ekonomickou a sociální bezpečnost. Nechávají se okusovat o svobody a práva, o majetky, peníze, úspory ničené inflací, prostě jako ty myši s ohryzanými ocasy. Režim lidi ohryzává o všechno a všechny majetky, úspory a dosaženou úroveň, ale obyvatelstvo se už ani neozve, ani nehne, s výjimkou menšiny v populaci, která je predispozičně vůči degenerativním procesům imunní na biologické bázi.

 

Zdroj: AERONET https://aeronet.news/video-europoslanec-za-nemeckou-afd-odhalil-silenou-rezoluci-eu-parlamentu-ktera-vyzyva-nemecko-a-celou-eu-k-okamzitemu-embargu-na-ruska-fosilni-paliva-a-k-opusteni-obou-plynovodu-nord-stream/